Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego

-20%

Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Książka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Prawo geologiczne i górnicze jako część systemu prawnego pozostaje w relacjach z innymi aktami prawnymi, które w części regulują kwestie również komentowanej materii, stąd też w opracowaniu położono akcent na ich wyjaśnienie. Rozważania zostały uzupełnione odesłaniami do orzecznictwa, które ułatwiają rozwiązywanie problemów interpretacyjnych.


Celem publikacji jest przedstawienie oraz ocena obecnego kształtu regulacji dotyczących m.in. własności górniczej, użytkowania górniczego, administracji geologicznej i górniczej oraz odpowiedzialności za szkody związane z ruchem zakładu górniczego w systemie prawa polskiego. Przeanalizowano również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą m.in.:


poszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy;
rozszerzenia katalogu przesłanek cofnięcia lub ograniczenia koncesji;
zasad wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą;
zadań państwowej służby geologicznej oraz zadań właściwego organu nadzoru górniczego.


Adresaci:
Książka skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie geologii i górnictwa oraz organów administracji publicznej. Zainteresuje również radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów.


Liczba stron198
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9091-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Bartosz Rakoczy
  Wprowadzenie do prawa geologicznego i górniczego | str.    11
  
  Joanna Maciejewska
  Własność górnicza | str.    33
  Uwagi wprowadzające | str.    33
  Charakterystyka własności złóż kopalin | str.    34
  Prawo do rozporządzania, korzystania i posiadania przedmiotu stanowiącego własność górniczą | str.    42
  Uwagi końcowe | str.    51
  
  Bartosz Rakoczy
  Użytkowanie górnicze w prawie polskim | str.    52
  
  Grzegorz Klimek
  Znaczenie i rola koncesji w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze | str.    75
  
  Małgorzata Szalewska
  Administracyjne środki finansowo-prawne w prawie geologicznym i górniczym | str.    96
  Zagadnienia wprowadzające | str.    96
  Opłaty eksploatacyjne | str.    98
  Opłaty sankcyjne | str.    107
  Kary pieniężne | str.    115
  Zakończenie | str.    125
  
  Michał Tyburek
  Odpowiedzialność za szkody związane z ruchem zakładu górniczego - wybrane problemy | str.    127
  Wprowadzenie | str.    127
  Obecny a poprzedni stan prawny w zakresie regulacji odpowiedzialności za szkody górnicze - problematyka intertemporalna | str.    128
  Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do szkód górniczych | str.    129
  Podmiot odpowiedzialny za szkodę | str.    136
  Odpowiedzialność solidarna podmiotów odpowiedzialnych za szkodę | str.    137
  Sposoby naprawienia szkody | str.    138
  Przedawnienie w prawie geologicznym i górniczym | str.    142
  Odpowiednie stosowanie przepisów o naprawieniu szkody do zapobiegania szkodom | str.    144
  Dochodzenie roszczeń | str.    146
  Zabezpieczenie roszczeń | str.    153
  
  Martyna Walas
  Administracja geologiczna i górnicza | str.    155
  Uwagi wprowadzające | str.    155
  Organy administracji geologicznej | str.    157
  Państwowa służba geologiczna | str.    166
  Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla | str.    172
  Organy nadzoru górniczego | str.    174
  Podsumowanie | str.    186
  
  Orzecznictwo | str.    187
  
  Bibliografia | str.    189
  
  O Autorach | str.    195
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia