Tłumaczenie w prawie autorskim

-20%

Tłumaczenie w prawie autorskim

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,00  110,00

Format: pdf

88,00110,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji zaprezentowano autorską koncepcję nowego podgatunku dzieła inspirowanego, tzw. utworu autonomicznego. Problematykę oryginalności i zależności tłumaczenia w stosunku do utworu macierzystego zobrazowano licznymi przykładami z literatury, muzyki i filmu.


W monografii omówiono m.in. takie zagadnienia jak:


prawne aspekty tłumaczeń komputerowych,
status „pirackich” napisów do filmów umieszczanych w internecie,
ochrona autorskoprawna tłumaczeń mechanicznych dokonywanych przez oprogramowanie translatorskie.


Adresaci:
Publikacja zainteresuje prawników zajmujących się prawem autorskim, w szczególności prawną problematyką tłumaczeń, a także samych tłumaczy oraz pracowników branży wydawniczej i naukowców zajmujących się prawem autorskim oraz translatoryką.


Liczba stron334
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-615-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział I
  Pojęcie i rodzaje tłumaczenia | str.    21
  1. „Na początku było słowo”. Uwagi wprowadzające | str.    21
  2. Czym jest tłumaczenie? Próba definicji | str.    23
  3. Rodzaje przekładu | str.    24
  3.1. Przekład literacki i poetycki | str.    24
  3.2. Przekład naukowy | str.    25
  3.3. Przekład prawniczy | str.    26
  3.4. Przekład filmowy | str.    27
  3.4.1. Dubbing | str.    27
  3.4.2. Lektor | str.    29
  3.4.3. Napisy | str.    30
  3.4.4. Redundancja | str.    30
  3.4.5. Egzotyzacja | str.    31
  3.4.6. Komizm | str.    32
  4. Tłumaczenia ustne | str.    32
  5. Nieprzekładalność | str.    34
  
  Rozdział II
  Tłumaczenie jako utwór w prawie autorskim | str.    41
  1. Kształtowanie się ochrony tłumaczeń na ziemiach polskich. Szkic problematyki | str.    41
  1.1. Prawa do tłumaczeń na ziemiach polskich przed okresem zaborów | str.    42
  1.2. Zabór rosyjski | str.    44
  1.3. Zabór pruski | str.    46
  1.4. Zabór austriacki | str.    48
  1.5. Konwencje międzynarodowe | str.    49
  1.6. Ustawodawstwo polskie do 1994 r. | str.    52
  2. Obowiązująca ustawa o prawie autorskim. Definicja utworu | str.    54
  3. Tłumaczenie jako utwór zależny | str.    58
  4. Proces tłumaczenia | str.    60
  5. Warstwowa budowa dzieła – forma zewnętrzna i wewnętrzna | str.    63
  6. Oryginalność tłumaczenia | str.    65
  7. Indywidualność tłumaczenia | str.    68
  8. Tłumaczenie a adaptacja | str.    71
  9. Tłumaczenie jako dzieło z zapożyczeniami | str.    74
  10. Współautorstwo tłumaczenia | str.    78
  10.1. Kolizja praw podmiotowych | str.    78
  10.2. Komentarze do tłumaczenia a współautorstwo | str.    83
  10.3. Korekta i konsultacja tłumaczenia a współautorstwo | str.    85
  11. Tłumaczenie a dozwolony użytek osobisty i publiczny | str.    88
  11.1. Instytucja dozwolonego użytku | str.    88
  11.2. Tłumaczenia a dzieła osierocone oraz utwory niedostępne w obrocie handlowym | str.    90
  11.3. Tłumaczenia przedruków prasowych | str.    93
  12. Umowy dotyczące tłumaczeń | str.    95
  
  Rozdział III
  Tłumaczenie a autorskie prawa osobiste | str.    105
  1. Prawo do oznaczenia tłumacza jako autora przekładu | str.    106
  1.1. Prawo do anonimowości | str.    109
  1.2. Tłumaczenie tytułu | str.    113
  2. Tłumaczenie a integralność dzieła | str.    116
  2.1. Granice integralności | str.    117
  2.2. Audiodeskrypcja a integralność | str.    122
  2.3. Ścieżka dźwiękowa a integralność utworu | str.    123
  2.4. Spoilerowanie w tłumaczeniu jako naruszenie integralności utworu | str.    129
  2.5. Poprawność polityczna i obyczajowość a integralność tłumaczenia | str.    130
  2.6. Naruszenie integralności tłumaczenia | str.    136
  3. Niewłaściwe i błędne tłumaczenia | str.    139
  3.1. Wierność tłumaczenia | str.    139
  3.2. Wierność a przekład stylu | str.    141
  3.3. Krytyka pracy tłumacza | str.    142
  3.4. Obowiązek rzetelności tłumacza | str.    144
  3.5. Błędy w sztuce | str.    148
  3.6. Tłumaczenie tłumaczenia | str.    153
  3.7. Swoboda twórcza a integralność | str.    156
  4. Plagiat tłumaczenia | str.    157
  4.1. Tłumaczenie na bazie innego przekładu i kontynuacja tłumaczenia | str.    166
  4.2. Autoplagiat tłumaczenia | str.    167
  
  Rozdział IV
  Koncepcja utworu autonomicznego | str.    173
  1. Uwagi wprowadzające | str.    173
  2. Filozofia mimesis | str.    177
  3. Teoria skoposu | str.    179
  4. Imitacje i parafrazy | str.    183
  5. Dzieło autonomiczne | str.    185
  6. Tłumaczenie lepsze niż oryginał – różnica jakościowa jako przesłanka utworu autonomicznego | str.    190
  7. Tłumaczenie, które przestało być tłumaczeniem – utwór autonomiczny jako podgatunek dzieła inspirowanego | str.    200
  8. Ustalenie charakteru utworu autonomicznego – kiedy pęka łańcuch zależności? | str.    206
  9. Tłumaczenie symultaniczne jako utwór autonomiczny | str.    218
  10. Tłumaczenie lepsze niż oryginał, lecz nadal tłumaczenie – współautorstwo jako kompromis pomiędzy utworem zależnym a utworem stanowionym | str.    220
  11. Zagrożenia niesione przez koncepcję dzieła autonomicznego | str.    223
  12. Podsumowanie rozważań dotyczących koncepcji utworu autonomicznego | str.    226
  
  Rozdział V
  Tłumaczenia nietypowe i rubieże strefy autorskoprawnej | str.    229
  1. Tłumaczenia nietypowe | str.    229
  1.1. Języki sztuczne | str.    229
  1.2. Tłumaczenie środowiskowe | str.    232
  1.3. Neologizmy i dźwiękonaśladownictwo | str.    233
  2. Tłumaczenie dosłowne | str.    238
  3. Tłumaczenia przedmiotu nieobjętego ochroną autorskoprawną | str.    239
  4. Tłumaczenia niebędące utworem w rozumieniu prawa autorskiego | str.    241
  5. Tłumaczenia wytworów wyłączonych z prawa autorskiego | str.    247
  6. Tłumaczenie jako rekonstrukcja utworu | str.    252
  
  Rozdział VI
  Tłumaczenia specjalistyczne | str.    261
  1. Lektor jako artystyczny wykonawca tłumaczonego tekstu | str.    261
  2. Tłumaczenia dla osób niepełnosprawnych | str.    262
  3. Przekład arii operowych | str.    264
  4. Nieoficjalne tłumaczenia i ich rozpowszechnianie w Internecie | str.    269
  4.1. Udostępnianie w sieci internetowej napisów do filmów | str.    271
  4.2. Napisy filmowe a dozwolony użytek prywatny | str.    279
  4.3. Napisy filmowe a dozwolony użytek publiczny | str.    281
  4.4. Odpowiedzialność karna fansubbera | str.    283
  5. Tłumaczenia komputerowe | str.    283
  5.1. Lokalizacja oprogramowania | str.    285
  5.2. Komputerowe programy translatorskie | str.    287
  5.3. Google Translate | str.    293
  6. Tłumaczenie testów psychologicznych | str.    299
  7. Karta tłumacza a prawo autorskie | str.    302
  8. Tłumaczenie w prawie anglosaskim – polityczny spór systemów prawnych | str.    304
  8.1. Brytyjskie prawo autorskie | str.    304
  8.2. Indyjskie prawo autorskie | str.    306
  
  Podsumowanie | str.    309
  
  Bibliografia | str.    313
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia