Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

-20%

Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem dotyczącym zasad ochrony wydań naukowych i krytycznych oraz pierwszych wydań. Celem monografii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakich sytuacjach może powstać ochrona oparta na wymienionych prawach własności intelektualnej. Analizie poddano takie zagadnienia jak:


podmiot praw do wydania ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników naukowych,
zasady korzystania z wydań,
obrót prawami do wydań.


Książka przedstawia rozwiązania problemów związanych z pozyskiwaniem praw do wydań naukowych i krytycznych oraz zasady konstruowania umów dotyczących takich wydań.


Opracowanie prezentuje również przykłady z dziedziny edytorstwa, które pokazują praktyczne aspekty omawianych regulacji.


Adresaci:
Publikacja zainteresuje adwokatów i radców prawnych doradzających podmiotom z branży wydawniczej, a także pracowników naukowych prowadzących badania w obszarze prawa własności intelektualnej oraz studentów uczestniczących w kursach z prawa własności intelektualnej.


Liczba stron420
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-755-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział    1
  Zagadnienia terminologiczne | str.    33
  1.1. Tekst | str.    33
  1.1.1. Zarysowanie problemu | str.    33
  1.1.2. Pojęcie tekstu w humanistyce | str.    35
  1.1.3. Pojęcie tekstu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    42
  1.2. Tekstologia i edytorstwo naukowe | str.    46
  1.3. Wydanie naukowe i wydanie krytyczne | str.    51
  1.3.1. Czy wydanie naukowe jest zawsze wydaniem krytycznym? | str.    51
  1.3.2. Budowa wydania naukowego lub krytycznego | str.    57
  
  Rozdział    2
  Podstawy ochrony wydań naukowych i krytycznych | str.    65
  2.1. Uwagi wstępne | str.    65
  2.2. Ochrona na podstawie prawa autorskiego | str.    66
  2.2.1. Przesłanki ochrony na podstawie prawa autorskiego | str.    66
  2.2.2. Wydania naukowe i krytyczne jako utwory: dorobek literatury | str.    72
  2.2.3. Wydania naukowe i krytyczne jako utwory: zagadnienia szczegółowe | str.    80
  2.3. Ochrona na podstawie prawa pokrewnego do wydań naukowych lub krytycznych | str.    95
  2.3.1. Przedmiot wydania: utwór lub tekst znajdujący się w domenie publicznej | str.    95
  2.3.2. Świadczenie naukowe jako przesłanka powstania prawa pokrewnego z art. 992 pr. aut. | str.    101
  2.3.3. Nowość przedmiotowa jako przesłanka powstania prawa pokrewnego z art. 992 pr. aut. | str.    103
  2.3.4. Przygotowanie lub publikacja jako przesłanka powstania prawa pokrewnego z art. 992 pr. aut. | str.    118
  2.3.5. Okoliczności irrelewantne dla powstania prawa pokrewnego z art. 992 pr. aut. | str.    124
  2.3.6. Data publikacji | str.    125
  2.4. Problem ochrony wydań zagranicznych | str.    126
  2.5. Ochrona poszczególnych elementów wydania naukowego lub krytycznego | str.    127
  2.5.1. Uwagi wstępne | str.    127
  2.5.2. Wybór podstawy wydania | str.    128
  2.5.3. Krytyczne ustalenie tekstu (w tym rekonstrukcja) | str.    132
  2.5.4. Transliteracja i transkrypcja oraz modernizacja pisowni | str.    157
  2.5.5. Tłumaczenie | str.    168
  2.5.6. Streszczenia | str.    170
  2.5.7. Wybór i zestawienie tekstów wchodzących w skład wydania | str.    171
  2.5.8. Aparat krytyczny | str.    174
  2.5.9. Indeksy | str.    177
  2.5.10. Rozprawy towarzyszące tekstowi i komentarze | str.    178
  2.5.11. Atrybucja autorstwa i datowanie tekstu | str.    181
  2.5.12. Instrukcja wydawnicza i zasady wydania | str.    182
  2.5.13. Układ typograficzny | str.    184
  2.6. Relacja między ochroną w ramach prawa autorskiego a ochroną na podstawie prawa pokrewnego do wydań naukowych lub krytycznych | str.    185
  2.7. Ochrona wydań, których przedmiotem nie są teksty | str.    189
  2.8. Podsumowanie | str.    194
  
  Rozdział    3
  Treść praw do wydań naukowych lub krytycznych oraz czas ochrony | str.    197
  3.1. Uwagi wstępne | str.    197
  3.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym | str.    198
  3.2.1. Treść majątkowych praw autorskich | str.    198
  3.2.2. Treść prawa do wydania naukowego lub krytycznego: zagadnienia konstrukcyjne | str.    202
  3.2.3. Ewolucja katalogu uprawnień do wydania naukowego lub krytycznego | str.    204
  3.2.4. Prawo do wydania naukowego lub krytycznego: korzystanie poza środowiskiem cyfrowym | str.    208
  3.2.5. Prawo do wydania naukowego lub krytycznego: korzystanie w środowisku cyfrowym | str.    211
  3.2.6. „Prawa zależne” edytora na gruncie art. 992 pr. aut. | str.    222
  3.2.7. Ocena zakresu uprawnień do wydania naukowego lub krytycznego | str.    224
  3.2.8. Naruszenie praw do poszczególnych elementów wydania | str.    226
  3.3. Uprawnienia o charakterze osobistym | str.    237
  3.3.1. Ochrona w ramach osobistych praw autorskich | str.    237
  3.3.2. Ochrona w ramach dóbr osobistych prawa cywilnego | str.    242
  3.4. Dozwolony użytek wydań naukowych lub krytycznych | str.    249
  3.4.1. Zagadnienia konstrukcyjne | str.    249
  3.4.2. Najistotniejsze podstawy korzystania w ramach dozwolonego użytku | str.    250
  3.4.3. Wydania osierocone | str.    261
  3.4.4. Wydania niedostępne w obrocie handlowym | str.    264
  3.5. Czas ochrony | str.    267
  3.6. Podsumowanie | str.    271
  
  Rozdział    4
  Podmiot uprawniony do wydania naukowego lub krytycznego oraz obrót prawami wyłącznymi do niego | str.    273
  4.1. Uwagi wstępne | str.    273
  4.2. Podmiot uprawniony pierwotnie | str.    274
  4.2.1. Zasady ogólne | str.    274
  4.2.2. Współtwórczość i wspólność uprawnień z tytułu prawa pokrewnego do wydań naukowych lub krytycznych | str.    278
  4.2.3. Regulacje dotyczące wspólności uprawnień z tytułu prawa pokrewnego do wydań naukowych lub krytycznych | str.    282
  4.3. Sytuacja pracodawcy ze szczególnym uwzględnieniem instytucji naukowych | str.    285
  4.3.1. Zastosowanie przepisów prawa autorskiego dotyczących utworów pracowniczych do wydań naukowych i krytycznych | str.    285
  4.3.2. Treść i charakter prawny pierwszeństwa publikacji | str.    291
  4.3.3. Normy o pierwszeństwie publikacji utworu naukowego: dyspozytywne czy semiimperatywne | str.    293
  4.3.4. Uprawnienia uczelni wyższej do wydań przygotowanych przez pracowników | str.    298
  4.3.5. Uprawnienia uczelni wyższej do wydań będących pracami dyplomowymi | str.    303
  4.4. Obrót majątkowymi prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi do wydań naukowych lub krytycznych | str.    305
  4.4.1. Uwagi wstępne | str.    305
  4.4.2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich | str.    306
  4.4.3. Przeniesienie prawa pokrewnego do wydania naukowego lub krytycznego | str.    308
  4.4.4. Licencja na korzystanie z wydania naukowego lub krytycznego | str.    318
  4.5. Podsumowanie | str.    320
  
  Rozdział    5
  Wydanie naukowe lub krytyczne jako pierwsze wydanie | str.    323
  5.1. Uwagi wstępne | str.    323
  5.2. Przedmiot pierwszego wydania | str.    325
  5.3. Pierwsza publikacja lub rozpowszechnienie utworu lub tekstu | str.    325
  5.4. Zgodność z prawem rozpowszechnienia lub publikacji | str.    329
  5.4.1. Uwagi wstępne | str.    329
  5.4.2. Naruszenie uprawnień do nośnika | str.    330
  5.4.3. Naruszenie autorskich praw osobistych: uwagi konstrukcyjne | str.    332
  5.4.4. Naruszenie autorskich praw osobistych: uwagi szczegółowe | str.    336
  5.4.5. Legalność pierwszej publikacji lub pierwszego rozpowszechnienia: publikacja korespondencji | str.    341
  5.5. Podmiot prawa do pierwszego wydania | str.    342
  5.6. Treść prawa do pierwszego wydania | str.    344
  5.6.1. Uprawnienia majątkowe | str.    344
  5.6.2. Uprawnienia osobiste | str.    347
  5.7. Obrót prawami do pierwszego wydania | str.    347
  5.8. Czas ochrony i zagadnienia intertemporalne | str.    348
  5.9. Prawo do pierwszego wydania a prawo do wydania naukowego lub krytycznego | str.    349
  5.10. Podsumowanie | str.    351
  
  Rozdział    6
  Alternatywne podstawy ochrony wydań naukowych lub krytycznych | str.    353
  6.1. Uwagi wstępne | str.    353
  6.2. Wydanie naukowe lub krytyczne jako chroniona baza danych | str.    354
  6.2.1. Pojęcie bazy danych | str.    354
  6.2.2. Przesłanki ochrony w ramach prawa autorskiego i w ramach prawa sui generis | str.    356
  6.2.3. Podmiot praw wyłącznych | str.    360
  6.2.4. Treść praw wyłącznych | str.    361
  6.3. Deliktowa ochrona wydań naukowych lub krytycznych | str.    370
  6.3.1. Dopuszczalność deliktowej ochrony wydań | str.    370
  6.3.2. Ochrona wydań na podstawie prawa cywilnego | str.    373
  6.3.3. Ochrona wydań na podstawie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji | str.    377
  6.4. Podsumowanie | str.    380
  
  Zakończenie | str.    383
  
  Bibliografia | str.    389
  
  Wykaz orzeczeń | str.    405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia