Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, Tom I, 19 VI 1919-17 VII 1925

Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, Tom I, 19 VI 1919-17 VII 1925

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

42,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi pierwszy tom wydawnictwa źródłowego, zawierającego Protokoły Posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego z pierwszych lat działalności poznańskiej uczelni. Okazją do wydania źródeł jest przypadający w roku 2019 jubileusz stulecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego, który zbiega się z jubileuszem odzyskania polskiej państwowości po I wojnie światowej.
Opracowanie zawiera Protokoły Posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego z lat 1919-1925. Są to lata rektoratu lekarza i społecznika – profesora Heliodora Święcickiego, który w okresie od 5 IV 1919–2 X 1923 r. był wybierany na tę funkcję aż sześciokrotnie, prawnika – profesora Zygmunta Lisowskiego (23 X 1923–31 VIII 1924 r.) oraz slawistę i językoznawcę – profesora Stanisława Dobrzycki (1 IX 1924–31 VII 1925 r.). Obrazują okres burzliwego i dynamicznego rozwoju w dziejach uczelni. Uniwersytet Poznański był jednym z 6 uniwersytetów działających w II Rzeczypospolitej, stopniowo zdobywał autorytet w społeczeństwie, w nauce krajowej i światowej. Był także ośrodkiem polskiej myśli zachodniej oraz badań niemcoznawczych w Polsce. Przyznał również pierwsze doktoraty honoris causa: Marii Skłodowskiej-Curie (1922), Romanowi Dmowskiemu (1922), prof. Józefowi Rivolemu (1922), Ferdynandowi Fochowi (1923), Heliodorowi Święcickiemu (1923), Janowi Ignacemu Paderewskiemu (1924 r.), Edwardowi Mandell Hause’owi (1924) oraz Oswaldowi Balzerowi (1925).
Publikowane w niniejszym tomie Protokoły Posiedzeń Senatu z lat 1919-1925 stanowią cenny materiał źródłowy do badań nad najstarszym okresem w dziejach Uniwersytetu Poznańskiego. Dokumentują m.in. proces tworzenia kolejnych wydziałów uniwersyteckich i ich przekształcenia, zabiegi władz rektorskich o utworzenie Wydziału Teologicznego, aż po wypracowanie optymalnej struktury Uniwersytetu w 1925 r. Liczne protokoły obrazują też prace nad uchwaleniem statutu UP, statutu Biblioteki Uniwersyteckiej, organizacją drukarni uniwersyteckiej, organizacją Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich. Przedstawiają zmianę nazwy Uniwersytetu z Wszechnicy Piastowskiej na Uniwersytet Poznański (1920 r.). Protokoły z pierwszych i kolejnych lat funkcjonowania UP obrazują także szczegółowo zmagania władz Uniwersytetu z problemami kadrowymi, lokalowymi, finansowymi, a także studenckimi. Przedstawiono 281 (1–281) dokumentów obejmujących Protokoły Posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego z okresu 19 IV 1919 do 17 VII 1925 roku. Jest to okres szczególnie ważny dla dziejów Uniwersytetu Poznańskiego. Początkowo Uczelnia miała tylko 2 wydziały: Filozoficzny i Prawny, który w 1921 r. zmienił nazwę na Prawno-Ekonomiczny. Bardzo szybki rozwój spowodował jednak, że już w roku 1921 Uniwersytet posiadał następujące Wydziały: Prawno-Ekonomiczny, Lekarski, Filozoficzny, Rolniczo-Leśny i Teologiczny (który, mimo wysiłków władz rektorskich, nie powstał). Już w pierwszych latach funkcjonowania na czterech wydziałach Uniwersytetu Poznańskiego działalność dydaktyczną rozwijało kilkanaście kierunków studiów. W roku 1925 liczba wydziałów na UP, na skutek podziału Wydziału Filozoficznego na Wydział Humanistyczny i Matematyczno-Przyrodniczy, wzrosła do pięciu. Od tej pory aż do roku 1939 Uniwersytet tworzyły Wydziały: Prawno-Ekonomiczny, Lekarski, Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy i Rolniczo-Leśny. W ramach poszczególnych wydziałów funkcjonowało 99 katedr i 107 zakładów naukowych, które zatrudniały kilkuset pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym ok. 100 profesorów. W całym okresie międzywojennym prace na poznańskim uniwersytecie podjęło ok. 166 profesorów różnych specjalności.
Senat Uniwersytetu stanowił najwyższą władzę samorządową uczelni. Do zakresu jego działania należały: uchwalanie statutu i budżetu uczelni, zatwierdzanie wniosków rad wydziałów w sprawie powoływania profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych oraz docentów i przedstawianie ich Ministerstwu WRiOP, a także nadawanie honorowych stopni naukowych, jak również uchwalanie wniosków dotyczących usuwania profesorów z katedr. Do obowiązków senatu należało także uchwalanie wniosków dotyczących tworzenia i zamykania wydziałów, oddziałów, zakładów, biur i nowych katedr, jak również przyjmowanie sprawozdań dziekanów z działalności poszczególnych wydziałów. Senat zatwierdzał regulaminy rad wydziałowych, rozstrzygał także, czy dane przedmioty mogą być wykładane w języku obcym. Do zadań senatu należało ponadto zarządzanie majątkiem własnym uczelni, a także mianowanie i usuwanie urzędników, dbałość o sytuację ekonomiczną studentów itp.
Protokoły Posiedzeń Senatu UP za okres 1919–1939, liczące łącznie ponad dwa tysiące stron rękopisów i maszynopisów, zgromadzone są w Archiwum UAM. Stanowią bardzo ważne źródło do badania dziejów Uniwersytetu w pierwszych dwudziestu latach jego działalności. Planowana edycja źródłowa obejmować będzie łącznie 3 tomy. Pierwszy z nich obejmie Protokoły Posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego od powołania Uniwersytetu do ukształtowania się podziału uczelni na 5 wydziałów, czyli lata 1919/1920–1924/1925. Drugi tom zawierać będzie protokoły obejmujące lata akademickie 1925/1926–1932/1933, czyli do zmiany pierwszej ustawy o szkołach akademickich z roku 1920. Ostatni, trzeci tom źródeł obejmie protokoły z lat 1933/1934–1938/1939, czyli okres obowiązywania nowej ustawy o szkołach akademickich z 15 marca 1933 r. aż do wybuchu II wojny światowej.
Wydanie protokołów drukiem z okazji Jubileuszu Uniwersytetu ma celu nie tylko upowszechnienie źródeł do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i innych poznańskich uczelni wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego, jak Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademii Wychowania Fizycznego, ale także fizyczne zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń badaczy najstarszych materiałów archiwalnych do dziejów UAM i pozostałych uczelni.


Liczba stron864
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3542-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp XIII
  Wykaz skrótów XXV
  Słownik XXIX
  Bibliografia XXXI
  Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego9.VI.1919 – 28.I.1921    1
  1. Posiedzenie Senatu, 19 VI 1919 r.    3
  2. Posiedzenie Senatu, 23 VI 1919 r.    6
  3. Posiedzenie Senatu, VII 1919 r.    8
  4. Posiedzenie Senatu, 11 VII 1919 r.    10
  5. Posiedzenie Senatu, 6 X 1919 r.    12
  6. Posiedzenie Senatu, 15 X 1919 r.    13
  7. Posiedzenie Senatu, 30 X 1919 r.    15
  8. Posiedzenie Senatu, 9 XI 1919 r.    17
  9. Posiedzenie Senatu, 14 XI 1919 r.    20
  10. Posiedzenie Senatu, 23 XI 1919 r.    21
  11. Posiedzenie, 30 XI 1919 r.    23
  12. Protokół z posiedzenia Rady Profesorów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu, 6 XII 1919 r.    25
  13. Posiedzenie Senatu, 7 XII 1919 r.    30
  14. Posiedzenie Senatu, 20 XII 1919 r.    32
  15. Posiedzenie Senatu, 17 I 1920 r.    33
  16. Posiedzenie Senatu, 2 II 1920 r.    35
  17. Posiedzenie Senatu, 15 II 1920 r.    37
  18. Posiedzenie Senatu, 22 II 1920 r.    38
  19. Posiedzenie Senatu, 8 III 1920 r.    39
  20. Posiedzenie Senatu (nadzwyczajne), 7 III 1920 r.    41
  21. Posiedzenie Senatu, 14 III 1920 r.    42
  22. Posiedzenie Senatu, 21 III 1920 r.    45
  23. Posiedzenie Senatu, 28 III 1920 r.    49
  24. Posiedzenie Senatu, 25 IV 1920 r.    52
  25. Posiedzenie Senatu, 8 V 1920 r.    57
  26. Posiedzenie Senatu (Małego), 17 V 1920 r.    58
  27. Posiedzenie Senatu, 25 V 1920 r.    59
  28. Posiedzenie Rady Profesorów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu, 29 V 1920 r.    63
  29. Posiedzenie Senatu (Małego), 2 VI 1920 r.    66
  30. Posiedzenie Senatu (Małego), 4 VI 1920 r.    67
  31. Posiedzenie Senatu, 9 VI 1920 r.    68
  32. Posiedzenie Senatu, 23 VI 1920 r.    71
  33. Posiedzenie Senatu, 26 VI 1920 r.    73
  34. Posiedzenie Senatu, 2 VII 1920 r.    75
  35. Posiedzenie Senatu, 7 VII 1920 r.    78
  36. Posiedzenie Senatu, 19 VII 1920 r.    80
  37. Posiedzenie Senatu, 24 VII 1920 r.    82
  38. Posiedzenie Senatu Małego, 2 VIII 1920 r.    84
  39. Posiedzenie Senatu, 7 VIII 1920 r.    85
  40. Posiedzenie Senatu, 11 VIII 1920 r.    87
  41. Posiedzenie Senatu (Małego), 17 VIII 1920 r.    89
  42. Posiedzenie Senatu, 21 VIII 1920 r.    90
  43. Posiedzenie Senatu, 30 VIII 1920 r.    92
  44. Posiedzenie Senatu, 5 IX 1920 r.    96
  45. Posiedzenie Senatu, 21 IX 1920 r.    99
  46. Posiedzenie Senatu, 28 IX 1920 r.    103
  47. Posiedzenie Senatu, 11 X 1920 r.    109
  48. Posiedzenie Senatu, 21 X 1920 r.    111
  49. Posiedzenie Senatu, 25 X 1920 r.    115
  50. Posiedzenie Senatu, 2 XI 1920 r.    119
  51. Posiedzenie Senatu Małego, 4 XI 1920 r.    122
  52. Posiedzenie Senatu Małego, 13 XI 1920 r.    125
  53. Posiedzenie, 17 XI 1920 r.    128
  54. Posiedzenie, 6 XII 1920 r.    138
  55. Posiedzenie, 10 XII 1920 r.    145
  56. Posiedzenie, 14 XII 1920 r.    150
  57. Posiedzenie, 22 XII 1920 r.    152
  58. Posiedzenie, 31 XII 1920 r.    155
  59. Posiedzenie, 7 I 1921 r.    158
  60. Posiedzenie Senatu Małego, 13 I 1921 r.    162
  61. Posiedzenie, 19 I 1921 r.    163
  62. Posiedzenie, 28 I 1921 r.    169
  28 I 1921–20 I 1922    177
  63. Ciąg dalszy posiedzenia, 28 I 1921 r.    179
  64. Posiedzenie Senatu, 4 II 1921 r.    180
  65. Posiedzenie nadzwyczajne, 14 II 1921 r.    182
  66. Posiedzenie Senatu w składzie powiększonym, 18 II 1921 r.    183
  67. Posiedzenie Senatu, 18 II 1921 r.    184
  68. Posiedzenie Senatu o powiększonym składzie, 25 II 1921 r.    187
  69. Posiedzenie Senatu, 25 II 1921 r.    189
  70. Posiedzenie Senatu, 4 III 1921 r.    196
  71. Posiedzenie Senatu o składzie powiększonym, 11 III 1921 r.    201
  72. Posiedzenie Senatu, 11 III 1921 r.    204
  73. Posiedzenie Senatu, 18 III 1921 r.    209
  74. Posiedzenie Senatu, 23 III 1921 r.    214
  75. Posiedzenie Senatu o powiększonym składzie, 8 IV 1921 r.    218
  76. Posiedzenie Senatu, 8 IV 1921 r.    219
  77. Posiedzenie Senatu, 15 IV 1921 r.    222
  78. Posiedzenie Senatu, 2 V 1921 r.    226
  79. Posiedzenie Senatu o powiększonym składzie, 6 V 1921 r.    228
  80. Posiedzenie Senatu, 6 V 1921 r.    230
  81. Posiedzenie Senatu, 13 V 1921 r.    236
  82. Posiedzenie Senatu, 27 V 1921 r.    240
  83. Posiedzenie Senatu, 10 VI 1921 r.    243
  84. Posiedzenie nadzwyczajne Senatu, 16 VI 1921 r.    249
  85. Posiedzenie Senatu o powiększonym składzie, 17 VI 1921 r.    250
  86. Posiedzenie Senatu, 24 VI 1921 r.    252
  87. Posiedzenie Senatu, 1 VII 1921 r.    260
  88. Posiedzenie Senatu o powiększonym składzie, 8 VII 1921 r.    263
  89. Protokoł z posiedzenia Senatu, 17 VII 1921 r.    265
  90. Protokoł posiedzenia Senatu Akademickiego o powiększonym składzie, 29 VII 1921 r.    269
  91. Protokoł z posiedzenia Senatu, 29 VII 1921 r.    271
  92. Protokoł z posiedzenia Senatu, 7 IX 1921 r.    274
  93. Protokoł z posiedzenia Senatu, 21 IX 1921 r.    279
  94. Protokoł z posiedzenia Senatu, 3 X 1921 r.    282
  95. Protokoł IV posiedzenia Senatu Akademickiego o powiększonym składzie UP, 5 X 1921 r.    286
  96. Protokoł V posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 12 X 1921 r.    288
  97. Protokoł VI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 12 X 1921 r.    290
  98. Protokoł VII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 14 X 1921 r.    292
  99. Protokoł VIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, ktore się odbyło 21 X 1921 r.    301
  100. Protokoł X posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 29 X 1921 r.    308
  101. Protokoł z posiedzenia Senatu Akademickiego o powiększonym składzie, 8 XI 1921 r.    311
  102. Protokoł z XI posiedzenia Senatu Akademickiego, 8 XI 1921 r.    312
  103. Odpis protokołu posiedzenia Senatu Akademickiego UP XIV, 14 XI 1921 r. o powiększonym składzie    314
  104. Protokoł XV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 14 XI 1921 r.    316
  105. Protokoł XVI nadzwyczajnego posiedzenia Senatu o powiększonym składzie, 23 XI 1921 r.    322
  106. Protokoł XVI posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 27 XI 1921 r.    323
  107. Protokoł XVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 29 XI 1921 r.    325
  108. Protokoł XVIII posiedzenia Senatu Akademickiego, 2 XII 1921 r.    326
  109. Protokoł XIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 5 XII 1921 r.    334
  110. Protokoł XX posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 12 XII 1921 r.    335
  111. Protokoł XXI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 19 XII 1922 r.    336
  112. Protokoł XXII posiedzenia Senatu Akademickiego, 19 XII 1921 r.    338
  113. Protokoł XXIII posiedzenia Senatu Akademickiego, 21 XII 1921 r.    343
  114. Protokoł XXIV posiedzenia Senatu o zwiększonym składzie, 6 I 1922 r.    345
  115. Protokoł XXV posiedzenia Senatu, 6 I 1922 r.    346
  116. Protokoł XXVI posiedzenia Senatu w składzie rozszerzonym, 6 I 1922 r.    349
  117. Protokoł XXVII posiedzenia Senatu, 8 I 1922 r.    350
  118. Protokoł XXVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 13 I 1922 r.    351
  119. Protokoł XXIX posiedzenia Senatu UP, 20 I 1922 r.    354
  20 VII 1922–13 VII 1923    357
  120. Ciąg dalszy posiedzenia Senatu, 20 I 1922 r.    359
  121. Protokoł XXX posiedzenia Senatu UP, 27 I 1922 r.    362
  122. Protokoł XXXI posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 3 II 1922 r.    365
  123. Protokoł XXXII posiedzenia Senatu UP, 3 II 1922 r.    366
  124. Protokoł XXXIII posiedzenia Senatu UP, 10 II 1922 r.    372
  125. Protokoł XXXIV posiedzenia Senatu UP, 17 II 1922 r.    375
  126. Protokoł nadzwyczajnego XXXV posiedzenia Senatu UP, 21 II 1922 r.    379
  127. Protokoł XXXVI posiedzenia Senatu UP, 24 II 1922 r.    380
  128. Protokoł XXXVII posiedzenia Senatu UP, 3 III 1922 r.    384
  129. Protokoł XXXVIII posiedzenia Senatu o powiększonym składzie, 10 III 1922 r.    390
  130. Protokoł XXXIX posiedzenia Senatu UP, 10 III 1922 r.    392
  131. Protokoł o powiększonym składzie XL posiedzenia Senatu UP, 20 III 1922 r.    395
  132. Protokoł XLI posiedzenia Senatu UP, 20 III 1922 r.    397
  133. Protokoł XLII posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 7 IV 1922 r.    399
  134. Protokoł XLIII posiedzenia Senatu UP, 7 IV 1922 r.    401
  135. Protokoł XLIV posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 28 IV 1922 r.    405
  136. Protokoł XLV posiedzenia Senatu UP, 28 IV 1922 r.    407
  137. Protokoł XLVI posiedzenia Senatu UP, 5 V 1922 r.    410
  138. Protokoł XLVII posiedzenia Senatu UP z 12 V 1922 r.    414
  139. Protokoł XLVIII posiedzenia Senatu UP z 19 V 1922 r.    418
  140. Protokoł XLIX posiedzenia Senatu UP, 26 V 1922 r.    423
  141. Protokoł L posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 2 VI 1922 r.    428
  142. Protokoł LI posiedzenia Senatu UP, 2 VI 1922 r.    430
  143. Protokoł LII posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 9 VI 1922 r.    432
  144. Protokoł LIII posiedzenia Senatu UP, 9 VI 1922 r.    434
  145. Protokoł LIV posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie 16 VI 1922 r. .    438
  146. Protokoł LV posiedzenia Senatu UP, 16 VI 1922 r.    441
  147. Protokoł LVI posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 30 VI 1922 r.    444
  148. Protokoł z LVII posiedzenia Senatu UP, 30 VI 1922 r.    446
  149. Protokoł LVIII posiedzenia nadzwyczajnego posiedzenia Senatu, 15 VII 1922 r.    449
  150. Protokoł LIX posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 25 VII 1922 r.    450
  151. Protokoł LX posiedzenia Senatu UP, 2 IX 1922 r.    452
  152. Protokoł I posiedzenia Senatu UP, 22 IX 1922 r.    453
  153. Protokoł II posiedzenia Senatu UP z 2 X 1922 r.    457
  154. Protokoł III posiedzenia Senatu UP z dnia 13 X 1922 r.    459
  155. Protokoł IV posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 27 X 1922 r.    465
  156. Protokoł V posiedzenia Senatu UP, 27 X 1922 r.    468
  157. Protokoł VI posiedzenia Senatu Akademickiego o powiększonym składzie w UP, 10 XI 1922 r.    472
  158. Votum separatum    473
  159. Protokoł VII posiedzenia Senatu UP, 15 XI 1922 r.    475
  160. Protokoł VIII posiedzenia Senatu UP, 1 XII 1922 r.    480
  161. Protokoł IX posiedzenia Senatu o powiększonym składzie UP, 15 XII 1922 r.    486
  162. Protokoł X posiedzenia Senatu UP, 15 XII 1922 r.    488
  163. Protokoł XI posiedzenia Senatu UP, 12 I 1923 r.    492
  164. Protokoł XII posiedzenia Senatu UP z 26 I 1923 r.    497
  165. Protokoł XIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP z 3 II 1923 r.    505
  166. Protokoł XIV posiedzenia Senatu UP z 16 II 1923 r. o powiększonym składzie    509
  167. Protokoł XV posiedzenia Senatu UP z dnia 16 II 1923 r.    514
  168. Protokoł XVI posiedzenia Senatu UP z dnia 27 II 1923 r.    518
  169. Protokoł XVII posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 9 III 1923 r.    520
  170. Protokoł XVIII posiedzenia Senatu UP z 9 III 1923 r.    522
  171. Protokoł XIX posiedzenia Senatu UP z 18 III 1923 r.    527
  172. Protokoł XX posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 27 III 1923 r.    528
  173. Protokoł XXI posiedzenia Senatu UP, 27 III 1923 r.    531
  174. Protokoł XXII posiedzenia Senatu UP, 6 IV 1923 r.    534
  175. Protokoł XXIII posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie z 16 IV 1923 r.    535
  176. Protokoł XXIV posiedzenia Senatu UP, 27 IV 1923 r.    536
  177. Protokoł XXV posiedzenia Senatu o powiększonym składzie, 18 V 1923 r.    540
  178. Protokoł XXVI posiedzenia Senatu UP, 18 V 1923 r.    541
  179. Protokoł XXVII posiedzenia Senatu UP, 25 V 1923 r.    545
  180. Protokoł XXVIII posiedzenia Senatu UP, 8 VI 1923 r.    549
  181. Protokoł XXIX posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 15 VI 1923 r.    553
  182. Protokoł XXX posiedzenia Senatu UP, 15 VI 1923 r.    556
  183. Protokoł XXXI posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 28 VI 1923 r.    559
  184. Protokoł XXXII posiedzenia Senatu UP z 28 VI 1923 r.    560
  185. Protokoł XXXIII posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 7 VII 1923 r.    564
  186. Protokoł XXXIV posiedzenia Senatu UP, 7 VII 1923 r.    567
  187. Protokoł XXXV posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 13 VII 1923 r.    570
  188. Preliminarz Drukarni UP na rok 1924    577
  189. Protokoł XXXVI posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 16 VII 1923 r.    579
  190. Protokoł XXXVII posiedzenia Senatu UP z 13 VII 1923 r.    582
  10 IX 1923–31 VII 1924    585
  191. Protokoł I posiedzenia Senatu UP z 10 IX 1923 r.    587
  192. Protokoł II posiedzenia Senatu UP z 1 X 1923 r.    592
  193. Protokoł III posiedzenia żałobnego Senatu UP o powiększonym składzie, 12 X 1923, poświęconego pamięci JM Rektora Uniwersytetu śp. prof. dra Heliodora Święcickiego    598
  194. Protokoł IV posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 12 X 1923 r.    599
  195. Protokoł V posiedzenia Senatu UP, 15 X 1923 r.    601
  196. Protokoł VI posiedzenia Senatu UP, 2 XI 1923 r.    606
  197. Protokoł VII posiedzenia Senatu UP, 9 XI 1923 r.    610
  198. Protokoł VIII posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 16 XI 1923 r.    614
  199. Protokoł IX posiedzenia Senatu UP, 16 XI 1923 r.    616
  200. Protokoł X posiedzenia Senatu UP, 30 XI 1923 r.    618
  201. Protokoł XI posiedzenia Senatu UP, 7 XII 1923 r.    620
  202. Protokoł XII posiedzenia Senatu o powiększonym składzie w UP, 14 XII 1923 r.    623
  203. Protokoł XIII posiedzenia Senatu UP, 14 XII 1923 r.    625
  204. Protokoł XIV posiedzenia Senatu UP, 21 XII 1923 r.    627
  205. Protokoł XV posiedzenia Senatu UP, 11 I 1924 r.    630
  206. Protokoł XVI posiedzenia Senatu o powiększonym składzie w UP, 18 I 1924 r.    633
  207. Protokoł XVII posiedzenia Senatu w UP, 18 I 1924 r.    635
  208. Protokoł XVIII posiedzenia Senatu o powiększonym składzie w UP, 25 I 1924 r.    641
  209. Protokoł XIX posiedzenia Senatu UP, 25 I 1924 r.    643
  210. Protokoł XX posiedzenia Senatu UP, 5 II 1924 r.    645
  211. Protokoł XXI posiedzenia Senatu Akademickiego w UP o powiększonym składzie, 15 II 1924 r.    647
  212. Protokoł XXII posiedzenia Senatu UP, 15 II 1924 r.    649
  213. Protokoł XXIII posiedzenia Senatu UP z 22 II 1924 r.    651
  214. Protokoł XXIV posiedzenia Senatu UP z 29 II 1924 r.    654
  215. Protokoł XXV posiedzenia Senatu UP z 7 III 1924 r.    656
  216. Protokoł XXVI posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 14 III 1924 r.    658
  217. Protokoł XXVII posiedzenia Senatu UP, 14 III 1924 r.    659
  218. Protokoł XXVIII posiedzenia Senatu UP, 21 III 1924 r.    662
  219. Protokoł XXIX posiedzenia Senatu UP, 31 III 1924 r.    664
  220. Protokoł XXX posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 11 IV 1924 r.    666
  221. Protokoł XXXI posiedzenia Senatu UP, 14 IV 1924 r.    668
  222. Protokoł XXXII posiedzenia Senatu UP, 2 V 1924 r.    671
  223. Protokoł XXXIII posiedzenia Senatu Akademickiego o powiększonym składzie z 13 V 1924 r.    674
  224. Protokoł XXXIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 16 V 1924 r.    676
  225. Protokoł XXXV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 23 V 1924 r.    680
  226. Protokoł XXXVI posiedzenia Senatu Akademickiego o powiększonym składzie w UP, 30 V 1924 r.    682
  227. Protokoł XXXVII posiedzenia Senatu UP, 30 V 1924 r.    684
  228. Protokoł XXXVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 6 VI 1924 r.    686
  229. Protokoł XXXIX posiedzenia Senatu UP o powiększonym składzie, 14 VI 1924 r.    688
  230. Protokoł XL posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 20 VI 1924 r.    692
  231. Protokoł XLI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 27 VI 1924 r.    695
  232. Protokoł XLII posiedzenia Senatu UP, 1 VII 1924 r.    697
  233. Protokoł XLIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 8 VII 1924 r.    699
  234. Protokoł XLIV posiedzenia Senatu UP, 8 VII 1924 r.    701
  235. Protokoł XLV posiedzenia Senatu UP, 21 VII 1924 r.    704
  236. Protokoł XLVI posiedzenia Senatu UP, 31 VII 1924 r.    707
  5 IX 1924–17 VII 1925 711
  237. Protokoł I posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 5 IX 1924 r.    713
  238. Protokoł II posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 12 IX 1924 r.    716
  239. Protokoł III posiedzenia Senatu UP, 19 IX 1924 r.    718
  240. Protokoł IV posiedzenia Senatu UP, 26 IX 1924 r.    722
  241. Protokoł V posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 3 X 1924 r.    727
  242. Protokoł VI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 8 X 1924 r.    730
  243. Protokoł VII posiedzenia Senatu UP, 10 X 1924 r.    732
  244. Protokoł VIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 17 X 1924 r.    736
  245. Protokoł IX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 24 X 1924 r.    739
  246. Protokoł X posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 31 X 1924 r.    742
  247. Protokoł XI posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 7 XI 1924 r.    744
  248. Protokoł XII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 7 XI 1924 r.    745
  249. Protokoł XIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 14 XI 1924 r.    747
  250. Protokoł XIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 21 XI 1924 r.    751
  251. Protokoł XV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 28 XI 1924 r.    753
  252. Protokoł XVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 5 XII 1924 r.    755
  253. Protokoł XVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 11 XII 1924 r.    758
  254. Protokoł XVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 19 XII 1924 r.    760
  255. Protokoł XIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 9 I 1925 r.    765
  256. Protokoł XX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 16 I 1925 r.    768
  257. Protokoł XXI posiedzenia Senatu Akademickiego UP z 23 I 1925 r.    770
  258. Protokoł XXII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 30 I 1925 r.    773
  259. Protokoł XXIII posiedzenia Senatu akademickiego UP o powiększonym składzie, 6 II 1925 r.    775
  260. Protokoł XXIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 6 II 1925 r.    776
  261. Protokoł XXV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 13 II 1925 r.    778
  262. Protokoł XXVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 20 II 1925 r.    780
  263. Protokoł XXVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 27 II 1925 r.    783
  264. Protokoł XXVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP z 6 III 1925    787
  265. Protokoł XXIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 10 III 1925 r.    789
  266. Protokoł XXX posiedzenia Senatu UP, 20 III 1925 r.    791
  267. Protokoł XXXI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 23 III 1925 r.    794
  268. Protokoł XXXII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 3 IV 1925 r.    796
  269. Protokoł XXXIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 16 IV 1925 r.    798
  270. Protokoł XXXIV posiedzenia Senatu UP, 27 IV 1925 r.    800
  271. Protokoł XXXV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 1 V 1925 r.    802
  272. Protokoł XXXVI posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 7 V 1925 r.    804
  273. Protokoł XXXVII posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie z 13 V 1925 r.    806
  274. Protokoł XXXVIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 13 V 1925 r.    807
  275. Protokoł XXXIX posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 29 V 1925 r.    809
  276. Protokoł XL posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 12 VI 1925 r.    814
  277. Protokoł XLI posiedzenia Senatu UP, 19 VI 1925 r.    816
  278. Protokoł XLII posiedzenia Senatu Akademickiego UP z 26 VI 1925 r.    819
  279. Protokoł XLIII posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 3 VII 1925 r.    821
  280. Protokoł XLIV posiedzenia Senatu Akademickiego UP o powiększonym składzie, 3 VII 1925 r.    823
  281. Protokoł XLV posiedzenia Senatu Akademickiego UP, 17 VII 1925 r.    825
  Indeks osób     829
  Ilustracje    851
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia