Kwartalnik Pedagogiczny 2020/2 (256)

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,32  16,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,3216,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.


Autorzy opublikowanych w numerze artykułów omawiają m.in. koncepcję Basila Bernsteina, poglądy Zygmunta Bugajskiego na wychowanie fizyczne więźniów, etos zawodu nauczyciela z perspektywy studentów, samodzielność zawodową nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego w 150-lecie śmierci filozofa.


The authors of the articles published in the issue discuss, inter alia, the concept of Basil Bernstein, the views of Zygmunt Bugajski on physical education prisoners, the ethos of the teaching profession from a perspective students, professional independence of pre-school teachers and early childhood education and the legacy of Bronisław Ferdynand Trentowski on the 150th anniversary of the philosopher's death.


Liczba stron213
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ARTYKUŁY
  Małgorzata Obrycka – Humanitaryzm i wychowanie – perspektywa posthumanistyczna    9
  Jarema Drozdowicz – Migrujące podmioty. Relacje, konteksty i przyszłość problemu zróżnicowania kulturowego w edukacji    28
  Irena Przybylska – Kody i (re)produkcja kultury emocjonalnej w koncepcji Basila Bernsteina    39
  Bartosz Kułan – Poglądy Zygmunta Bugajskiego (1887–1940) na wychowanie fizyczne więźniów oraz ich praktyczna realizacja w systemie penitencjarnym II Rzeczpospolitej    54
  Miłosz Mółka – Trajektoria kariery kryminalnej w perspektywie badań jakościowych    76
  
  MATERIAŁY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ
  Dagna Dejna, Filip Nalaskowski – Młodzież akademicka. Więzi z państwem i społeczeństwem – międzynarodowe badania porównawcze. Pomysł, warsztat metodologiczny i przebieg badań    103
  Beata Mydłowska, Jolanta Wiśniewska – Etos zawodu nauczyciela z perspektywy studentów uczelni pedagogicznych i niepedagogicznych    125
  Dorota Domagała – Samodzielność zawodowa nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz jej uwarunkowania    141
  Małgorzata Zalewska-Bujak – Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów – przez pryzmat nauczycielskich narracji    154
  Miłosz Wawrzyniec Romaniuk – Samoocena młodych uczestników pełnomorskich rejsów a różne realizacje Szkoły pod Żaglami    177
  
  RECENZJA
  Marcin Wasilewski – Sławomir Sztobryn (red.), Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa    190
  
  KRONIKA
  Irena Wojnar, Adam Fijałkowski – Kongres pedagogiczny na przełomie... W 50-lecie Światowego Kongresu Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim – z prof. Ireną Wojnar rozmawia Adam Fijałkowski    195
  
  Noty o Autorach    205
  
  
  ARTICLES
  Małgorzata Obrycka – Humanitarianism and education – a posthumanist perspective    9
  Jarema Drozdowicz – Moving subjects. Relations, contexts and future of the cultural diversity in education    28
  Irena Przybylska – Codes and (re)production of emotional culture in Basil Bernstein’s concept    39
  Bartosz Kułan – Zygmunt Bugajski’s (1887–1940) views on the physical education of prisoners and their practical implementation in the penitentiary system in the Second Polish Republic    54
  Miłosz Mółka – Criminal career trajectory in the perspective of qualitative research    76
  
  MATERIALS AND RESEARCH REPORTS
  Dagna Dejna, Filip Nalaskowski – University students. Bonds with the state and the society – an international comparative study. Idea, methodology, process    103
  Beata Mydłowska, Jolanta Wiśniewska – Ethos of the teaching profession in the perspective of students of pedagogical and non-pedagogical universities    125
  Dorota Domagała – Professional independence of pre-school and early school education teachers and its determinants    141
  Małgorzata Zalewska-Bujak – Teachers’ cooperation with the students’ parents – through the prism of teachers’ narratives    154
  Miłosz Wawrzyniec Romaniuk – Self-esteem of young participants of high seas cruises and various implementations of the School Under Sails    177
  
  REVIEW
  Marcin Wasilewski – Sławomir Sztobryn (Ed.), Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa    190
  
  CHRONICLE
  Irena Wojnar, Adam Fijałkowski – Pedagogical Congress at the turn of ... On the 50th anniversary of the World Pedagogical Congress at the University of Warsaw. Adam Fijałkowski talks with Professor Irena Wojnar    195
  
  Contributors to this issue    205
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia