Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Analiza prawna z wzorami dokumentów

-20%

Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Analiza prawna z wzorami dokumentów

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Książka omawia zagadnienia dotyczące organizacji wewnętrznej organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem kluczowych elementów ich ustroju i funkcjonowania w strukturze gminy, powiatu i województwa, w tym m.in.:


zasady wyboru i odwołania organu stanowiącego oraz wykonawczego w strukturze gminy, powiatu, województwa,
podstawowe zadania i kompetencje organów stanowiących, a także relacje między tymi organami,
organizację i funkcjonowanie klubów radnych w świetle nowych regulacji prawnych,
pozycję prawną przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy, powiatu, sejmiku województwa, jak również kwestie dotyczące ich wyboru, odwołania, uprawnień i obowiązków na nich ciążących,
charakter prawny, rodzaje i zadania komisji rad i sejmików,
instytucję wolnego mandatu radnego oraz ważność mandatu radnego i problematykę kodeksów etycznych radnych.


Publikacja zawiera wzory dokumentów z komentarzem dotyczące omawianej tematyki.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych, a także przedstawicieli zawodów prawniczych wspierających ich działalność. Może także zainteresować teoretyków i dydaktyków kierunków prawo, administracja czy politologia.


Liczba stron384
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-431-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Słowo wstępne | str.    13
  
  1.
  Samorząd terytorialny w Polsce – zagadnienia ustrojowe | str.    15
  1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego | str.    15
  1.2. Kontekst historyczny | str.    17
  1.3. Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego | str.    20
  1.4. Samorząd w świetle wytycznych z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego | str.    31
  1.5. Samorząd w świetle wytycznych wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego | str.    33
  1.6. Ustawowe unormowania dotyczące samorządu terytorialnego | str.    34
  1.7. Podmiotowe ujęcie samorządu terytorialnego | str.    36
  1.8. Przedmiotowe ujęcie samorządu terytorialnego | str.    43
  1.9. Kontrola i nadzór nad samorządem terytorialnym – zagadnienia ogólne | str.    52
  
  2.
  Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – zakres podmiotowy i przedmiotowy | str.    65
  2.1. Unormowania wynikające z samorządowego prawa wyborczego | str.    65
  2.1.1. Czynne i bierne prawo wyborcze | str.    65
  2.1.2. Kadencja | str.    69
  2.1.3. Procedura przeprowadzenia wyborów | str.    71
  2.1.4. Ustalanie liczby radnych | str.    73
  2.1.5. Wygaśnięcie mandatu | str.    76
  2.2. Rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa) jako organ uchwałodawczy | str.    77
  2.3. Rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa) jako organ kontrolny | str.    92
  
  3.
  Organy wykonawcze samorządu terytorialnego | str.    105
  3.1. Zasady wyboru oraz odwołania | str.    105
  3.2. Zadania i kompetencje | str.    114
  
  4.
  Problematyka klubów radnych | str.    129
  4.1. Substrat osobowy | str.    129
  4.2. Zadania i kompetencje klubów w świetle nowych regulacji prawnych | str.    138
  
  5.
  Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy (powiatu, sejmiku województwa) | str.    145
  5.1. Wybór | str.    146
  5.2. Odwołanie | str.    149
  5.3. Rezygnacja z funkcji | str.    151
  5.4. Zakazy łączenia stanowisk | str.    152
  5.5. Rodzaje uprawnień i obowiązków | str.    152
  5.6. Prezydium rady/sejmiku | str.    157
  
  6.
  Komisje rady/sejmiku w świetle nowych regulacji prawnych | str.    159
  6.1. Charakter prawny komisji | str.    159
  6.2. Rodzaje komisji | str.    164
  6.3. Zadania i kompetencje komisji oraz tryb ich działania – nowe wyzwania | str.    186
  6.3.1. Przygotowanie projektu uchwały | str.    186
  6.3.2. Wydawanie opinii | str.    189
  6.3.3. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie rozstrzygania skarg i petycji oraz rozpatrywanie wniosków | str.    191
  6.3.4. Opracowywanie i przedstawianie organowi
  stanowiącemu planów pracy i sprawozdań z działalności komisji | str.    202
  6.4. Zasady i tryb działania komisji – elementy o charakterze wewnętrznym | str.    203
  
  7.
  Pozycja prawna radnego | str.    207
  7.1. Mandat radnego | str.    207
  7.2. Obowiązki radnego | str.    209
  7.3. Uprawnienia radnych | str.    211
  7.4. Ograniczenia związane z wykonywaniem mandatu radnego | str.    213
  7.5. Oświadczenia majątkowe | str.    217
  7.6. Etyka radnego | str.    219
  
  8.
  Przykładowe wzory dokumentów z komentarzem | str.    226
  
  Bibliografia | str.    329
  
  Orzecznictwo | str.    339
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia