Międzynarodowe prawo karne

-20%

Międzynarodowe prawo karne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  68,00

Format: pdf

54,4068,00

cena zawiera podatek VAT

Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim obejmującym problematykę międzynarodowego prawa karnego. Autorzy analizują zagadnienia międzynarodowego prawa karnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, tzn. dotyczące kwestii rozgrywających się na szczeblu międzynarodowym.


Wykład koncentruje się na:


zbrodniach międzynarodowych podlegających jurysdykcji trybunałów międzynarodowych (ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne oraz zbrodnia agresji) oraz
systemie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach o te zbrodnie i zasadach odpowiedzialności karnej (Trybunał Wojskowy w Norymberdze, Międzynarodowy Trybunał Karny, międzynarodowe trybunały specjalne oraz hybrydowe).


Adresaci:
Podręcznik skierowany jest do studentów wydziałów prawa, zainteresuje też wszystkich tych, którzy poszukują kompendium wiedzy na temat tego, jak społeczność międzynarodowa usiłuje radzić sobie z walką przeciwko bezkarności najpotworniejszych zbrodni.


Liczba stron328
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-614-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Stosowane skróty | str.    11
  
  Od Autorów | str.    13
  
  Część I
  Zagadnienia ogólne
  
  § 1. Pojęcie „międzynarodowe prawo karne” | str.    17
  
  § 2. Idea i geneza międzynarodowego prawa i sądownictwa karnego | str.    18
  a. Cele międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych | str.    18
  b. Pierwsze próby | str.    22
  c. Trybunały Norymberski i Tokijski | str.    22
  d. Trybunały ad hoc międzynarodowe i mieszane | str.    25
  e. Statut Rzymski i powstanie Międzynarodowego Trybunału Karnego | str.    28
  
  § 3. Źródła międzynarodowego prawa karnego | str.    32
  a. Wprowadzenie | str.    32
  b. Common law versus civil law | str.    36
  c. Hierarchia źródeł prawa przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    41
  d. Core law (Statut, Reguły, Elementy, Regulaminy) | str.    42
  e. Umowy i porozumienia międzynarodowe | str.    44
  f. Zwyczajowe prawo międzynarodowe | str.    45
  g. Prawo krajowe | str.    46
  h. Powszechnie akceptowane międzynarodowe standardy praw człowieka | str.    47
  i. Case law | str.    52
  j. Zagadnienie implementacji prawa międzynarodowego w prawie krajowym | str.    54
  1. Stosowanie umów międzynarodowych przed sądami krajowymi | str.    54
  2. Stosowanie prawa zwyczajowego przed sądami krajowymi | str.    55
  3. Stosowanie międzynarodowego prawa karnego przed sądami polskimi | str.    56
  4. Implementacja Statutu Rzymskiego w prawie krajowym | str.    58
  5. Implementacja Statutu Rzymskiego w prawie polskim | str.    59
  
  § 4. Podstawowe zasady międzynarodowego sądownictwa karnego | str.    62
  a. Zasady odpowiedzialności za zbrodnie prawa międzynarodowego przed sądami krajowymi | str.    62
  b. Zasada uniwersalizmu | str.    63
  c. Zasada komplementarności jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego | str.    64
  d. Zakaz ponownego ścigania (ne bis in idem) | str.    69
  
  § 5. Jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego i dopuszczalność sprawy | str.    71
  a. Jurysdykcja przedmiotowa (rationae materiae) | str.    72
  b. Jurysdykcja terytorialna (rationae loci) | str.    73
  c. Jurysdykcja podmiotowa (rationae personae) | str.    79
  d. Jurysdykcja temporalna (rationae temporis) | str.    81
  e. Wykonywanie jurysdykcji; dopuszczalność sprawy | str.    83
  f. Orzekanie w przedmiocie jurysdykcji i dopuszczalności | str.    85
  
  Część II
  Prawo materialne
  
  § 1. Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej | str.    91
  a. Zasada indywidualnej odpowiedzialności karnej | str.    91
  b. Nullum crimen, nulla poena sine lege | str.    93
  c. Formy popełnienia zbrodni międzynarodowych | str.    96
  d. Zagadnienie strony podmiotowej | str.    102
  e. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str.    103
  f. Brak przedawnienia | str.    107
  g. Amnestia i łaska | str.    109
  
  § 2. Zbrodnie prawa międzynarodowego | str.    111
  a. Ludobójstwo | str.    111
  1. Definicja ludobójstwa | str.    111
  2. Ludobójstwo przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    115
  b. Zbrodnie przeciwko ludzkości | str.    119
  1. Budowanie definicji zbrodni przeciwko ludzkości | str.    119
  2. Zbrodnie przeciwko ludzkości przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    122
  c. Zbrodnie wojenne | str.    126
  1. Ewolucja definicji zbrodni wojennych | str.    126
  2. Definicja zbrodni wojennych w Konwencjach genewskich i przed trybunałami ad hoc | str.    128
  3. Zbrodnie wojenne przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    133
  4. Zbrodnie przeciwko środowisku jako zbrodnie wojenne | str.    137
  d. Zbrodnia agresji | str.    142
  1. Ewolucja definicji zbrodni agresji | str.    142
  2. Zbrodnia agresji przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    144
  
  § 3. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str.    149
  
  § 4. Kary i zasady ich wymiaru | str.    152
  a. Wprowadzenie | str.    152
  b. Katalog kar według Statutu Rzymskiego | str.    153
  c. Kara pozbawienia wolności | str.    154
  d. Kara grzywny | str.    156
  e. Przepadek | str.    157
  f. Kara łączna | str.    157
  
  Część III
  Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym
  
  § 1. Trybunał | str.    161
  a. Struktura Trybunału | str.    161
  b. Wybór sędziów, Prokuratora, Sekretarza | str.    163
  c. Wyłączenie sędziego, Prokuratora i wiceprokuratorów | str.    165
  d. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str.    167
  
  § 2. Strony procesowe i inni uczestnicy postępowania | str.    168
  a. Oskarżyciel | str.    168
  b. Oskarżony | str.    170
  c. Pokrzywdzony | str.    175
  d. Reprezentanci procesowi | str.    181
  e. Amicus curiae | str.    184
  
  § 3. Dowody i postępowanie dowodowe | str.    186
  a. Zagadnienia wstępne | str.    186
  b. Systematyka dowodów przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    188
  c. Reguły dopuszczalności dowodów | str.    192
  d. Zakazy dowodowe | str.    193
  e. Postępowanie dowodowe | str.    195
  f. Tok postępowania dowodowego | str.    196
  
  § 4. Nakaz aresztowania i wezwanie do stawiennictwa | str.    200
  
  § 5. Uruchomienie jurysdykcji | str.    205
  a. Podmioty uprawnione do zgłaszania spraw przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    205
  b. Selekcja spraw przez Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego | str.    209
  
  § 6. Wstępne zbadanie sprawy i wszczęcie postępowania przygotowawczego | str.    212
  
  § 7. Postępowanie przygotowawcze | str.    218
  
  § 8. Zatwierdzenie zarzutów | str.    223
  a. Charakter prawny zatwierdzenia zarzutów | str.    223
  b. Przebieg postępowania | str.    224
  c. Kontrola zasadności niewnoszenia oskarżenia | str.    227
  d. Prawo Rady Bezpieczeństwa ONZ do wstrzymania toku postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    228
  
  § 9. Rozprawa | str.    230
  a. Wprowadzenie | str.    230
  b. Przebieg rozprawy | str.    231
  c. Wyrokowanie | str.    233
  
  § 10. Postępowanie odwoławcze, wznowienie postępowania i rewizja wyroku w przedmiocie kary | str.    237
  a. Wprowadzenie | str.    237
  b. Rodzaje odwołań | str.    238
  c. Podstawowe zasady | str.    239
  d. Odwołania główne | str.    242
  e. Inne odwołania niewymagające zgody na ich wniesienie | str.    247
  f. Odwołania przejściowe | str.    250
  g. Wznowienie postępowania | str.    253
  h. Rewizja wyroku w przedmiocie wymiaru kary | str.    254
  
  § 11. Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie i skazanie | str.    256
  
  § 12. Reparacje dla ofi ar zbrodni | str.    259
  
  § 13. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    266
  a. Zasady ogólne współpracy z międzynarodowymi trybunałami karnymi | str.    266
  b. Zasady współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    268
  c. Współpraca Polski z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    278
  
  § 14. Wykonywanie orzeczeń | str.    280
  
  Literatura podstawowa | str.    283
  
  Literatura uzupełniająca | str.    285
  
  Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (wyciąg) | str.    291
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia