Integracja finansowa w Unii Europejskiej

Integracja finansowa w Unii Europejskiej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem monografii było przedstawienie w ogólnym zarysie podstaw teoretycznych oraz, bardziej szczegółowo, zasad i ram regulacyjnych funkcjonowania jednolitego rynku finansowego po kryzysie finansowym. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano analizę regulacji finansowych, uzupełnioną metodami statystyki opisowej oraz przeglądem stosunkowo skromnej literatury dotyczącej teorii integracji finansowej. Monografia została napisana w znacznym stopniu na podstawie materiałów źródłowych, w tym przed wszystkim aktów prawnych Unii określających ramy tworzenia i funkcjonowania rynku wewnętrznego usług finansowych. Ważną rolę odegrały też bazy danych statystycznych Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego.


Liczba stron162
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-791-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  Wykaz skrótów    11
  1. Zagadnienia ogólne     13
    1.1. Pojęcia podstawowe     13
    1.2. Podstawy teoretyczne integracji finansowej     15
    1.3. Stopień rozwoju rynków finansowych w Unii Europejskiej    21
  2. Proces integracji rynków finansowych     25
    2.1. Program wspólnego rynku finansowego     25
    2.2. Dokończenie jednolitego rynku finansowego    27
    2.3. Uzupełnienie integracji finansowej integracją walutową     29
    2.4. Kryzys finansowy i jego implikacje     30
    2.5. Wskaźniki integracji finansowej w Europie     33
  3. Ogólne ramy funkcjonowania jednolitego rynku finansowego     37
    3.1. Swoboda przepływu usług finansowych    37
    3.2. Swoboda przepływu kapitału i płatności     42
    3.3. Reguły konkurencji     44
    3.4. Zbliżanie prawa krajowego państw członkowskich     51
  4. Wymogi ostrożnościowe i zarządzanie kryzysowe     54
    4.1. Warunki dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności     54
    4.2. Wymogi w zakresie funduszy własnych     58
    4.3. Nadzór ostrożnościowy     59
    4.4. Działania naprawcze oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja     65
    4.5. Systemy gwarancji depozytów     71
  5. Rynki papierów wartościowych    74
    5.1. Rynek instrumentów finansowych    74
    5.2. Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym     84
    5.3. Rynki sekurytyzacji     88
    5.4. Nadużycia na rynku finansowym     93
    5.5. Inne wymogi istotne dla funkcjonowania rynków papierów wartościowych     94
  6. Fundusze inwestycyjne     99
    6.1. Zbiorowe inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe     99
    6.2. Alternatywne fundusze inwestycyjne    103
    6.3. Fundusze rynku pieniężnego    105
    6.4. Europejskie fundusze zbiorowego inwestowania     110
  7. Podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej     117
    7.1. Podejmowanie działalności     117
    7.2. Zasady prowadzenia działalności     119
    7.3. Nadzór ostrożnościowy     123
    7.4. Reorganizacja i likwidacja zakładów ubezpieczeń     127
  8. Mechanizmy europejskiej integracji finansowej    129
    8.1. Europejski System Nadzoru Finansowego     129
    8.2. Jednolity mechanizm nadzorczy     135
    8.3. Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji    139
    8.4. Jednolity obszar płatności w euro    144
    8.5. W kierunku unii rynków kapitałowych     147
  Zakończenie     151
  Bibliografia    153
  Spis tabel     160
  Summary     161
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia