Kształtowanie się kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych w świetle dorobku ekonomii dobrobytu

Kształtowanie się kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych w świetle dorobku ekonomii dobrobytu

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Informacja, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy czy Internet należą do najczęściej używanych obecnie pojęć. Jesteśmy zafascynowani możliwościami Internetu i zasobami dostępnych zbiorów informacji. Chętnie przebywamy w przestrzeni informacyjnej (cyberprzestrzeni). Znacznie rzadziej zastanawiamy się natomiast nad kosztami tego pobytu. Oferowana Czytelnikowi książka pozwala na dokonanie takiej refleksji. Jest jednocześnie źródłem argumentów na rzecz innego podejścia do pozyskania i wykorzystania informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych, nie tylko o charakterze elektronicznym. Czytelnik może dzięki temu odnieść płynące z niej wnioski do własnych zachowań informacyjnych.


Liczba stron356
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-735-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Rozdział 1    17
  Wielofunkcyjna rola informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy    17
    1.1. Pojęcie informacji w kontekście współczesnej teorii informacji, infologii i cybernetyki    17
    1.2. Atrybuty i pomiar informacji w świetle dorobku teorii informacji     25
    1.3. Wzajemne relacje pomiędzy danymi, informacją, wiedzą i mądrością a identyfikacja kosztów pozyskania informacji    32
  Rozdział 2 44
  Pojęcie i atrybuty społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy we współczesnych naukach ekonomicznych     44
    2.1. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego i jego podstawowe atrybuty.    44
    2.2. Pojęcie i formy przejawiania się gospodarki opartej na wiedzy na współczesnym etapie rozwoju ludzkiej cywilizacji    64
    2.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle badań statystyczno-empirycznych    76
    2.4. Rola i funkcje informacji we współczesnej gospodarce i społeczeństwie a powstawanie kosztów pozyskania i wykorzystania informacji    86
  Rozdział 3    97
  Pojęcie, istota, rola i rodzaje kosztów pozyskiwania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy    97
    3.1. Pozyskanie informacji jako źródło nowych kosztów     97
    3.2. Proces gospodarowania a nakłady, wydatki i koszty    101
    3.3. Tradycyjne ujęcia kosztów i ich użyteczność do pomiaru kosztów pozyskania informacji    116
    3.4. Sposoby traktowania kosztów informacji w ekonomii informacji    144
    3.5. Informacja w otoczeniu podmiotu gospodarującego    154
    3.6. Główne rodzaje kosztów występujące w procesie pozyskania informacji     157
    3.7. Ideowy model kosztów pozyskania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy     168
  Rozdział 4 173
  Ekonomia dobrobytu i koncepcja analizy kosztów-korzyści jako podstawa rozszerzonego rachunku kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych     173
    4.1. Geneza, pojęcie i kierunki rozwoju ekonomii dobrobytu     173
    4.2. Analiza kosztów-korzyści jako podstawa rozszerzonego rachunku kosztów     182
    4.3. Nietradycyjne rodzaje kosztów aktywności gospodarczej a pozyskiwanie informacji ze źródeł zewnętrznych    187
  Rozdział 5 192
  Wykorzystanie koncepcji kosztów transakcyjnych do oceny rzeczywistych kosztów pozyskiwania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy     192
    5.1. Dyskusje wokół koncepcji kosztów transakcyjnych we współczesnej literaturze     192
    5.2. Identyfikacja miejsc pojawiania się i rodzajów kosztów transakcyjnych     203
    5.3. Użyteczność koncepcji kosztów transakcyjnych do oceny rzeczywistych kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych    210
  Rozdział 6 219
  Koszty alternatywne jako istotny wymiar kosztów pozyskania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy     219
    6.1. Istota i identyfikacja pojęcia kosztów alternatywnych we współczesnej literaturze ekonomicznej    219
    6.2. Podstawowe wyzwania poznawcze, metodyczne i obrachunkowe związane z kosztami alternatywnymi     229
    6.3. Możliwości wykorzystania kosztów alternatywnych do oceny rozmiarów rzeczywistych kosztów pozyskania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy    233
  Rozdział 7 238
  Metodyka szacowania faktycznych kosztów pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy    238
    7.1. Charakterystyka wybranych problemów metodyki szacowania (obliczania) faktycznych kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych     238
    7.2. Zagadnienie pomiaru efektywności kosztowej pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych     246
    7.3. Problem wpływu czasu i ryzyka oraz niepewności na pieniężną wartość nakładów w czasie    249
    7.4. Propozycja algorytmu obrachunkowego dla szacowania (obliczania) faktycznych kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych    259
    7.5. Walory i ograniczenia metodyki szacowania kosztów pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem perspektywy ex ante, in tempora oraz ex post     267
  Rozdział 8    272
  Ocena rozmiarów faktycznych kosztów pozyskiwania informacji na poziomie mikro- i makroekonomicznym – studia przypadku     272
    8.1. Identyfikacja przypadków studyjnych na poziomie mikro- i makroekonomicznym     272
      8.1.1. Uwagi wstępne     272
      8.1.2. Problemy wyceny czasu własnego w procedurze pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych     273
      8.1.3. Koszty upowszechniania informacji publicznej i tworzenia „informacji darmowej”    275
      8.1.4. Koszty ingerencji państwa w politykę informacyjną i kreację społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy    277
      8.1.5. Kształtowanie się opłat abonenckich za korzystanie z Internetu oraz mass mediów     278
      8.1.6. Kształtowanie się kosztów sprzętu komputerowego (hardware) i oprogramowania (software)     291
      8.1.7. Czynniki determinujące koszty oceny (weryfikacji) wiarygodności źródła informacji i prawdziwości pozyskanej informacji     299
      8.1.8. Przykładowe koszty wdrażania przez podmioty gospodarujące rozwiązań wspierających informatyzację relacji z interesariuszami i otoczeniem     302
    8.2. Prezentacja i makroekonomiczna ocena otrzymanych wyników     304
    8.3. Prezentacja i mikroekonomiczna ocena otrzymanych wyników     313
  Zakończenie     319
  Bibliografia     325
  Spis rysunków     335
  Spis tabel     338
  Summary     340
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia