Prawo pracy czyje? Res publica!

Prawo pracy czyje? Res publica!

O stosunku pracy teoretycznoprawnie

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

(…) Lata mojego namysłu nad nauką prawa pracy w Polsce, w zakresie jego meritum, którego upatruję w „naukowym opracowaniu prawa” – doprowadziły mnie do przygnębiającego wniosku, że chyba nie sposób mówić o rzeczywistym istnieniu nauki tego prawa. Zdaje się bowiem nie tworzyć ona – ta nauka – spójnego systemu poglądów na kwestię pracy ludzkiej, przynajmniej w jego podstawowym trzonie. W konsekwencji raczej niewiele ma ona do zaproponowania światu praktyki prawniczej, która, niejednokrotnie gorączkowo poszukując odpowiedzi w zakresie bieżących problemów, w codziennej pracy, pozostaje z problemami prawnymi po prostu zupełnie sama. Zresztą inaczej być nie może, skoro dziś nauka prawa pracy w Polsce może „poszczycić się” jedynie zbiorem luźnych poglądów, często pseudonaukowych, bo nie odnoszących się do twardych teoretycznych ustaleń. Co gorsza, nie ma z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Tymczasem skutki tak prowadzonej nauki, zwłaszcza w zakresie prawa pracy, z którym mają do czynienia całe społeczeństwa – są niepomierne. Niniejsza praca jest, niestety, tylko wstępem do głębszej analizy teoretycznej z zakresu prawa pracy, która stanowi zadanie nie tylko na lata naukowej pracy, ale pracy prowadzonej przede wszystkim zespołowo, co znów: niestety, w polskich społecznych uwarunkowaniach naukowych, jest czymś zupełnie egzotycznym. Mając bowiem za sobą monografię z zakresu aksjologii polskiego prawa pracy, a zatem już wiedząc, o jakie wartości w prawie pracy chodzi, chciałabym zastanowić się nad teoretycznym wymiarem zjawiska prawnego, jakim jest system norm prawa pracy. Na moje wieloletnie usiłowania opracowania kolejnych problemów z tego zakresu, którym dawałam wyraz w licznych artykułach, spoglądam dziś jedynie jako na pewne przygotowanie do niniejszego zadania.


Liczba stron264
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3644-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział I. Uwagi wprowadzające 15
    1. Wyjaśnienie i uzasadnienie wyboru tematyki    15
    2. Stań badań w zakresie tematu i charakterystyka głównych ujęć orzeczniczych i doktrynalnych    21
    3. Założenia wyjściowe dla sformułowania koncepcji i hipoteza badawcza oraz podstawowe wątki problemowe    23
    4. Konstrukcja opracowania    25
  Rozdział II. Polskie prawo pracy wobec zmian w systemie prawa i przemian wewnątrzgałęziowych    27
    1. Uwagi wprowadzające    27
    2. Prawo publiczne czy prawo prywatne – „wątpliwa” dychotomia?    27
    3. Publicyzacja prawa prywatnego i prywatyzacja prawa publicznego?    36
    4. Czy „rzeczywiście” rosnąca rola niewładczej administracji publicznej?    40
    5. Stosunek doktryny polskiego prawa pracy wobec zmian systemowych i przemian wewnątrzgałęziowych    52
    6. Podsumowanie    56
  Rozdział III. Praca jako zjawisko społeczne: perspektywa jednostki i ogółu    58
    1. Uwagi wprowadzające    58
    2. Człowiek a praca    59
      2.1. Człowiek a praca – rys historyczny: tradycja starożytna, protestancka oraz marksistowska    59
      2.2. Człowiek a praca – rys współczesny: tradycja chrześcijańska    69
    3. Społeczeństwo a praca: ogląd z perspektywy współczesnej    78
    4. Podsumowanie    81
  Rozdział IV. Praca jako zjawisko prawne    84
    1. Uwagi wprowadzające    84
    2. „Praca” a zadanie publiczne?    85
    3. „Praca” a dobro wspólne?    93
    4. „Praca” a wartość konstytucyjna?    101
    5. Podsumowanie    107
  Rozdział V. Stosunek prawny mający za przedmiot pracę człowieka    109
    1. Uwagi wprowadzające    109
    2. Stosunek społeczny i stosunek prawny a stosunek pracy    110
    3. Cywilnoprawne czy administracyjnoprawne „inklinacje” stosunku pracy?    116
      3.1. Stosunek cywilnoprawny – równorzędność i autonomiczna pozycja stron    116
      3.2. Stosunek administracyjnoprawny – nierównorzędność pozycji w relacji z podmiotem administrującym. Kompetencja organu administracyjnego. Imperium państwa.    123
      3.3. O „przydatności” teorii stosunku cywilnoprawnego i administracyjnoprawnego dla regulowania stosunków pracy – krytyczne spojrzenie na doktrynalne i orzecznicze ustalenia    132
    4. Stosunek pracy: jego przedmiot oraz podmioty i ich wzajemne relacje    138
      4.1. Praca jako „towar” czy rzeczywiście „wartość społeczna”? O prawnej kwalifikacji przedmiotu stosunku pracy    138
      4.2. Pracownik versus pracodawca czy zakład pracy? O pracowniku w zakładzie pracy i pracodawcy jako podmiocie administrującym oraz jego „socjalnych ciężarach”    143
      4.2. Równorzędność stron stosunku pracy czy „władza” pracodawcy? O formalnej równorzędności stron w stosunku pracy i prawnych „kompetencjach” pracodawcy    152
    5. Prywatnoprawny i publicznoprawny stosunek pracy. Ethos a służba    161
    6. Stosunek pracy i zakład pracy w prawnej organizacji ustroju państwa i ładzie społeczno-gospodarczym    167
      6.1. Stosunek pracy jako podstawowa forma organizacji życia jednostki w społeczeństwie. A czy przestrzeń dla realizacji praw człowieka?    167
      6.2. Zakład pracy jako podstawowe narzędzie realizacji zasady pomocniczości. Państwo czy społeczeństwo zakładów pracy?    170
    7. O pochodzeniu doktrynalnych i orzeczniczych koncepcji o zobowiązaniowym i dwustronnym charakterze stosunku pracy    174
    8. Podsumowanie    176
  Rozdział VI. Stosunek pracy a umowa o pracę. Normatywna struktura stosunku pracy – jej implikacje    178
    1. Uwagi wprowadzające    178
    2. Stosunek prawny a umowa. Stosunek pracy a umowa o pracę    178
    3. Normy prawne a normatywna struktura stosunku pracy. „Tak!” dla autonomii woli. „Nie!” dla zasady swobody umów    186
    4. Odpowiedzialność deliktowa czy kontraktowa pracodawcy? „Standardowe” warunki pracy jako fragment porządku publicznego i praca ludzka jako dobro osobiste    194
    5. Stosunek pracy a horyzontalne oddziaływanie praw konstytucyjnych    201
      5.1. Problem horyzontalnego oddziaływania praw konstytucyjnych: bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie    201
      5.2. Możliwości horyzontalnego oddziaływania praw konstytucyjnych na treść stosunku pracy. O wertykalności i horyzontalności stosunku pracy „zarazem”    208
      5.3. Prawa konstytucyjne z „zakresu” pracy w perspektywie potencjału horyzontalnego stosowania praw konstytucji    210
    6. Prawa podmiotowe pracownika: prywatnoprawne czy publicznoprawne? O publicznoprawnym (konstytucyjnym) prawie podmiotowym „człowieka pracującego”    218
    7. Podsumowanie    227
  Rozdział VII. Czym jest prawo pracy? A może do „czego” należy?    229
    1. Uwagi wprowadzające    229
    2. „Prywatne” prawo pracy, ale „upublicznione” (przez zasadę równości)?    229
    3. „Materialne prawo administracyjne «prawa pracy»”?    237
    4. Podsumowanie    244
  Zakończenie    245
  Bibliografia    253
  Summary (Labour Law: whose? Res publica! The Employment Relation from the Legal Theory Point of View)    261
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia