Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz

-20%

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W książce poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakresie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, począwszy od jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego po czynności materialno-techniczne w tym zakresie.


Autorzy przedstawili m.in. takie zagadnienia jak:


administracyjne problemy gmin w zakresie wspierania rodzin, które mają kłopoty w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
kwestie wynikające z realizowania przez powiaty i województwa pieczy zastępczej wykonywanej w formie rodzinnej i instytucjonalnej,
administracyjne uwarunkowania postępowania adopcyjnego,
odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
usamodzielnianie osób opuszczających pieczę zastępczą.
Komentarz do zawartych w ustawie regulacji prawnych oparty został na analizie poglądów doktryny prawniczej, bogatego orzecznictwa oraz aktów prawnych powiązanych z omawianą ustawą.


W opracowaniu


uwzględnione zostały zmiany ustawy dokonane do września 2015 r., przy czym analizie poddano także przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Ponadto omówiono ostatnią nowelizację dotyczącą przyznania dodatku wychowawczego dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz organizacji pozarządowych. Będzie przydatna również sędziom sądów administracyjnych i sądów powszechnych orzekającym w sprawach pieczy zastępczej, radcom prawnym i adwokatom zajmującym się problemami rodziny.


Liczba stron980
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8679-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Wprowadzenie .    11
  
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) | str.    13
  
  Dział I. Przepisy ogólne | str.    21
  
  Dział II. Wspieranie rodziny | str.    68
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    68
  Rozdział 2. Praca z rodziną | str.    81
  Rozdział 3. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka | str.    129
  
  Dział III. Piecza zastępcza | str.    195
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    195
  Rozdział 2. Rodzinna piecza zastępcza | str.    226
  Rozdział 3. Instytucjonalna piecza zastępcza | str.    456
  Rozdział 4. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka | str.    573
  
  Dział IV. Pomoc dla osób usamodzielnianych | str.    619
  
  Dział V. Postępowanie adopcyjne | str.    688
  
  Dział VI. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str.    769
  
  Dział VII. Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str.    845
  
  Dział VIII. Kontrola wojewody | str.    898
  
  Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    928
  
  Dział X. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    929
  
  Literatura | str.    977
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia