Wiersze. Juliusz Słowacki

1 opinia

Wydawca:

Ossolineum

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,25  25,00

Format: epub, mobi

21,2525,00

cena zawiera podatek VAT

Juliusz Słowacki, Wiersze


Wstęp i opracowanie Jacek Brzozowski i Zbigniew Przychodniak


Przygotowana przez Jacka Brzozowskiego i Zbigniewa Przychodniaka edycja zawiera wszystkie drobne utwory poetyckie Juliusza Słowackiego. Czytelnik znajdzie tu między innymi ody i sonety, fragmenty i ułomki liryczne, listy poetyckie i wpisy do sztambuchów, naśladowania dzieł obcych oraz refleksje z podróży. Edytorzy proponują lekturę wierszy w ścisłym związku z kolejnymi etapami życia Słowackiego. Tylko w taki bowiem sposób uchwycić można biografię liryczną poety, która – jak piszą Brzozowski i Przychodniak – układa się w niezaplanowaną, żywiołowo narastającą opowieść o duchowych przygodach osobowości wybitnej, niezwykłej, przeżywającej najgłębiej zarówno doświadczenia wspólne, jak i dramaty własnego serca.


Słowacki należy do romantyków o pół pokolenia „spóźnionego” wobec głównej fali literatury romantycznej; problem „późnego przyjścia” i dominacji Mickiewiczowskiego paradygmatu długo będzie prześladował autora Beniowskiego, wyzwalając reakcje obronne, poszukiwanie własnego języka i środków ekspresji. Stąd zapewne swoiście „książkowy”, erudycyjny charakter początkowych enuncjacji lirycznych, wielość odniesień literackich do poezji angielskiej i francuskiej. […] Później, w latach trzydziestych i czterdziestych, duch poszukiwań i eksperymentu przyniesie odkrycia oryginalne i nadzwyczajne.


Ze Wstępu Jacka Brzozowskiego i Zbigniewa Przychodniaka


Juliusz Słowacki (1809–1849) – wybitny polski poeta romantyczny, dramaturg, filozof. Uznany za jednego z trzech Wieszczów Narodowych – obok Mickiewicza i Krasińskiego. Autor takich arcydzieł literatury polskiej jak Kordian (1834), Balladyna (1839) czy Beniowski (1841). Urodził się w Krzemieńcu. Jego ojciec, Euzebiusz, był literatem, tłumaczem i badaczem literatury. Po śmierci Euzebiusza matka Słowackiego, Salomea, poślubiła Augusta Bécu, chirurga i wykładowcę na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Poeta młodość spędził w Wilnie. Ukończywszy studia prawnicze, wyjechał do Warszawy, gdzie odbywał bezpłatne aplikacje w urzędach. Po wybuchu powstania listopadowego podjął pracę w Biurze Dyplomatycznym księcia Adama Czartoryskiego i opuścił kraj. Liczne podróże Słowackiego znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości. Na krótko związał się z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. W 1848 roku wyruszył do Wielkopolski, by wziąć udział w powstaniu, ale uniemożliwiła mu to nasilająca się gruźlica. Zmarł w 1849 roku w Paryżu, a jego ciało złożono na Cmentarzu Montmartre. W 1927 roku prochy Słowackiego sprowadzono do kraju i złożono w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze na Wawelu.


Jacek Brzozowski (1951) – profesor nauk humanistycznych, badacz twórczości poetów romantycznych i współczesnych. Wykładowca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Opublikował m.in. Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego (1984) i Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim (2002). Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.


Zbigniew Przychodniak (1954) – profesor nauk humanistycznych, wykładowca Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Badacz dziewiętnastowiecznej krytyki literackiej i teatralnej oraz publicystyki Wielkiej Emigracji. Autor książek U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815–1825 (1991), Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji (2001) oraz Wierzenickie niedyskrecje. Nieznany list Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego (2006).


Liczba stron484
WydawcaOssolineum
ISBN-13978-83-610-5651-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wstęp

  

Nota wydawnicza

  

Bibliografia (wybór)

  

Spis skrótów

  

Wiersze

  
 1. Wilno i Krzemieniec (luty 1825 – styczeń 1829)
  
 • Elegia. Tłomaczenie z Lamartina
  
 • Księżyc
 •   
 • Melodia przez Tomasza Moora. Pożegnanie
 •   
 • Melodia Moora
 •   
 • Melodia 1
 •   
 • Melodia 2
 •   
 • Dumka ukraińska
 •   
 • Nowy Rok
 •   
 • Sonet
 •   
 • Wiersz w sztambuchu Ludwika Szpitznagla wyjeżdżającego do Egiptu
 •   
 • Sonet I
 •   
 • Sonet II
 •   
 • Sonet III
 •   
 • Sonet IV
 •   
    
 • W Warszawie (luty 1829 – marzec 1831)
 •   
  • Strofa Spensera
    
 • Piosnka dziewczyny kozackiej (z romansu historycznego)
 •   
 • Hymn („Bogarodzica! Dziewico...”)
 •   
 • Oda do wolności
 •   
 • Kulik
 •   
 • Pieśń legionu litewskiego
 •   
    
 • Wrocław – Drezno – Londyn – Paryż (marzec 1831 – grudzień 1832)
 •   
  • Nie wiadomo co, czyli Romantyczność. Epilog do Ballad
    
 • Do Michała Rola Skibickiego, podpułkownika wojsk Rzeczypospolitej Kolumbijskiej, poświęcając mu powieści wschodnie Mnicha i Araba
 •   
 • Paryż
 •   
 • Duma o Wacławie Rzewuskim
 •   
    
 • W Szwajcarii (grudzień 1832 – luty 1836)
 •   
  • Tam byli, kędy śnieżnych gór błyszczą korony... [W sztambuchu Marii Wodzińskiej]
    
 • Przeklęstwo. Do ***
 •   
 • Rozłączenie
 •   
 • Stokrótki
 •   
 • Chmury
 •   
 • Ostatnie wspomnienie. Do Laury
 •   
    
 • Rzym – Neapol – podróż na Wschód – Florencja (luty 1836 – grudzień 1838)
 •   
  • Rzym
    
 • Sumnienie
 •   
 • W imionniku Pani B[aronowej] R.
 •   
 • Hymn („Smutno mi, Boże...”)
 •   
 • Wielmożny Panie... [Do Zenona Brzozowskiego]
 •   
 • Z listu do księgarza
 •   
 • O Gibelinie, laurowy upiorze...
 •   
 • Ułamki
 •   
 • [Listy poetyckie z Egiptu]
 •   
  • Do Teofila J[anuszewskiego]
    
 • Piramidy
 •   
 • Na szczycie piramid
 •   
 • List do Aleksandra H. (pisany na łódce nilowej)
 •   
 • Z Nilu – do
 •   
    
 • Pieśń na Nilu
 •   
 • Piramidy, czy wy macie... [Rozmowa z piramidami]
 •   
 • O stepowy mój namiocie...
 •   
 • O nie! o nie – chołodziec mój...
 •   
 • I porzuciwszy drogę światowych omamień...
 •   
 • Czyż dla ziemskiego tutaj wojownika...
 •   
 • Do A.M.
 •   
 • Sonet II. Do A.M.
 •   
 • Ofiarowanie
 •   
 • Do Zygmunta
 •   
    
 • W Paryżu – powrót (grudzień 1838 – 12 lipca 1842)
 •   
  • Ułamek z greckiej podróży. Grób Agamemnona
    
 • Testament mój
 •   
 • Na sprowadzenie prochów Napoleona
 •   
 • Do E.
 •   
 • Chciałbym, ażeby tu wpisane słowo... [W albumie Elizy Branickiej]
 •   
 • Miłość Ojczyzny, o! to słońce świetne... [W sztambuchu Szembeków]
 •   
 • Anioły stoją na rodzinnych polach...
 •   
 • Pogrzeb kapitana Meyznera
 •   
 • Polska! Polska! o! królowa...
 •   
 • O! gdybym ja wiódł Panią do kaskady... [Do Joanny Bobrowej]
 •   
    
 • Paryż – lata ostatnie (13 lipca 1842 – 3 kwietnia 1849)
 •   
  • Tak mi, Boże, dopomóż
    
 • Przemówił, strzelił i od kuli ginie...
 •   
 • Śmierć, co trzynaście lat stała koło mnie...
 •   
 • Młodości, uwierz w sny czyste i złote...
 •   
 • Mój Adamito – widzisz, jak to trudno...
 •   
 • Chór duchów izraelskich
 •   
 • Przez Furie jestem targan ja, Orfeusz...
 •   
 • Kiedy się w niebie gdzie zejdziemy sami...
 •   
 • Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi... [W pamiętniku Zofii Bobrówny]
 •   
 • Gdy na ojczyznę spojrzą oczy Lolki... [Do Ludwiki Bobrówny]
 •   
 • Dziecina Lolka na rzymskich mogiłach...
 •   
 • Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała...
 •   
 • Narodu mego krwią pisane czyny...
 •   
 • [Dziwi mię u]czta – gdzie światła gorą...
 •   
 • Do pastereczki siedzącej na druidów kamieniach w Pornic nad Oceanem
 •   
 • Patrz, nad grotą...
 •   
 • Na jednej górze podczas zawieruchy...
 •   
 • Co nam zdrady!... Jest jedna kolumna w Warszawie... [Uspokojenie] (redakcja brulionowa)
 •   
 • Uspokojenie (redakcja 68-wersowa)
 •   
 • Wiesz, Panie, iżem zbiegał świat szeroki...
 •   
 • Oto Bóg, który łona tajemnic odmyka...
 •   
 • Matecznik
 •   
 • Jeżeli kiedy – w tej mojej krainie...
 •   
 • Duch życia – to anioł dumny... [W sztambuchu nieznanej osoby]
 •   
 • O! Boże Ojców moich... Tobie chwała...
 •   
 • Zachwycenie
 •   
 • To było w duchu, Ojcze! a tymczasem...
 •   
 • Radujcie się, Pan wielki narodów nadchodzi...
 •   
 • Na drzewie zawisł wąż...
 •   
 • Bóg duch, innego zwać nie będziecie...
 •   
 • Chwal Pana, duszo moja...
 •   
 • Jeżeli ci Pan nie zbuduje domu...
 •   
 • Najpiękniejszy, najświętszy Boga tron na ziemi...
 •   
 • Wierzę
 •   
 • Przy kościołku...
 •   
 • Nastał, mój miły, wiek eschylesowy...
 •   
 • Śni mi się jakaś wielka a przez wieki idąca...
 •   
 • W starym kościołku na Woli... [Sowiński w okopach Woli]
 •   
 • Gotują się na powstanie... [Vivat Poznańczanie!]
 •   
 • Dusza się moja zamyśla głęboko...
 •   
 • Ileż dni przejdzie mi dziecinnych na łowach motyli...
 •   
 • Mój Król [i] mój Pan – to nie mocarz żadny...
 •   
 • Takiego ludów w sobie przerażenia...
 •   
 • Teraz pod żadną światową się władzę...
 •   
 • Nie używałem leków i lekarzy...
 •   
 • Wspomnienie pani de St. Marcel z domu Chau[mont]
 •   
 • Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli...
 •   
 • Dajcie mi tylko jedną ziemi milę...
 •   
 • I ujrzałem te bałwany...
 •   
 • Kiedy prawdziwie Polacy powstaną...
 •   
 • Niedawno jeszcze wasze mogiły...
 •   
 • Niedawno jeszcze – kiedym spoczywał uśpiony...
 •   
 • Biada wam – gdy się budzi duch i obudzony...
 •   
 • Los mię już żaden nie może zatrwożyć...
 •   
 • Prowadził mnie na bardzo ciemne wężowisko...
 •   
 • Polsko, ojczyzno! padaj ze mną na kolana...
 •   
 • Wyjdzie stu robotników...
 •   
 • Do Franciszka Szemiotha
 •   
 • Jest najsmutniejsza godzina na ziemi...
 •   
 • Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek...
 •   
 • Snycerz był zatrudniony Dyjanny lepieniem...
 •   
 • Ty głos cierpiący podnieś – i niech w tobie...
 •   
 • Jak najcudniejsza w kwiatach jutrzenka wstaje...
 •   
 • Gdyby o Tobie, Panie, nie zostało...
 •   
 • Lata piękne, złote, ciche...
 •   
 • Święta Ojczyzno moja – pozwól memu duchowi...
 •   
 • Słuchaj, młody człowieku...
 •   
 • W dziecinne moje cudne lata...
 •   
 • O! wielki Boże – o Panie wszechmocny...
 •   
 • Anioł ognisty – mój anioł lewy...
 •   
 • Na górze, która jako szmaragd była...
 •   
 • Panie! jeżeli zamkniesz słuch narodu...
 •   
 • Córka Cerery [I i II]
 •   
 • A ona, bywało...
 •   
 • Prąd sprawy idzie przez Boga zaczęty...
 •   
 • Do Autora Skarg Jeremiego
 •   
 • O Polsko moja! tyś pierwsza światu...
 •   
 • Do hr. Gustawa Ol[izara] podziękowanie za wystrzyżynkę z gwiazdeczką i Krzemieńcem
 •   
 • Zadrzy ci nieraz serce, miła matko moja... [Do matki]
 •   
 • Całą potęgą ducha cię wyzywam...
 •   
 • Do Ludwika Norwida w braterstwie idei świętej list
 •   
 • O patrzcie, bracia, duchowy świat...
 •   
 • Baranki moje...
 •   
 • Z dolin zasutych żwirem...
 •   
 • Proroctwo
 •   
 • W ostatni dzień – w ostatni dzień...
 •   
 • Do Ludwika Norwida
 •   
 • Powstał naród wykonawca...
 •   
 • Panie, o którym na niebiosach słyszę...
 •   
 • Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi...
 •   
 • W ciemnościach postać mi stoi matczyna...
 •   
 • Związano wieniec z rzeczy przeklętych...
 •   
 • Jak dawniej – oto stoję na ruinach...
 •   
 • Ten sam duchowi płomienny szlak...
 •   
 • O! nieszczęśliwa, o! uciemiężona...
 •   
 • A jednak ja nie wątpię – bo się pora zbliża...
 •   
 • Narody lecz...
 •   
 • Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza...
 •   
 • I wstał Anhelli... z grobu... za nim wszystkie duchy...
 •   
 • Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają...
 •   
 • Jako zmoczona w słotny dzień ptaszyna...
 •   
 • [Przypowieści i epigramaty]
  1. Boga w Trójcy pojmuję – w moich piersiach gości...
 •   
 • – Ja ci mówię, że czynisz dziś rzecz bardzo smutną...
 •   
 • Gdym był jak anioł, co w niebo kołace...
 •   
 • Dawniej mówiłeś, Janie: „Majątku nie zjadłszy”...
 •   
 • Zdrowy rozsądek z myślą walczył Kolumbową...
 •   
 • Napełń się przenajświętszym ducha Sakramentem...
 •   
 • Karty się dają wszystkie wytłomaczyć tuzem...
 •   
 • Otrzymawszy wprzód na to jednomyślną zgodę...
 •   
 • Chcesz wiedzieć, czym dziś byłby nasz kraj odzyskany...
 •   
 • Możnemu, który dzisiaj dom upięknia sobie...
 •   
 • Zemścił się włos – na pomoc woła dzisiaj sztuki...
 •   
 • Przeczułby człowiek, który z ducha rzecz rozbiera...
 •   
 • Kłaniał się Francuz, wszystkie pozdrawiał karety...
 •   
 • Francja jest krajem ugod – począwszy od mody...
 •   
 • Prośba szewca
 •   
 • Kredyt p. Cieszk[owskiego]
 •   
 • Chcesz widzieć kraj bogatym? Wynajdź na to sposób...
 •   
 • Ten tylko od pieniędzy procent płacić może...
 •   
 • Z ducha jest ruch – pieniądze za nim jak szaleńce...
 •   
 • Gdybyś twego dochodu grosz wydał i stracił...
 •   
 • Z rozrzutnika dziś płynie – lecz fontanna licha...
 •   
 • Ani rola, ni handel, ni prac rozdzielenie...
 •   
 • Za Jowisza konałem niegdyś śmiercią krwawą...
 •   
 • Gdyby chciał sprawę ducha odnowić Hiszpanem...
 •   
 • Któryś pono, pan wielki podobno, Mopanku...
 •   
 • Zgodzić się z wolą Boga? łatwo w tym zawinić...
 •   
 • Sam tylko wąż przeklęty Jehowy wyrokiem...
 •   
 • Abd el Kader, w pustyniach za Atlasu grzbietem...
 •   
 • Kościoł twój tam, skąd Boskie płynie ci natchnienie...
 •   
 • O krzyż Cię proszę modlitwą gwałtowną...
 •   
 • Pan Bóg kazał nam walczyć siłą każdą siłę...
 •   
 • Nie to człek duchowny, podług Zana słów...
 •   
 • Więc mowa narodowość stanowi niemiecką...
 •   
 • Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu...
 •   
 • Gdyby instynkt nie szeptał: „Wiecznąś jest istotą”...
 •   
 • Za to Hiszpania w prochu powalona leży...
 •   
 • Religiji, która się w duchu krajów wzmaga...
 •   
 • Nieranność Achillesa, a stąd jego dzielność...
 •   
 • Ludzie wielcy – a z siebie ruch urodzić zdolni...
 •   
 • Chcąc światłem się wydostać z krainy upiorów...
 •   
 • Ziarnem Polski być jeden prosty człowiek może...
 •   
 • O grzechu pierworodnym pytasz mię z uśmiechem...
 •   
 • Cmentarze są za miastem – wszakże im nie szkodzą...
 •   
 • Z pogardzicieli rzemiosł – potomstwo wyrosło...
 •   
 • Za głosem Bossueta wszystko dziś wykrzyka...
 •   
 • Narodowoście, które sama forma wiąże...
 •   
 • Znajdź najszlachetniejszego – a potem, cierpliwy...
 •   
 • Ksiądz rękę we mnie włożył, uwiązał za duszę...
 •   
 • W Bogu, w duchu, w idei, mówisz, cel daleki...
 •   
 • Coś – coraz żywszym z grobu podnosi Polaka...
 •   
 • Gdzie jest Bóg tego księdza? gdzie do Niego droga...
 •   
 • Dajesz do nieba paszport opłacony złotem...
 •   
 • Jeśli się duchem w gwiazdy jak kamień wyrzucę...
 •   
 • Powiem ci przypowiastkę. Oto w głębi jarów...
 •   
 • Kiedy się boisz duchów – widać – żeś jest dzielny...
 •   
 • Możesz się bawić światem, póki cię Duch Boży...
 •   
 • Nie wiecie, co się dzieje? Ku duchowej stronie...
 •   
 • O konstytucjach jak o fortepianach słyszę...
 •   
 • Prawo Mojżesza w globie wyryte głęboko...
 •   
 • Sto dam za grosz – tym, którzy jałmużnę uczynią...
 •   
 • Lud mówi – gdy zobaczysz, że gdzie skarby płoną...
 •   
 • Małą jest wadą strój modny nowy...
 •   
 • Drą się o wolność – Boże, nachylaj im grzbietu...
 •   
    
    

  Alfabetyczny spis utworów

    

  Przypisy

  RozwińZwiń
  W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

  Nie pokazuj więcej tego powiadomienia