Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce

-20%

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej. Przedstawiono w niej zasady opodatkowania dochodów z pracy wykonywanej przez polskich podatników za granicą oraz przez zagranicznych rezydentów w Polsce. Analizie poddano zarówno obowiązki pracodawcy (płatnika), jak i pracownika.


W książce omówione zostały różne sposoby zatrudnienia, które różnią się m.in.:


położeniem rezydencji podatkowej pracownika oraz pracodawcy,
miejscem świadczenia pracy,
wykonywaniem pracy w przedsiębiorstwie głównym, jego zagranicznym zakładzie lub miejscu zamieszkania pracownika.


Autor opisuje w szczególności zasady rozpoznawania przychodów, stosowania zwolnień przedmiotowych, potrącania kosztów, odliczania polskich i zagranicznych składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rozliczania zaliczek, zasady opodatkowania wynikające z umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.


W opracowaniu znajdziesz również omówienie takich zagadnień jak:


wpływ umów międzynarodowych na zakres polskiego obowiązku podatkowego,
stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania w umowach międzynarodowych,
ustalenie państwa uzyskania oraz opodatkowania dochodu,
rozliczanie podatku w przypadku zewnętrznego zatrudnienia,
opodatkowanie w przypadku braku umowy międzynarodowej,
odszkodowania, koszty przeniesienia służbowego, dodatek za rozłąkę, dopłaty do wypoczynku, zwolnienie związane z pobytem za granicą, dojazd do pracy, wykorzystywanie samochodu pracownika w jazdach lokalnych, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,
odliczenie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
zaliczki na podatek dochodowy w przypadku zatrudnienia:


polskiego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą,
zagranicznego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy w Polsce,
polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce,
polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy za granicą,
zagranicznego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce,


wynagrodzenie za czas choroby uzyskane od polskiego oraz zagranicznego pracodawcy.


Przedstawiając swoją ocenę przepisów, autor pozytywnie lub negatywnie konfrontuje ją z praktyką działań organów podatkowych i sądów.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i sędziów, którzy na co dzień zajmują się opodatkowaniem dochodów z pracy. Będzie cennym źródłem wiedzy dla menadżerów wszystkich szczebli oraz przedsiębiorców różnych branż.


Liczba stron290
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-085-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ..................................................................................     9
  
  Wstęp ...................................................................................................     15
  
  Rozdział I. Nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy ......     17
  
  1. Nieograniczony obowiązek podatkowy w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ..........     17
  
  2. Wpływ umów międzynarodowych na zakres polskiego obowiązku podatkowego ....................................     25
  
  3. Ograniczony obowiązek podatkowy .....................................     36
  
  4. Obowiązek podatkowy podatnika a obowiązki płatnika ...     38
  
  Rozdział II. Metody unikania podwójnego opodatkowania ..........................     45
  
  1. Uwagi ogólne .............................................................................     45
  
  2. Metoda wyłączenia z zastrzeżeniem progresji .....................     45
  
  3. Metoda zaliczenia (kredytu podatkowego) ..........................     52
  
  4. Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania w umowach międzynarodowych ........................     60
  
  Rozdział III. Postanowienia umów międzynarodowych dotyczące dochodów z pracy najemnej ............     65
  
  1. Uwagi ogólne .............................................................................     65
  
  2. Zasada podstawowa – opodatkowanie w państwie źródła (świadczenia pracy) ................     67
  
  3. Praca najemna a inne normy rozdziału umów międzynarodowych (zatrudnienie menedżerów, urzędników i in.) .....     68
  
  4. Zakres przedmiotowy świadczeń objętych normą rozdziału „praca najemna” ..................................     72
  
  5. Ustalenie państwa uzyskania oraz opodatkowania dochodu .............................................................    73
  
  6. Wyjątek od zasady głównej – opodatkowanie tylko w państwie rezydencji pracownika ..............................     79
  
  7. Długość pobytu a opodatkowanie w państwie źródła ...................................     80
  
  8. Zatrudnienie przez rezydenta państwa źródła ........................................     88
  
  9. Rozliczanie podatku w przypadku zewnętrznego zatrudnienia .....................................................     99
  
  10. Zatrudnienie w zakładzie położonym w państwie źródła .......     105
  
  11. Stosowanie umowy międzynarodowej – analiza stanu faktycznego na dzień świadczenia pracy czy wypłaty wynagrodzenia ...................................................     109
  
  12. Różne przypadki zatrudnienia a umowy międzynarodowe .....................................................     114
  
  13. Pracownicy zatrudnieni w transporcie międzynarodowym ..................................................................     115
  
  14. Szczególne postanowienia niektórych umów międzynarodowych ...........................................................     133
  
  15. Opodatkowanie w przypadku braku umowy międzynarodowej ......................................................     135
  
  16. Pracownicy państwowi ............................................................     136
  
  Rozdział IV. Przychody z pracy „zagranicznej” w polskim prawie podatkowym .........................     149
  
  1. Definiowanie przychodu podatkowego .................................     149
  
  2. Świadczenia dla pracowników oddelegowanych jako przychód ze stosunku pracy ................................     150
  
  3. Świadczenia „imigracyjne” .....................................................     162
  
  Rozdział V. Zwolnienia przedmiotowe ..............................................................     167
  
  1. Uwagi ogólne .............................................................................     167
  
  2. Odszkodowania ........................................................................     171
  
  3. Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe ..........................     173
  
  4. Ubiór służbowy .........................................................................     173
  
  5. Świadczenia BHP ......................................................................     173
  
  6. Wykorzystanie majątku prywatnego pracownika ...............     176
  
  7. Koszty przeniesienia służbowego ...........................................     176
  
  8. Przewóz pracowników .............................................................     177
  
  9. Dodatek za rozłąkę ...................................................................     178
  
  10. Zakwaterowanie pracowników ..............................................     179
  
  11. Wykorzystywanie samochodu pracownika w jazdach lokalnych ..........................................................     180
  
  12. Dochody marynarzy ................................................................     181
  
  13. Zapomogi ...................................................................................     181
  
  14. Świadczenia „służbowe” ..........................................................     182
  
  15. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ...........................     183
  
  16. Świadczenie „żłobkowe” ..........................................................     183
  
  17. Dopłaty do wypoczynku .........................................................     184
  
  18. Szkolenie pracowników ...........................................................     185
  
  19. Odsetki za zwłokę .....................................................................     186
  
  20. Służba zagraniczna ...................................................................     186
  
  21. Dojazd do pracy ........................................................................     187
  
  22. Zagraniczne podróże służbowe ..............................................     187
  
  23. Zwolnienie związane z pobytem za granicą .........................     191
  
  Rozdział VI. Koszty uzyskania przychodów .......................................................     203
  
  Rozdział VII. Odliczenie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ........................     209
  
  1. Składki polskiego ubezpieczenia społecznego .....................     209
  
  2. Składki zagranicznego ubezpieczenia społecznego .............     217
  
  3. Składki ubezpieczenia zdrowotnego......................................     225
  
  Rozdział VIII. Zasady wpłacania zaliczek ..............................................................     231
  
  1. Zakres podmiotowy płatnika .................................................     231
  
  2. Zatrudnienie polskiego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą ......................     237
  
  3. Zatrudnienie zagranicznego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy w Polsce ...........................     247
  
  4. Zatrudnienie polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce .........................     248
  
  5. Zatrudnienie polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy za granicą ......................     249
  
  6. Zatrudnienie zagranicznego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce ...........     251
  
  7. Umowy międzynarodowe a wpłacanie zaliczek przez pracownika .......................................................     252
  
  Rozdział IX. Formularze podatkowe ....................................................................     255
  
  Rozdział X. Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłki chorobowe ...............     263
  
  1. Wynagrodzenie za czas choroby uzyskane od polskiego pracodawcy ................................................     263
  
  2. Wynagrodzenie za czas choroby uzyskane od zagranicznego pracodawcy ................................................     267
  
  3. Odprawa emerytalna................................................................     268
  
  4. Zasiłki chorobowe ....................................................................     269
  
  Rozdział XI. Ulga „abolicyjna” ..............................................................................     279
  
  Bibliografia .........................................................................................     289
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia