Wycena nieruchomości

-20%

Wycena nieruchomości

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

W książce znajdziesz komentarze do wybranych przepisów:


ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z wycenami nieruchomości oraz
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.


Opracowanie umożliwia:


właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości,
analizę jej procedur i
uporządkowanie praktyki wyceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.


W drugim wydaniu komentarza autorzy uwzględnili w zakresie dotyczącym przedmiotowej tematyki:


zmiany dokonane w 2017 r. i 2018 r. dotyczące m.in. określania wartości nieruchomości,
przepisy nowej ustawy z 07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jej głównym celem jest usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w szczególności na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz znaczące ograniczenie ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla rzeczoznawców majątkowych i osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a także dla tych, których działalność zawodowa związana jest z gospodarką nieruchomościami – sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji publicznej, bankowców, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.


Liczba stron348
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-265-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
   Wprowadzenie    11
   CZĘŚĆ I. USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI    17
   Dział I. Przepisy ogólne    19
   Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego    43
   Rozdział 1. Zasady ogólne    43
   Rozdział 2. Zasoby nieruchomości    44
   Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste    45
   Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości    53
   Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd    55
   Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne    56
   Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych    57
   Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości    59
   Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości    73
   Rozdział 1. Podziały nieruchomości    73
   Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości    80
   Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości    88
   Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości    88
   Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości    99
   Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości    108
   Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej    114
   Dział IV. Wycena nieruchomości    121
   Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości    121
   Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości    152
   Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości    153
   Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami    155
   Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe    155
   Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami    169
   Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami    169
   Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej    170
   Dział VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych    171
   Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe    172
   CZĘŚĆ II. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO    175
   Rozdział 1. Przepisy ogólne    177
   Rozdział 2. Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny    178
   Rozdział 3. Określanie wartości nieruchomości dla różnych celów    221
   Rozdział 4. Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego    314
   Rozdział 5. Przepis końcowy    332
   Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 21.09.2004 r. – Wskaźniki szacunkowe gruntów    333
   Bibliografia    337
   Wykaz aktów prawnych    339
   Wykaz tablic    345
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia