Ćwiczenia z retoryki

17 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,50  54,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

40,5054,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wszechstronny i nowoczesny zbiór ćwiczeń rozwijających umiejętności retoryczne:


• podział materiału na 5 części, odpowiadających etapom przygotowania tekstu według metody retorycznej:


• dobieranie argumentów (inventio),


• rozplanowania ich kolejności (dispositio), o dobór słów (elocutio),


• zapamiętywanie tekstu (memoria), o wygłoszenie tekstu przed publicznością (actio);


• przykłady w oparciu o teksty współczesne z najróżniejszych obszarów języka:


• przemówień i literatury pięknej, o wypowiedzi naukowców i publicystów,


• z mowy potocznej i współczesnych blogów;


• każdy rozdział wzbogacony o wskazówki bibliograficzne i teoretyczne z różnorodnym zestawem ćwiczeń, zarówno do pracy grupowej, jak i indywidualnej.


Książkę polecamy studentom kierunków humanistycznych, przede wszystkim filologii polskiej, dziennikarstwa i politologii, socjologii a także marketingu i reklamy.


Liczba stron464
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20572-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo od Redaktorek    15
  1. Inwencja    19
    1.1. Ustalanie tezy głównej    21
      Bibliografia    21
      Wprowadzenie    21
      1.1.1. Rozpoznawanie kwestii szczegółowej i ogólnej    23
      1.1.2. Formułowanie kwestii szczegółowej i ogólnej    24
      1.1.3. Sformułowanie tezy    25
      1.1.4. Funkcjonalne sformułowanie tezy    27
      1.1.5. Formułowanie propozycji    29
    1.2. Rodzaje retoryczne    30
      Bibliografia    30
      Wprowadzenie    30
      1.2.1. Rozpoznawanie rodzajów retorycznych    33
      1.2.2. Rodzaje retoryczne wobec gatunków użytkowych    38
      1.2.3. Funkcjonowanie rodzajów retorycznych    39
      1.2.4. Harmonia rodzajów retorycznych    42
      1.2.5. Stosowanie rodzajów retorycznych    44
      1.2.6. Recenzja    45
      1.2.7. Mowa sądowa    46
      1.2.8. Autoprezentacja    47
    1.3. Ustalenie status sprawy    48
      Bibliografia    48
      Wprowadzenie    48
      1.3.1. Pojęcie i rodzaje status    49
      1.3.2. Status w różnych rodzajach retorycznych    50
      1.3.3. Status jako narzędzie analizy argumentacji    51
      1.3.4. Status w opracowaniu tematu wystąpienia    53
      1.3.5. Stan sprawy i argumentacja    53
      1.3.6. Status w analizie dyskusji    54
      1.3.7. Status i „trudne pytania”    55
    1.4. Audytorium retoryczne    57
      Bibliografia    57
      Wprowadzenie    57
      1.4.1. Czynna analiza audytorium    58
      1.4.2. Dostosowanie mowy do audytorium    59
      1.4.3. Bierna analiza audytorium    60
      1.4.4. Mówca i audytorium    63
      1.4.5. Kreowanie audytorium    66
      1.4.6. Ocena problemu z punktu widzenia słuchacza    66
      1.4.7. Językowe wykładniki obecności słuchaczy    67
      1.4.8. Mówca w różnych sytuacjach retorycznych    68
      1.4.9. Relacja między nadawcą a odbiorcą    68
      1.4.10. Specyfika komunikacji medialnej    69
      1.4.11. Zwracanie się do słuchaczy    69
    1.5. Rodzaje dowodów    71
      Bibliografia    71
      Wprowadzenie cz. 1    71
      1.5.1. Rodzaje argumentów    72
      1.5.2. Źródła argumentów    73
      Wprowadzenie cz. 2    74
      1.5.3. Rodzaje sylogizmów    76
      1.5.4. Przesłanki    76
      1.5.5. Rodzaje wnioskowań    77
      1.5.6. Entymemat    78
      1.5.7. Elementy niejawne w komunikacji    78
      1.5.8. Odnajdywanie presupozycji    79
      Wprowadzenie cz. 3    82
      1.5.9. Argumenty oparte na dedukcji i indukcji    83
      1.5.10. Rodzaje przykładów    86
      1.5.11. Przykłady nierówne    87
      1.5.12. Wnioskowania indukcyjne    89
      1.5.13. Argument z autorytetu    92
      1.5.14. Analiza dowodzeń    93
    1.6. Topika    98
      Bibliografia    98
      Wprowadzenie    98
      1.6.1. Identyfikacja toposów    104
      1.6.2. Toposy z porównania    105
      1.6.3. Ambiwalencja toposu    106
      1.6.4. Rozpoznawanie toposów    107
      1.6.5. Topika dyspozycyjna    111
      1.6.6. Złote myśli    113
      1.6.7. Topos i wspólnota świata    114
      1.6.8. Stereotypy    115
    1.7. Prezentacja mówcy    116
      Bibliografia    116
      Wprowadzenie    116
      1.7.1. Argumenty odwołujące się do różnych rodzajów przekonywania    117
      1.7.2. Kreowanie ethosu 1    118
      1.7.3. Ja mówcy a sytuacja urzędowa    120
      1.7.4. Kreowanie ethosu 2    123
      1.7.5. Praktyka kreowania wizerunku    125
    1.8. Emocje w perswazji    128
      Bibliografia    128
      Wprowadzenie    128
      1.8.1. Rozpoznawanie emocji    130
      1.8.2. Językowe wykładniki emocji    131
      1.8.3. Waloryzacja pozytywna    132
      1.8.4. Emocje przeżywane    133
      1.8.5. Emocje w perswazji dzieci    133
      1.8.6. Emocje w dyskursie politycznym    134
      1.8.7. Emocje i ich wykładniki w dyskursie politycznym    138
      1.8.8. Pathos w przemówieniach inauguracyjnych    142
      1.8.9. Nadużywanie emocji    144
    1.9. Amplifikacja    147
      Bibliografia    147
      Wprowadzenie    147
      1.9.1. Sposoby amplifikacji    148
      1.9.2. Amplifikacja w tekstach komicznych    150
      1.9.3. Amplifikacja pośrednia    151
      1.9.4. Zastosowanie amplifikacji    152
      1.9.5. Amplifikacja w pochwale    152
      1.9.6. Praktyczne wykorzystanie amplifikacji    153
      1.9.7. Amplifikacja elokucyjna    154
      1.9.8. Pozasłowne środki amplifikacji    154
      1.9.9. Toposy – źródło amplifikacji    155
      1.9.10. Loci communes w amplifikacji    156
      1.9.11. Amplifikacja i deprecjacja przez porównanie    157
  2. Porządek mowy    159
    2.1. Wstęp    161
      Bibliografia    161
      Wprowadzenie    161
      2.1.1. Rodzaje wstępów    163
      2.1.2. Formuła autorskiej skromności    165
      2.1.3. Toposy tematyczne    166
      2.1.4. Przyczyna pisania    167
      2.1.5. Rekomendacja podmiotu retorycznego    168
      2.1.6. „Granice toposu”    171
      2.1.7. Wstęp bez topiki?    171
    2.2. Opowiadanie    173
      Bibliografia    173
      Wprowadzenie    173
      2.2.1. Opowiadanie w rodzaju sądowym    174
      2.2.2. Opowiadanie jako autokreacja    177
      2.2.3. Kreowanie opowiadań    178
      2.2.4. Opowiadanie nieciągłe    178
      2.2.5. Autobiografia jako uwiarygodnienie    180
      2.2.6. Rodzaje opowiadań    181
      2.2.7. Narracje w polityce    182
    2.3. Argumentacja    185
      Bibliografia    185
      Wprowadzenie    185
      2.3.1. Rozplanowanie treści .    186
      2.3.2. Porządki argumentacyjne    189
      2.3.3. Budowanie argumentów    191
      2.3.4. Odnajdywanie schematów argumentacyjnych    194
      2.3.5. Błędy argumentacyjne    197
        2.3.5.1. Ocena poprawności i siły argumentu    199
        2.3.5.2. Struktura argumentu    202
      2.3.6. Analiza argumentów    203
      2.3.7. Debata szkoleniowa    207
      2.3.8. Debata – zapis rozmowy    212
    2.4. Refutacja    226
      Bibliografia    226
      Wprowadzenie    226
      2.4.1. Opinia i wątpienie    228
      2.4.2. Przeciwne poglądy    229
      2.4.3. Polemika do polemiki    229
      2.4.4. Płaszczyzny sporu    232
      2.4.5. Argumenty erystyczne    236
      2.4.6. Funkcjonowanie argumentów erystycznych    238
      2.4.7. Argumenty erystyczne i nieerystyczne    238
      2.4.8. Tworzenie argumentów erystycznych    240
      2.4.9. Różne „oblicza” perswazji    240
      2.4.10. Krytyka personalna    244
    2.5. Zakończenie    247
      Bibliografia    247
      Wprowadzenie    247
      2.5.1. Kompozycja klamrowa    248
      2.5.2. Miejsca wspólne zakończenia a sytuacja retoryczna    250
      2.5.3. Przesłanie do audytorium    251
  3. Elokucja    257
    3.1. Cechy wysłowienia    259
      Bibliografia    259
      Wprowadzenie    259
      3.1.1. Poprawność    267
      3.1.2. Błędy w reklamie    268
      3.1.3. Jasność i zawartość informacyjna tekstu    268
      3.1.4. „Prosto i jasno”    270
      3.1.5. Klarowne formułowanie myśli    271
      3.1.6. Język specjalistyczny i zrozumiałość    271
      3.1.7. Dobitność i precyzja w definiowaniu    272
      3.1.8. Waloryzacja    272
      3.1.9. Stosowność a relacja między nadawcą i odbiorcą    273
      3.1.10. Wyrażanie ocen    273
      3.1.11. Językowy wyraz stereotypów    273
      3.1.12. Stosowność zewnętrzna    274
      3.1.13. Styl i odbiorca    275
      3.1.14. Naruszenia stosowności    276
      3.1.15. Ozdobność    277
      3.1.16. Osiąganie ozdobności stylu    278
      3.1.A. Gatunki użytkowe    278
        Wprowadzenie    278
        3.1.A.1. Wybrane gatunki użytkowe    280
        3.1.A.2. Teksty prasowe    281
        3.1.A.3. Styl kancelaryjny    282
        3.1.A.4. Komentarz prasowy    283
      Bibliografia    283
      Wprowadzenie    283
      3.1.A.4.I. Publicystyka i retoryka    284
      3.1.A.4.II. Argumentacja w komentarzach prasowych    287
    3.2. Tropy    291
      Bibliografia    291
      Wprowadzenie    291
      3.2.1. Peryfraza    295
      3.2.2. Mówiąc omownie    296
      3.2.3. Hiperbola    296
      3.2.4. Metaforyczne definicje    297
      3.2.5. Metafory obrazowe    297
      3.2.6. Obrazowość    297
      3.2.7. Porównanie metaforyczne    298
      3.2.8. Tropy i ich funkcje    299
      3.2.9. Perswazyjne wykorzystanie tropów    300
      3.2.10. Środki stylistyczne i wartościowanie    301
      3.2.11. Ocena funkcjonalności metafory    302
      3.2.12. Funkcjonowanie metafor    304
      3.2.13. Funkcje metafory i metonimii    304
      3.2.14. Analiza funkcji metafor    305
      3.2.15. „Siła” metafory    305
      3.2.16. Wyrażanie ocen i emocji    308
    3.3. Figury    310
      Bibliografia    310
      Wprowadzenie    310
      3.3.1. Rozpoznawanie figur słów    314
      3.3.2. Tworzenie figur retorycznych    314
      3.3.3. Solecyzm    315
      3.3.4. Pytanie retoryczne    315
      3.3.5. Stosowanie pytań retorycznych    317
      3.3.6. Funkcje enumeracji    317
      3.3.7. Figury powtórzeń    318
      3.3.8. Funkcjonowanie figur retorycznych    319
      3.3.9. Rozpoznawanie figur myśli    320
      3.3.10. Figuralność i jej brak    321
      3.3.11. Funkcje figur retorycznych    322
      3.3.12. Figury kontaktu    323
      3.3.13. Figury miejsca i czasu    325
    3.4. Okres retoryczny    330
      Bibliografia    330
      Wprowadzenie    330
      3.4.1. Problem zdefiniowania okresu retorycznego    331
      3.4.2. Pojęcie okresu retorycznego    332
      3.4.3. Retardacja sensu    333
      3.4.4. Problem spójności okresu w języku polskim    334
      3.4.5. Kolon i komma    336
      3.4.6. Rozpoznawanie okresu retorycznego    337
      3.4.7. Budowa periodu    338
      3.4.8. Rozpoznawanie cech okresu retorycznego    339
      3.4.9. Periodyczna budowa sentencji    339
  4. Wystąpienie – przygotowanie i wygłoszenie    341
    4.1. Słowo żywe    343
      Bibliografia    343
      Wprowadzenie    343
      4.1.1. Rozpoznawanie tekstów mówionych i pisanych    345
      4.1.2. Różnicowanie charakteru wypowiedzi    347
      4.1.3. Przekształcanie tekstu mówionego w pisany    348
      4.1.4. Przekształcanie tekstu pisanego w mówiony    349
      4.1.5. Cechy tekstów mówionych    349
    4.2. Techniki zapamiętywania    351
      Bibliografia    351
      Wprowadzenie    351
      4.2.1. Repetitio (Powtarzanie) 1    352
      4.2.2. Repetitio 2    353
      4.2.3. Repetitio 3    355
      4.2.4. Repetitio 4    356
      4.2.5. Associatio (Kojarzenie) 1    356
      4.2.6. Associatio 2    357
      4.2.7. Associatio 3    357
      4.2.8. Associatio 4    358
      4.2.9. Associatio 5    358
      4.2.10. Associatio 6    359
      4.2.11. Associatio 7    360
      4.2.12. Associatio 8    360
      4.2.13. Associatio 9    360
      4.2.14. Associatio 10    360
      4.2.15. Immaginatio (Wyobraźnia, wizualizacja) 1    361
      4.2.16. Immaginatio 2    361
      4.2.17. Immaginatio 3    362
      4.2.18. Immaginatio 4    362
      4.2.19. Immaginatio 5    362
      4.2.20. Immaginatio 6    363
      4.2.21. Immaginatio 7    363
      4.2.22. Immaginatio 8    364
      4.2.23. Zakończenie    364
    4.3. Mowa ciała    365
      Bibliografia    365
      Wprowadzenie cz. 1. Komunikacja niewerbalna a reguła stosowności    365
      4.3.1. Wywieranie wrażenia na innych    367
      Wprowadzenie cz. 2. Funkcje układów gestyczno-mimicznych    368
      4.3.2. Po co nam ręce?    370
      4.3.3. Mimika a emocje    370
      4.3.4. Znaczenie gestów    371
      4.3.5. Wyrażanie emocji    375
      4.3.6. Funkcje adaptatorów    377
      4.3.7. Wyrażanie siebie    377
      Wprowadzenie cz. 3: Pozycje ciała    378
      4.3.8. Pozycja ciała a wiarygodność    380
      Wprowadzenie cz. 4: Dominacja i uległość    382
      4.3.9. Co mówi o Tobie Twoje ciało    383
      Wprowadzenie cz. 5: Synchronizacja interakcyjna    384
      4.3.10. Budowanie płaszczyzny porozumienia    386
      Wprowadzenie cz. 6: Znaczenie ubioru    388
      4.3.11. Stereotypowe postrzeganie stroju    388
      4.3.12. Stosowność stroju    390
      4.3.13. Ethos a powierzchowność    391
    4.4. Wygłoszenie    392
      Bibliografia    392
      Wprowadzenie cz. 1    392
      4.4.1. Etap przygotowań    395
      4.4.2. Ciało i postawa    396
      4.4.3. Poszukiwanie napięć    397
      4.4.4. „Relaksacja Jacobsona”    397
      4.4.5. „Drzewo”    399
      4.4.6. „Ratunek – oddech”    400
      4.4.7. „Szeptane Aaaa”    401
      4.4.8. SOS w sytuacji tremy    403
      4.4.9. Głos, mowa, wygłoszenie    404
      Wprowadzenie cz. 2    405
      4.4.10. Przygotowanie ciała do ćwiczeń    410
      4.4.11. Prawidłowy oddech    410
      4.4.12. Przepona    411
      4.4.13. Wdech i wydech    412
      4.4.14. Ćwiczenia fonacyjne i rezonacyjne (głosowe)– budzenie głosu    413
      4.4.15. Eksperymenty głosowe    414
      4.4.16. Doskonalenie brzmienia    415
      4.4.17. Skuteczność w głosie – autodiagnoza    415
      4.4.18. Głos w służbie logiki    416
      4.4.19. Intencja przekazu w głosie    417
      4.4.20. Własny tekst    417
      4.4.21. Modulacja głosu    417
      4.4.22. Pauzowanie    419
      4.4.23. Artykulacja i dykcja    420
      4.4.24. Wprowadzenie do ćwiczeń dykcji    422
      4.4.25. Ćwiczenia wyrazistości wymowy samogłosek    423
      4.4.26. Ćwiczenia wyrazistości wymowy spółgłosek    425
      4.4.27. Wygłoszenie – analiza    427
      4.4.28. Wygłoszenie mowy – analiza i praktyka    429
  Klucze do wybranych ćwiczeń i przykładowe rozwiązania    433
  Bibliografia    452
  Indeks rzeczowy    456
  Źródła ilustracji    463
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia