Zarys finansów publicznych i prawa finansowego

-20%

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa bankowego, prawa dewizowego, a także naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontroli skarbowej oraz odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.


Przejrzysty układ oraz pytania kontrolne ułatwią Czytelnikom przyswojenie zawartych w publikacji treści.


Adresaci:
Książka zainteresuje nie tylko studentów, lecz także osoby działające w obszarze praktyki życia gospodarczego.


Liczba stron540
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-360-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  
  Przedmowa     13
  
  Rozdział I. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego (W. Wójtowicz)     15
  
  § 1. Pojęcie finansów publicznych     15
  
  § 2. Funkcje finansów publicznych     18
  
  § 3. Pojęcie i charakter prawa finansowego     21
  
  § 4. Źródła prawa finansowego     25
  
  Pytania kontrolne     27
  
  Podstawowe akty prawne     28
  
  Wybrana literatura przedmiotu     28
  
  Rozdział II. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych     30
  
  § 1. Pojęcia podstawowe (W. Wójtowicz)     30
  
  § 2. Zasady publicznej gospodarki finansowej (W. Wójtowicz)     41
  
  § 3. Formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych (A. Gorgol)     43
  
  § 4. Fundusze celowe (A. Gorgol)     72
  
  Pytania kontrolne     83
  
  Podstawowe akty prawne     86
  
  Wybrana literatura przedmiotu     87
  
  Rozdział III. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa (W. Wójtowicz)     89
  
  § 1. Pojęcie i charakter budżetu     89
  
  § 2. Zasady budżetowe     93
  
  § 3. Treść budżetu państwa     99
  
  § 4. Podstawowe kwestie procedury budżetowej     106
  
  Pytania kontrolne     111
  
  Podstawowe akty prawne     113
  
  Wybrana literatura przedmiotu     114
  
  Rozdział IV. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (M. Tyrakowski)     115
  
  § 1. Istota samorządu terytorialnego     115
  
  § 2. Podstawy prawne finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego     117
  
  § 3. Zadania jednostek samorządowych     120
  
  § 4. Źródła dochodów budżetu samorządu gminy     124
  
  § 5. Źródła dochodów budżetu samorządu powiatu i województwa     133
  
  § 6. Wydatki jednostek samorządowych     138
  
  § 7. Procedura budżetowa na szczeblu samorządu terytorialnego     141
  
  § 8. Nadzór nad działalnością finansową jednostek samorządowych     148
  
  Pytania kontrolne     151
  
  Podstawowe akty prawne     152
  
  Wybrana literatura przedmiotu     152
  
  Rozdział V. Elementy teorii podatku (W. Wójtowicz)     154
  
  § 1. Pojęcie podatku i jego charakter     154
  
  § 2. Elementy struktury podatku     156
  
  § 3. Funkcje podatku     166
  
  § 4. System podatkowy i jego zasady     168
  
  Pytania kontrolne     175
  
  Podstawowe akty prawne     177
  
  Wybrana literatura przedmiotu     177
  
  Rozdział VI. Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe (A. Gorgol)     178
  
  § 1. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego     178
  
  § 2. Powstawanie zobowiązań podatkowych     182
  
  § 3. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe     188
  
  § 4. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych     208
  
  § 5. Wygasanie zobowiązań podatkowych     219
  
  § 6. Postępowanie podatkowe jako szczególny rodzaj postępowania administracyjnego     235
  
  Pytania kontrolne     239
  
  Podstawowe akty prawne     242
  
  Wybrana literatura przedmiotu     242
  
  Rozdział VII. Podatki państwowe     244
  
  § 1. Podatek od towarów i usług (A. Gorgol)     244
  
  § 2. Podatek akcyzowy (A. Gorgol)     263
  
  § 3. Podatek od gier (A. Gorgol)     278
  
  § 4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin (A. Gorgol)     283
  
  § 5. Specjalny podatek węglowodorowy (A. Gorgol)     286
  
  § 6. Podatek od sprzedaży detalicznej (K. Wojewoda-Buraczyńska)     290
  
  § 7. Podatek od niektórych instytucji finansowych (K. Wojewoda-Buraczyńska)     292
  
  § 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych (W. Wójtowicz)     293
  
  1. Ogólna charakterystyka podatku     293
  
  2. Podmiotowy zakres opodatkowania     294
  
  3. Przedmiot podatku     296
  
  4. Koszty uzyskania przychodu     299
  
  5. Podstawa opodatkowania     303
  
  6. Skale i stawki podatkowe     306
  
  7. Pobór podatku dochodowego     310
  
  8. Uproszczone formy opodatkowania     311
  
  § 9. Podatek dochodowy od osób prawnych (W. Wójtowicz)     313
  
  1. Ogólna charakterystyka podatku     313
  
  2. Zakres podatku     314
  
  3. Wymiar podatku     317
  
  4. Pobór podatku     319
  
  § 10. Podatek tonażowy (K. Wojewoda-Buraczyńska)     320
  
  § 11. Podatek od produkcji okrętowej (K. Wojewoda-Buraczyńska)     324
  
  Pytania kontrolne     326
  
  Podstawowe akty prawne     332
  
  Wybrana literatura przedmiotu     333
  
  Rozdział VIII. Podatki samorządowe     336
  
  § 1. Podatek od spadków i darowizn (M. Tyrakowski)     336
  
  § 2. Podatek rolny (P. Smoleń)     345
  
  § 3. Podatek leśny (P. Smoleń)     353
  
  § 4. Karta podatkowa (K. Wojewoda-Buraczyńska)     355
  
  § 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (M. Tyrakowski)     359
  
  § 6. Podatek od nieruchomości (P. Smoleń)     363
  
  § 7. Podatek od środków transportowych (K. Wojewoda-Buraczyńska)     366
  
  Pytania kontrolne     369
  
  Podstawowe akty prawne     371
  
  Wybrana literatura przedmiotu     372
  
  Rozdział IX. Opłaty (M. Tyrakowski)     373
  
  § 1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja opłat     373
  
  § 2. Opłata skarbowa     376
  
  § 3. Opłaty lokalne     378
  
  § 4. Inne opłaty     383
  
  Pytania kontrolne     390
  
  Podstawowe akty prawne     391
  
  Wybrana literatura przedmiotu     392
  
  Rozdział X. Podstawy prawa celnego (A. Kuś)     393
  
  § 1. Pojęcie, charakter, zasady i funkcje prawa celnego     393
  
  § 2. Etapy rozwoju prawa celnego w Polsce     398
  
  § 3. Zarys prawa celnego Unii Europejskiej     400
  
  § 4. Pojęcie i rodzaje ceł oraz należności celnych     408
  
  § 5. Podstawowe instytucje i pojęcia prawa celnego     414
  
  § 6. Dług celny     420
  
  § 7. Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej     426
  
  § 8. Procedury celne     432
  
  § 9. Organy celne i zarys postępowania w sprawach celnych     444
  
  § 10. System zwolnień celnych     453
  
  Pytania kontrolne     458
  
  Podstawowe akty prawne     459
  
  Wybrana literatura przedmiotu     461
  
  Rozdział XI. Podstawy publicznego prawa bankowego (K. Wojewoda-Buraczyńska)     463
  
  § 1. Definicja podstawowych pojęć     463
  
  § 2. Tworzenie i organizacja banków     467
  
  § 3. Czynności bankowe     471
  
  § 4. Narodowy Bank Polski     479
  
  § 5. Nadzór bankowy     483
  
  Pytania kontrolne     484
  
  Podstawowe akty prawne     486
  
  Wybrana literatura przedmiotu     486
  
  Rozdział XII. Podstawy prawa dewizowego (W. Wójtowicz)     487
  
  § 1. Pojęcie i charakter prawa dewizowego     487
  
  § 2. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego     491
  
  § 3. Charakter i rodzaje ograniczeń dewizowych     503
  
  § 4. Zezwolenia dewizowe     511
  
  § 5. Działalność kantorowa     513
  
  § 6. Ograniczenia dewizowe o charakterze nadzwyczajnym     514
  
  § 7. Kontrola dewizowa     519
  
  § 8. Podsumowanie     520
  
  Pytania kontrolne     521
  
  Podstawowe akty prawne     523
  
  Wybrana literatura przedmiotu     523
  
  Rozdział XIII. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych     525
  
  § 1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych (K. Wojewoda-Buraczyńska)     525
  
  § 2. Ogólne założenia odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (W. Wójtowicz)     530
  
  Pytania kontrolne     536
  
  Podstawowe akty prawne     537
  
  Wybrana literatura przedmiotu     537
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia