Kontrola administracji publicznej

-15%

Kontrola administracji publicznej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,15  59,00

Format: pdf

50,1559,00

cena zawiera podatek VAT

Autor całościowo analizuje zagadnienia kontroli administracji publicznej w Polsce, w tym m.in. ogólne teoretyczne i prawne aspekty kontroli administracji, a także kontrolę: zewnętrzną nad administracją, wewnątrzadministracyjną oraz wewnętrzną w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej.


W podręczniku kompleksowo przedstawiono prawny system kontroli administracji publicznej z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, w tym najnowszych unormowań dotyczących wykonywania kontroli w administracji rządowej. Omówiono także nowe aspekty systemu kontroli, takie jak kontrola zarządcza czy audyt wewnętrzny. Wskazano międzynarodowe, zwłaszcza unijne, czynniki tendencji rozwojowych systemu kontroli. Rozważania prowadzone są z wykorzystaniem obszernej literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych i orzecznictwa.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji, praktyków zajmujących się problematyką kontroli, urzędników organów kontroli oraz do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli administracji publicznej.


Liczba stron378
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-218-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Uwagi wstępne | str.    11
  
  Rozdział I
  Ogólne teoretyczne i prawne aspekty kontroli administracji | str.    17
  1. Pojęcie i istota kontroli | str.    17
  2. Kontrola w wymiarze prawnym | str.    29
  3. Kontrola a nadzór. Kontrola jako komponent innych funkcji | str.    40
  4. Kontrola a inne zbliżone (pokrewne) funkcje | str.    66
  5. Rodzaje i kryteria kontroli | str.    72
  6. Wykonywanie kontroli i problem procedur kontrolnych | str.    90
  7. Zagadnienie jakości kontroli. Cechy i wyznaczniki dobrej kontroli | str.    105
  8. Prawny system kontroli administracji publicznej | str.    120
  
  Rozdział II
  Kontrola zewnętrzna nad administracją | str.    133
  1. Uwagi wprowadzające | str.    133
  2. Kontrola parlamentarna | str.    134
  3. Kontrola Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego | str.    144
  4. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich | str.    151
  5. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli (tzw. kontrola państwowa) | str.    156
  5.1. Pojęcie kontroli państwowej | str.    156
  5.2. Kształtowanie się pozycji NIK | str.    159
  5.3. Podstawy prawne i pozycja NIK | str.    165
  5.4. Postępowanie kontrolne | str.    179
  6. Kontrola sądowa | str.    189
  6.1. Pojęcie i istota kontroli sądowej | str.    189
  6.2. Rozwój sądowej kontroli administracji w Polsce | str.    194
  6.3. Kontrola sądów administracyjnych w świetle obowiązujących przepisów | str.    196
  6.4. Kontrola sprawowana przez inne sądy | str.    199
  7. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych | str.    201
  8. Kontrola społeczna (obywatelska) | str.    206
  8.1. Uwagi ogólne | str.    206
  8.2. Pojęcie, istota i cechy kontroli społecznej (obywatelskiej) | str.    209
  8.3. Formy kontroli | str.    216
  9. Kontrola prokuratorska | str.    231
  10. Uwaga końcowa | str.    234
  
  Rozdział III
  Kontrola wewnątrzadministracyjna | str.    237
  1. Uwagi wprowadzające | str.    237
  2. Kontrola w administracji rządowej | str.    242
  2.1. Kontrola ogólnoadministracyjna | str.    243
  2.1.1. Kontrola rządowa | str.    245
  2.1.2. Kontrola w ramach działów administracji rządowej (kontrola działowa, resortowa) | str.    248
  2.1.3. Kontrola terenowa | str.    256
  2.2. Kontrola specjalistyczna | str.    262
  2.2.1. Kontrola inspekcji specjalnych (nadzorów, dozorów) | str.    263
  2.2.2. Kontrola sprawowana przez niektóre inne wyspecjalizowane organy, służby i straże | str.    272
  2.2.3. Niektóre inne rodzaje kontroli specjalistycznej | str.    275
  2.3. Kontrola wykonywana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne | str.    278
  2.4. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w administracji rządowej | str.    284
  3. Kontrola w administracji samorządowej | str.    300
  
  Rozdział IV
  Kontrola wewnętrzna w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej | str.    309
  1. Kategoria kontroli wewnętrznej sensu stricto | str.    309
  2. Problem regulacji prawnej | str.    314
  3. Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych | str.    319
  4. Audyt wewnętrzny i jego regulacja prawna | str.    336
  
  Rozdział V
  Refleksje końcowe | str.    351
  
  Wykaz wybranej literatury | str.    359
  
  Skorowidz | str.    367
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia