Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,97  34,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,9734,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kryzys konstytucyjny, z którym mamy do czynienia w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku, powoduje, że jedną z ostoi demokracji w państwie pozostał samorząd terytorialny. Podejmowane próby ograniczenia jego uprawnień sprawiły, że tematem CLI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, została Ustrojowa samodzielność samorządu terytorialnego.
Publikacja obejmuje sześć rozbudowanych rozważań zawartych w referatach wygłoszonych podczas tego zjazdu oraz piętnaście tekstów nadesłanych przez jego uczestników z myślą o ich zamieszczeniu w prezentowanej monografii. Autorzy podjęli szerokie spektrum zagadnień – zarówno kwestie fundamentalne czy bardzo ogólne, jak i węższe lub wręcz jednostkowe.


Liczba stron400
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-198-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo od redaktora    7
  
  Jerzy Jaskiernia – Samorząd terytorialny w aksjologii Rady Europy i mechanizmy jej oddziaływania na praktykę ustrojową RP w tym zakresie    9
  Andrzej Bałaban – Prawo miejscowe samorządu terytorialnego w systemie źródeł prawa III RP    49
  Piotr Tuleja – Konstytucyjny nakaz zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej a prawo do zwrotu nieruchomości    61
  Marek Zubik – Konstytucyjne gwarancje samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie sądownictwa konstytucyjnego    77
  Mariusz Jabłoński – Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia    97
  Stanisław Bożyk, Artur Olechno – Wybrane aspekty prawno-polityczne tworzenia gminy (na przykładzie gminy Grabówki)    125
  Robert K. Adamczewski – Konstytucyjna zasada samodzielności samorządu terytorialnego i jej ograniczenia w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane    141
  Anna Chorążewska – Zasada ochrony samorządności terytorialnej a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego    153
  Piotr Chybalski – Problem petycji samorządowych na przykładzie petycji kierowanych do Sejmu    181
  Jerzy Ciapała – Samorząd terytorialny a działalność gospodarcza    193
  Aldona Domańska – Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie własne gminy. Zagadnienia wybrane    211
  Anna Feja-Paszkiewicz – Dopuszczalność przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie zmiany granic powiatu i zmiany granic województwa    225
  Marta Grzybowska, Marian Grzybowski – Konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej a proces decyzyjny w kwestiach tworzenia i zmiany granic gmin    245
  Joanna Kielin-Maziarz – Wyzwania dla miast płynące z zobowiązań międzynarodowych w kontekście zrównoważonego rozwoju    265
  Ryszard Paweł Krawczyk – Postępowanie naprawcze w jednostce samorządu terytorialnego    279
  Anna Michalak – Samodzielność gminy a realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zabytków – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych    301
  Bogusław Przywora – O pojęciu wspólnoty samorządowej z perspektywy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku     319
  Krzysztof Skotnicki – Reprezentacja w radzie gminy przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz mniejszości posługującej się językiem regionalnym    337
  Magdalena Suska – Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych    355
  Andrzej Szmyt – Problem samorządowego charakteru drugiej izby parlamentu w Polsce po uchwaleniu Konstytucji z 1997 roku    369
  Aleksandra Szydzik – O samodzielności gminy w kontekście tzw. ustawy dekomunizacyjnej – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych    379
  
  Lista uczestników LXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego    395
  
  Zdjęcie uczestników LXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego    399
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia