Polityka wynagradzania kierownictwa banków. Regulacje i praktyka

-20%

Polityka wynagradzania kierownictwa banków. Regulacje i praktyka

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Polityka wynagradzania kierownictwa banków jest jednym z najważniejszych mechanizmów ładu korporacyjnego, wpływającym na wyniki instytucji finansowej, a w konsekwencji na cały sektor bankowy. W publikacji przedstawiono uwarunkowania instytucjonalne projektowania, prowadzenia i egzekwowania tej polityki w Polsce oraz opisano, jak prowadzona jest ona w innych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.


Szczegółowo omówiono m.in.:


wielkość i strukturę wynagrodzeń członków zarządu,
transparentność i jakość procesów związanych z polityką wynagradzania,
funkcjonowanie komitetu ds. wynagrodzeń, powoływanego w ramach rady nadzorczej do opracowywania i monitorowania polityki wynagradzania,
długoterminowe programy motywacyjne w bankach.
Opisano, jak banki stosują się do przepisów prawnych i dobrych praktyk w dziedzinie wynagrodzeń, oraz wskazano obszary problematyczne, wymagające działań naprawczych.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla członków rad nadzorczych oraz zarządów banków i spółek publicznych, pracowników agend rządowych zajmujących się rynkiem kapitałowym, firm doradczych, kancelarii prawnych, pracowników działów HR, a także studentów finansów, bankowości i prawa.


Publikacja zawiera pełną dokumentację literatury przedmiotu, a także, co ważniejsze, aktualne dane statystyczne na temat wynagrodzeń w polskich bankach. Dużą zaletą książki jest ukazanie często niespodziewanych zależności wynagrodzeń menedżerów od wielu cech banków i składu ich rad nadzorczych. Książkę gorąco polecam wszystkim zainteresowanym tematem, a członkom rad nadzorczych wręcz jako lekturę obowiązkową.


Dr Wiesław Rozłucki, wieloletni prezes i współtwórca
warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych,
obecnie członek rad nadzorczych spółek publicznych


Książka dr Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej jest rzetelnym przeglądem i opisem zarówno historycznych, jak i bieżących regulacji oraz towarzyszących im dylematów w perspektywie międzynarodowej i krajowej. Stanowi ona pierwszy tak kompleksowy opis skomplikowanych zagadnień, jakie wiążą się z pogodzeniem perspektywy licznych interesariuszy sprawnego, przyjaznego klientom, efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania banków.


Cezary Stypułkowski, prezes Zarządu mBank SA


Liczba stron256
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-489-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorce | str.    9
  
  Przedmowa | str.    11
  
  Wstęp | str.    15
  
  1. Polityka wynagradzania kierownictwa banków w teorii i w badaniach empirycznych | str.    25
  1.1. Ład korporacyjny w bankach | str.    25
  1.2. Specyfika ładu korporacyjnego banków w Polsce | str.    31
  1.3. Wynagradzanie kierownictwa jako mechanizm ładu korporacyjnego: perspektywa teoretyczna | str.    35
  1.4. Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w świetle badań empirycznych | str.    41
  
  2. Instytucjonalne uwarunkowania wynagradzania kierownictwa: doświadczenia międzynarodowe i polskie | str.    56
  2.1. Polityka wynagradzania kadry zarządzającej w USA: perspektywa instytucjonalna | str.    57
  2.2. Przemiany instytucjonalne polityki wynagradzania kierownictwa w krajach Unii Europejskiej | str.    73
  2.3. Ewolucja polityki wynagradzania członków zarządów spółek publicznych w Polsce | str.    83
  
  3. Aktualne regulacje i dobre praktyki wynagradzania kierownictwa w bankach na świecie i w Polsce | str.    88
  3.1. Ewolucja międzynarodowych wytycznych polityki wynagradzania kadry zarządzającej instytucji finansowych | str.    88
  3.2. Stany Zjednoczone | str.    93
  3.3. Unia Europejska | str.    95
  3.4. Polska | str.    100
  3.5. Podsumowanie | str.    106
  
  4. Polityka wynagradzania kierownictwa banków w Polsce | str.    109
  4.1. Wielkość i struktura wynagrodzeń kierownictwa banków w Polsce | str.    109
  4.2. Czynniki determinujące wielkość i strukturę wynagrodzeń kierownictwa banku | str.    117
  4.3. Niezależność rady nadzorczej jako główna determinanta wielkości wynagrodzeń kierownictwa banków | str.    141
  4.4. Podsumowanie | str.    148
  
  5. Transparentność i jakość polityki wynagradzania kierownictwa banków w Polsce | str.    150
  5.1. Transparentność polityki wynagradzania kierownictwa banku | str.    150
  5.2. Jakość polityki wynagradzania kierownictwa banku | str.    163
  5.3. Podsumowanie | str.    175
  
  6. Rola komitetu ds. wynagrodzeń w polityce wynagradzania kierownictwa banków | str.    176
  6.1. Znaczenie komitetu ds. wynagrodzeń dla rady nadzorczej banku | str.    176
  6.2. Komitet ds. wynagrodzeń w przepisach prawnych i dobrych praktykach w Polsce | str.    178
  6.3. Komitety rady nadzorczej ds. wynagrodzeń w bankach w Polsce | str.    182
  6.4. Czynniki determinujące powołanie komitetu ds. wynagrodzeń w bankach | str.    184
  6.5. Transparentność funkcjonowania komitetu ds. wynagrodzeń | str.    189
  6.6. Jakość funkcjonowania komitetu ds. wynagrodzeń | str.    192
  
  7. Długoterminowe programy motywacyjne w bankach w Polsce | str.    199
  7.1. Istota długoterminowych programów motywacyjnych | str.    199
  7.2. Znaczenie długoterminowych programów motywacyjnych dla kadry kierowniczej banków w Polsce | str.    203
  7.3. Transparentność długoterminowych programów motywacyjnych | str.    210
  7.4. Jakość długoterminowych programów motywacyjnych | str.    213
  7.5. Transparentność i jakość polityki wynagradzania kierownictwa banków w Polsce - próba syntetycznej oceny | str.    218
  
  Zakończenie | str.    225
  
  Bibliografia | str.    233
  
  Spis ilustracji | str.    245
  
  Spis tabel | str.    247
  
  Indeks | str.    251
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia