Wykluczenie bankowe w Polsce w aspekcie ekonomicznym i społecznym

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,96  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,9624,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii podjęta została polemika na temat pojęcia wykluczenia bankowego i finansowego prowadząca do konceptualizacji pojęcia wykluczenia bankowego. Zagadnienie wykluczenia bankowego rozpatrywane jest w odniesieniu do gospodarstw domowych w kontekście podmiotowym i przedmiotowym, łącząc wymiar społeczny, ekonomiczny oraz prawny. Biorąc pod uwagę przyjęty punkt widzenia, ubankowienie jest analizowane i oceniane równolegle w aspekcie dostępności, możliwości i wykorzystania systemu bankowego. W świetle przeprowadzonej diagnozy skali wykluczenia bankowego w polskim społeczeństwie, jej przyczyn, konsekwencji oraz narzędzi i metod mogących służyć ograniczeniu zjawiska ekskluzji bankowej, stwierdzić należy, iż na przestrzeni ostatnich lat nastąpił szereg zmian i przeobrażeń w postawach gospodarstw domowych, które sprawiły, iż coraz większe grono osób decyduje się na korzystanie z produktów bankowych, jednak całkowita eliminacja ekskluzji bankowej nie jest obecnie możliwa.
Zakres poruszanych w monografii zagadnień sprawia, iż może być wykorzystana zarówno przez świat nauki, jak i studentów oraz zainteresowane instytucje finansowe.


Liczba stron230
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-207-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1. Identyfikacja pojęcia i rozmiarów wykluczenia bankowego    17
  1.1. Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych    17
  1.2. Wielowymiarowość zjawiska wykluczenia bankowego    30
  1.2.1. Historyczne uwarunkowania rozważań nad wykluczeniem    30
  1.2.2. Wykluczenie finansowe jako punkt wyjścia do zdefiniowania wykluczenia bankowego    33
  1.3. Konceptualizacja wykluczenia bankowego    38
  
  Rozdział 2. Uwarunkowania pomiaru zjawiska wykluczenia bankowego    45
  2.1. Problematyka pomiaru wykluczenia    45
  2.2. Przegląd badań nad poziomem wykluczenia    46
  2.2.1. Ujęcie krajowe    46
  2.2.2. Kontekst międzynarodowy    55
  2.3. Przegląd wybranych statystyk umożliwiających nakreślenie rozmiarów wykluczenia w Polsce    61
  
  Rozdział 3. Uwarunkowania wykluczenia bankowego    67
  3.1. Wykluczenie bankowe w aspekcie trudności w dostępie lub barier w korzystaniu z produktów bankowych    67
  3.2. Przegląd czynników predestynujących do wykluczenia bankowego    73
  3.2.1. Klasyfikacja przyczyn wykluczenia bankowego    73
  3.2.2. Przyczyny wykluczenia o charakterze ekonomicznym, społecznym, demograficznym i psychologicznym z perspektywy badań wtórnych    74
  3.2.3. Niedostateczny poziom wiedzy i świadomości finansowej    86
  3.2.4. Powolny rozwój infrastruktury polskiego systemu płatniczego    92
  3.2.5. Wykluczenie cyfrowe    95
  3.3. Wykluczenie bankowe na tle wykluczenia społecznego    98
  3.3.1. Koncepcja wykluczenia społecznego i jego składowych    98
  3.3.2. Związek między wykluczeniem społecznym a bankowym    100
  3.4. Konsekwencje wykluczenia bankowego w ujęciu mikro- i makroekonomicznym    103
  
  Rozdział 4. Działalność alternatywnych dostawców usług o charakterze finansowym w kontekście inkluzji bankowej    109
  4.1. Wykluczenie jako czynnik rozwoju instytucji parabankowych    109
  4.2. Pozabankowi usługodawcy na rynku usług płatniczych    114
  4.3. Specyfika funkcjonowania instytucji mikrokredytowych    127
  
  Rozdział 5. Przegląd regulacji prawnych oraz inicjatyw zmierzających do zwiększenia inkluzji bankowej    135
  5.1. Przegląd ustawodawstwa pod kątem zwiększenia inkluzji finansowej    135
  5.1.1. Problem wykluczenia w regulacjach bankowych    135
  5.1.2. Regulacje kształtujące bezpieczeństwo i stabilność sektora bankowego    137
  5.1.3. Dostęp do podstawowego rachunku płatniczego    138
  5.1.4. Regulacje w obszarze kosztów realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych    145
  5.1.5. System ochrony praw konsumentów na rynku finansowym    150
  5.2. Kształtowanie świadomości finansowej gospodarstw domowych    158
  5.2.1. Znaczenie edukacji finansowej w korzystaniu z usług finansowych    158
  5.2.2. Przegląd i ocena inicjatyw mających na celu podniesienie kompetencji finansowych w polskim społeczeństwie    163
  
  Rozdział 6. Analiza SWOT/TOWS uwarunkowań ograniczenia wykluczenia bankowego z perspektywy gospodarstw domowych    169
  6.1. Analiza strategiczna czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na poziom zjawiska wykluczenia bankowego    169
  6.2. Rekomendacje płynące z analizy strategicznej    182
  
  Zakończenie    189
  Bibliografia    197
  Spis rysunków    225
  Spis tabel    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia