Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS

-20%

Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,60  67,00

Format: pdf

53,6067,00

cena zawiera podatek VAT

W polskim porządku prawnym funkcjonują regulacje umożliwiające uzyskanie oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji, wskazanej przez uprawniony podmiot.


Książka koncentruje się na instytucji urzędowej interpretacji wydawanej przez ZUS, z zakresu problematyki ubezpieczeń społecznych, w szczególności składek na ubezpieczenia społeczne. Uzyskanie takiej interpretacji może być kluczowe dla działalności danego przedsiębiorcy. Pozwala bowiem przewidzieć przyszłe decyzje organu administracji publicznej w kwestii nakładanych obowiązków daninowych.


Publikacja daje wskazówki dotyczące uzyskania tej interpretacji; określa, jaki podmiot jest uprawniony do ubiegania się o nią, jak wyglądają wymogi formalne, opłaty, oraz w jakim terminie należy spodziewać się wydania interpretacji. Książka zainteresuje również księgowych, doradców podatkowych oraz prawników na co dzień mających styczność z tą tematyką.


Liczba stron260
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-614-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    15
  
  Część I
  PROBLEMATYKA TEORETYCZNOPRAWNA
  
  Rozdział I
  Zagadnienia wprowadzające | str.    21
  1. Geneza i podstawa prawna interpretacji przepisów składkowych | str.    21
  2. Zasady związane z możliwością uzyskania interpretacji przepisów składkowych | str.    26
  2.1. Wprowadzenie | str.    26
  2.2. Zasada prostoty (braku formalizmu) | str.    27
  2.3. Zasada taniości | str.    29
  2.4. Zasada szybkości | str.    30
  2.5. Zasada ochrony | str.    31
  2.6. Zasada stabilności | str.    33
  2.7. Zasada jawności | str.    34
  2.8. Zasada mocy wiążącej utrwalonej praktyki interpretacyjnej | str.    36
  
  Rozdział II
  Podmioty uprawnione do uzyskania interpretacji przepisów składkowych | str.    37
  1. Przedsiębiorca jako podmiot uprawniony | str.    37
  2. Przedsiębiorca a płatnik składek na ubezpieczenia społeczne | str.    43
  3. Strona podmiotowa a zasada równości wobec prawa | str.    45
  
  Rozdział III
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako podmiot wydający interpretację | str.    49
  1. Zakład jako organ administracji publicznej | str.    49
  2. Jednostki organizacyjne Zakładu wydające interpretację | str.    51
  
  Rozdział IV
  Zakres i wymogi formalne wniosku | str.    55
  1. Zakres wniosku | str.    55
  2. Wymogi formalne wniosku o wydanie interpretacji składkowej | str.    59
  3. Zakres żądania | str.    59
  4. Oznaczenie przedsiębiorcy | str.    63
  5. Adres | str.    64
  6. Podpis | str.    65
  7. Złożenie wniosku o interpretację składkową przez pełnomocnika | str.    67
  8. Sposób złożenia wniosku o wydanie interpretacji składkowej | str.    70
  9. Wymogi fiskalne | str.    71
  10. Wysokość opłaty za wydanie interpretacji | str.    73
  11. Termin wniesienia opłaty | str.    76
  12. Zwrot opłaty | str.    76
  
  Rozdział V
  Rozstrzygnięcia w sprawie interpretacji | str.    79
  1. Decyzje w sprawie wydania interpretacji indywidualnej | str.    79
  2. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie interpretacji indywidualnej | str.    84
  3. Postanowienia w sprawie wydawania interpretacji indywidualnej | str.    85
  
  Rozdział VI
  Termin wydania i wejście do obrotu prawnego interpretacji składkowej | str.    91
  
  Rozdział VII
  Zaskarżenie rozstrzygnięć w sprawie interpretacji | str.    97
  
  Rozdział VIII
  Wyeliminowanie interpretacji z obrotu prawnego | str.    103
  1. Trwałość decyzji interpretacyjnej | str.    103
  2. Wznowienie postępowania administracyjnego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego | str.    105
  3. Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem sądu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego | str.    108
  
  Część II
  WYBRANE ZAGADNIENIA EMPIRYCZNE W ŚWIETLE INTERPRETACJI ZUS I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO
  
  Rozdział I
  Umowy zlecenia z obcokrajowcami spoza UE | str.    115
  1. Wprowadzenie | str.    115
  2. Umowy zlecenia z osobami spoza UE | str.    116
  3. Umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy | str.    121
  4. Podsumowanie | str.    123
  
  Rozdział II
  Zbieg pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce z umową o pracę w innym państwie UE | str.    127
  1. Wprowadzenie | str.    127
  2. Zbieg tytułów ubezpieczeń | str.    129
  3. Procedura koncyliacyjna | str.    132
  4. Podsumowanie | str.    133
  
  Rozdział III
  Członek zarządu spółki powołany przez jej właściwy organ a podleganie ubezpieczeniom społecznym | str.    137
  1. Wprowadzenie | str.    137
  2. Członek zarządu | str.    139
  3. Prezes zarządu | str.    142
  4. Podsumowanie | str.    144
  
  Rozdział IV
  Członkowie rad nadzorczych | str.    145
  1. Wprowadzenie | str.    145
  2. Koszty przejazdów (dojazdów) na posiedzenia rady nadzorczej | str.    147
  3. Koszty dojazdów i noclegu | str.    150
  4. Niezaliczanie zwrotu kosztów podróży do przychodu członka rady nadzorczej | str.    152
  5. Zwrot kosztów niestanowiących należności z tytułu podróży służbowej | str.    154
  6. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej zamieszkującego w Malezji | str.    155
  7. Podsumowanie | str.    156
  
  Rozdział V
  Prokurent i pełnomocnik a obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek | str.    159
  1. Wprowadzenie | str.    159
  2. Prokurent niebędący pracownikiem wnioskodawcy | str.    161
  3. Prokurent mający prawo do emerytury | str.    162
  4. Prokurent będący jednocześnie pracownikiem wnioskodawcy | str.    163
  5. Pełnomocnik niebędący prokurentem | str.    165
  6. Podsumowanie | str.    165
  
  Rozdział VI
  Osoba współpracująca | str.    167
  1. Wprowadzenie | str.    167
  2. Umowa zlecenia z małżonkiem a współpraca | str.    168
  3. Umowa o pracę z małżonkiem a współpraca | str.    170
  4. Umowa zlecenia z małżonkiem bez wynagrodzenia a współpraca | str.    173
  5. Umowa o pracę z małżonkiem na część etatu a współpraca | str.    174
  6. Zawarcie związku małżeńskiego z pracownikiem a współpraca | str.    175
  7. Umowa zlecenia z synem studentem a współpraca | str.    177
  8. Umowa o pracę z synem a współpraca | str.    177
  9. Podsumowanie | str.    178
  
  Rozdział VII
  Przeniesienie majątkowych praw autorskich i wynagrodzenia wynikające z umów licencyjnych | str.    181
  1. Wprowadzenie | str.    181
  2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich | str.    181
  3. Wynagrodzenia wynikające z umów licencyjnych | str.    184
  4. Podsumowanie | str.    187
  
  Rozdział VIII
  Członkowie komisji egzaminacyjnych | str.    189
  1. Wprowadzenie | str.    189
  2. Realizacja czynności przez członka komisji na podstawie powołania przez właściwy organ | str.    190
  3. Umowa cywilnoprawna z powołanym członkiem komisji egzaminacyjnej | str.    192
  4. Podsumowanie | str.    193
  
  Rozdział IX
  Nagrody jubileuszowe | str.    195
  1. Wprowadzenie | str.    195
  2. „Klasyczna” nagroda jubileuszowa | str.    197
  3. Nagroda jubileuszowa w postaci rzeczowej | str.    200
  4. Złożenie przez pracownika świadectwa pracy zwiększającego staż pracy | str.    203
  5. Złożenie wniosku o nagrodę jubileuszową z opóźnieniem | str.    205
  6. Skutki zmiany regulacji wewnętrznych | str.    206
  7. Jednorazowa rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych | str.    208
  8. Rozwiązanie umowy o pracę a jednorazowa rekompensata z tytułu prawa do nagrody jubileuszowej | str.    210
  9. Skutki przejęcia pracowników przez innego pracodawcę | str.    212
  10. Podsumowanie | str.    212
  
  Rozdział X
  Stypendia, staże| str.    215
  1. Wprowadzenie | str.    215
  2. Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych współfinansowane z budżetu UE | str.    216
  3. Stypendia dla uczestników studiów trzeciego stopnia z tytułu prac badawczych | str.    218
  4. Stypendia jako element planowania kadrowego przez przedsiębiorcę | str.    219
  5. Stypendia dla studentów w ramach kursów językowych | str.    221
  6. Podsumowanie | str.    222
  
  Rozdział XI
  Świadczenia wypłacane pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę | str.    223
  1. Wprowadzenie | str.    223
  2. Paragraf 2 ust. 1 pkt 2 r.z.u.p.w.s. | str.    223
  3. Paragraf 2 ust. 1 pkt 3 r.z.u.p.w.s. | str.    225
  4. Podsumowanie | str.    231
  
  Rozdział XII
  Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | str.    233
  1. Wprowadzenie | str.    233
  2. Ekwiwalent jako odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów| str.    235
  3. Dodatek (ryczałt) a rzeczywiste koszty | str.    237
  4. Wypłacony ekwiwalent a przychód w rozumieniu przepisów podatkowych | str.    240
  5. Podsumowanie | str.    241
  
  Rozdział XIII
  Karty sportowe | str.    243
  1. Wprowadzenie | str.    243
  2. Karty MultiSport | str.    243
  3. Karty sportowe dla zleceniobiorców | str.    247
  4. Forma pieniężna korzyści materialnej a obowiązek oskładkowania przychodu | str.    248
  5. Brak właściwej podstawy prawnej | str.    249
  6. Brak wyłączenia wartości kart sportowych w części finansowanej przez pracownika | str.    250
  7. Podsumowanie | str.    251
  
  Rozdział XIV
  Wartość udostępnianych pracownikom miejsc parkingowych | str.    253
  1. Wprowadzenie | str.    253
  2. Jednolita linia interpretacyjna | str.    254
  3. Podsumowanie | str.    256
  
  Literatura | str.    257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia