Finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminach

-20%

Finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminach

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi jedyne na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie dotyczące finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.


Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań własnych. Autorzy zwracają uwagę, że to właśnie gminy stały się odpowiedzialne za zorganizowanie i nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującego wszystkich właścicieli nieruchomości. Wskazują źródła finansowania tego systemu, omawiają charakter i zasady ustalania oraz egzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami, co będzie użyteczne w pracach nad przygotowaniem budżetu gminy lub związku międzygminnego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków i pracowników samorządowych zajmujących się przedstawianą tematyką.


Liczba stron164
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-368-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    11
  
  Rozdział    1
  Charakter opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    13
  1.1. Opłata za odbiór odpadów komunalnych – quasi-podatek? | str.    13
  1.2. Przeznaczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    22
  
  Rozdział    2
  Zasada samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | str.    27
  2.1. Definicja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – elementy tworzące system gospodarki odpadami komunalnymi | str.    27
  2.2. Źródła finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | str.    31
  2.2.1. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego (źródła dochodów gminy) | str.    32
  2.2.2. Rodzaje kosztów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i sposoby ich pokrywania | str.    35
  2.3. Samofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie | str.    40
  2.4. Finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w związkach międzygminnych | str.    46
  2.4.1. Tworzenie się „odpadowych” związków międzygminnych | str.    46
  2.4.2. Zasady finansowania związków międzygminnych | str.    47
  2.4.3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie finansowym „odpadowych” związków międzygminnych | str.    48
  2.4.4. Samobilansowanie się związków międzygminnych | str.    50
  2.4.5. Planowane regulacje prawne | str.    51
  
  Rozdział    3
  Zasada ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    53
  3.1. Podstawa prawna określenia opłaty | str.    53
  3.2. Co powinna pokrywać opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    55
  3.3. Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi | str.    58
  3.4. Obliczanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    59
  3.5. Określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    61
  3.6. Zróżnicowanie stawki opłaty | str.    63
  3.6.1. Nieregularne wytwarzanie odpadów | str.    63
  3.6.2. Sprzedaż surowców wtórnych | str.    63
  3.6.3. Segregowanie odpadów komunalnych | str.    64
  3.6. Inne czynniki | str.    65
  3.7. Metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    69
  3.7.1. Nieruchomości zamieszkałe | str.    71
  Metoda oparta na liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość | str.    72
  Metoda oparta na zużyciu wody | str.    74
  Metoda oparta na powierzchni lokalu mieszkalnego | str.    75
  Metoda oparta na jednej stawce opłaty od gospodarstwa domowego | str.    76
  Metody mieszane | str.    78
  3.7.2. Nieruchomości niezamieszkałe | str.    79
  Metoda oparta na liczbie pojemników lub worków o określonej pojemności | str.    79
  3.7.3. Nieruchomości mieszane | str.    85
  3.7.4. Nieruchomości wykorzystywane do działalności gospodarczej | str.    86
  3.8. Właściwe uzasadnienie wybranej metody ustalania opłaty | str.    86
  3.9. Prawidłowa kalkulacja opłaty – kryteria oceny prawidłowości skalkulowania stawek opłat | str.    87
  3.10. Weryfikacja deklaracji i szacunkowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    89
  3.10.1. Weryfikacja danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    89
  3.10.2. Szacunkowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    90
  
  Rozdział    4
  Zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    93
  4.1. Monitorowanie i weryfikacja przychodów oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | str.    93
  4.2. Zmiany stawki i metody ustalania opłaty uchwalonej przez radę gminy | str.    95
  4.3. Zmiana danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    96
  4.3.1. Składanie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    96
  4.3.2. Składanie korekty deklaracji oraz stwierdzenie nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    97
  4.4. Zwolnienia i ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    102
  4.4.1. Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    102
  Kryterium dochodowe i Karta Dużej Rodziny | str.    102
  Posiadanie kompostownika | str.    105
  4.4.2. Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty – odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    106
  
  Rozdział    5
  Nadwyżka bądź niedobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    109
  5.1. Finansowanie systemu gospodarowania odpadami z innych źródeł niż opłata śmieciowa | str.    109
  5.2. Nadwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    113
  
  Rozdział    6
  Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    117
  6.1. Zagadnienia ogólne, standardy prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    117
  6.2. Zasady i procedura egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    121
  6.3. Środki egzekucyjne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    133
  6.3.1. Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych | str.    138
  6.4. Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako podstawa egzekucji administracyjnej | str.    144
  
  Bibliografia | str.    159
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia