Pokrzywdzenie wierzyciela przez dłużnika. Przestępstwa z art. 300 i 301 §1 k.k.

-20%

Pokrzywdzenie wierzyciela przez dłużnika. Przestępstwa z art. 300 i 301 §1 k.k.

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

67,20  84,00

Format: pdf

67,2084,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz dotyczy przestępstw przeciwko wierzycielom opisanych w art. 300 § 1–3 oraz art. 301 § 1 Kodeksu karnego. Są to przestępstwa polegające na wyzbyciu się majątku przez dłużnika, różniące się okolicznościami lub metodami rozporządzenia tym majątkiem. Zacho­wania nielojalnego dłużnika określone we wskazanych przepisach prowadzą do wyrządzenia szkody wierzycielowi, który – wobec transferu aktywów – nie jest w stanie zaspokoić swojej wierzytelności w całości lub w części.


W publikacji zaprezentowano konkretne przykłady postepowań nieuczciwych dłużników i praktyczne aspekty ścigania wymienionych przestępstw. Zwrócono uwagę również na możliwe sposoby naprawienia wyrządzonej wierzycielowi szkody majątkowej.


Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest zarówno dla prawników, występujących w charakterze obroń­ców oraz pełnomocników pokrzywdzonych wierzycieli, jak i do sędziów oraz prokuratorów. Zainteresuje także pracowników naukowych i studentów.


Liczba stron212
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-642-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    7
  Wstęp    9
  Rozdział    1
  Ustawowe znamiona przestępstw z art. 300 i 301 § 1 k.k.    19
  1.1. Przedmiot ochrony    20
  1.2. Podmiot przestępstwa    25
  1.2.1. Sprawca właściwy    26
  1.2.2. Osoba współodpowiedzialna    28
  1.2.3. Osoby wskazane w art.8 k.k. – odpowiedzialność zastępcza    30
  1.2.4. Osoby współdziałające z dłużnikiem    34
  1.3. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej    35
  1.3.1. Czynności sprawcze    35
  1.3.2. Przedmiot czynności sprawczych    44
  1.3.3. Okoliczności modalne – stan grożącej niewypłacalności lub upadłości    48
  1.3.4. Skutek    58
  1.4. Ustawowe znamiona strony podmiotowej    69
  1.5. Konsekwencje prawnokarne przestępstw z art. 300 i 301 § 1 k.k.    73
  1.5.1. Kary i środki karne    73
  1.5.2. Kompensacja szkody    76
  Rozdział    2
  Ściganie i karanie sprawców przestępstw z art. 300 i 301 § 1 k.k. oraz art. 6 i 7 § 1 u.o.o.g. w świetle danych statystycznych    83
  2.1. Przestępstwa z art. 300 i 301 § 1 k.k. oraz art. 6 i 7 § 1 u.o.o.g. w świetle danych statystycznych Policji    85
  2.1.1. Charakterystyka dostępnych danych    85
  2.1.2. Przestępstwa z art. 6 i 7 § 1 u.o.o.g.    88
  2.1.3. Przestępstwa z art. 300 i 301 § 1 k.k.    92
  2.2. Polityka karna sądów w odniesieniu do sprawców przestępstw z art. 300 i 301 § 1 k.k. oraz art. 6 i 7 § 1 u.o.o.g. w świetle danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości    101
  2.2.1. Prawomocne skazania za przestępstwa z art. 6 i 7 § 1 u.o.o.g.    101
  2.2.2. Prawomocne skazania za przestępstwa z art. 300 i 301 § 1 k.k.    104
  Rozdział    3
  Ściganie i karanie sprawców przestępstw z art. 300 i 301 § 1 k.k. w świetle badań aktowych    125
  3.1. Metodologia przeprowadzonych badań aktowych    125
  3.2. Przestępstwo z art. 300 § 2 k.k. w świetle badań aktowych    128
  3.2.1. Przedmiot ochrony określony w art. 300 § 2 k.k.    129
  3.2.2. Podmiot przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. – sylwetka sprawcy    132
  3.2.3. Znamiona strony przedmiotowej przestępstwa z art. 300 § 2 k.k.    137
  3.2.3.1. Czynności sprawcze    137
  3.2.3.2. Przedmiot czynności sprawczych    140
  3.2.3.3. Skutek – wyrządzenie szkody wierzycielowi (wierzycielom)    143
  3.2.4. Strona podmiotowa przestępstwa z art. 300 § 2 k.k.    152
  3.2.5. Rozstrzygnięcia sądów w sprawach o przestępstwo z art. 300 § 2 k.k.    159
  3.2.5.1. Rodzaje orzeczeń w sprawach o przestępstwo z art. 300 § 2 k.k.    159
  3.2.5.2. Wymiar kary w sprawach o przestępstwo z art. 300 § 2 k.k.    162
  3.3. Przestępstwa z art. 300 § 1 i § 3 k.k. oraz art. 301 § 1 k.k. – wybrane problemy z praktyki ścigania    167
  3.3.1. Przedmiot ochrony określony w art. 300 § 1 i § 3 k.k. oraz art. 301 § 1 k.k.    168
  3.3.2. Wybrane zagadnienia dotyczące strony przedmiotowej przestępstw z art. 300 § 1 i § 3 k.k. oraz art. 301 § 1 k.k.    170
  3.3.3. Wybrane zagadnienia dotyczące strony podmiotowej przestępstw z art. 300 § 1 i § 3 k.k. oraz art. 301 § 1 k.k.    180
  3.3.4. Rozstrzygnięcia sądów w sprawach o przestępstwo z art. 300 § 1 i § 3 k.k. oraz z art. 301 § 1 k.k.    181
  3.3.4.1. Rodzaje orzeczeń w sprawach o przestępstwo z art. 300 § 1 i § 3 k.k. oraz z art. 301 § 1 k.k.    182
  3.3.4.2. Wymiar kary w sprawach o przestępstwo z art. 300 § 1 i § 3 k.k. oraz z art. 301 § 1 k.k.    183
  Zakończenie    187
  Kwestionariusz badań aktowych    195
  Bibliografia    203
  Orzeczenia sądowe    207
  Druki sejmowe i inne materiały dostępne w formie elektronicznej    211
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia