Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

-20%

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

115,20  144,00

Format: pdf

115,20144,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi oraz propozycje rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem.


Autorzy przedstawili m.in. takie zagadnienia, jak:


instytucja prawa pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej i KOWR oraz tzw. prawo nabycia nieruchomości rolnej przysługujące KOWR,
obrót nieruchomościami rolnymi, udziałami, jak również akcjami należącymi do spółek będących właścicielami czy użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych,
sytuacje, gdy obrót nieruchomościami rolnymi jest swobodny,
przesłanki i tryb uzyskania decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zezwalające na nabycie nieruchomości rolnych, a także zbywanie i nabywanie nieruchomości bez uzyskania zgody,
obowiązki notariusza sporządzającego akt dotyczący obrotu nieruchomościami rolnymi,
obowiązki nabywcy nieruchomości rolnych i kontrola wykonania przedmiotowych obowiązków.


Ograniczenia w obrocie nieruchomościami oraz przypadki ich łagodzenia uregulowane są w innych aktach prawnych. Dlatego w celu kompleksowego ujęcia tematyki obrotu nieruchomościami rolnymi omówiono również wybrane przepisy ustawy z 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawy z 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, które ułatwiają obrót nieruchomościami rolnymi.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla notariuszy, aplikantów notarialnych, referendarzy sądowych, pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także dla prawników zajmujących się obrotem nieruchomościami.


Liczba stron480
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-162-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    15
  
  Ustawa z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego | str.    17
  Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy| str.    19
  Art. 1a. [Nieruchomości rolne wyłączone z zakresu stosowania ustawy] | str.    22
  Art. 1b. [Nieruchomości rolne położone w granicach administracyjnych miast wyłączone z zakresu stosowania ustawy] | str.    30
  Art. 1c. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy do gruntów nabywanych i zbywanych z Krajowego Zasobu Nieruchomości] | str.    36
  Art. 2. [Definicje] | str.    45
  Art. 2a. [Warunki nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty] | str.    76
  Art. 2b. [Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej] | str.    142
  Art. 2c. [Stosowanie przepisów ustawy do nabycia użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości rolnej] | str.    156
  Art. 3. [Prawo pierwokupu nieruchomości rolnych] | str.    157
  Art. 3a. [Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce] | str.    232
  Art. 3b. [Prawo nabycia nieruchomości rolnej od spółki osobowej] | str.    254
  Art. 3c. [Prawo nabycia nieruchomości rolnej od spółki akcyjnej ubiegającej się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym] | str.    264
  Art. 4. [Prawo nabycia nieruchomości rolnej oraz akcji i udziałów w spółce prawa handlowego] | str.    270
  Art. 4a. [Stosowanie przepisów ustawy do nabycia gospodarstwa rolnego] | str.    334
  Art. 4b. [Nabywanie przez Krajowy Ośrodek nieruchomości rolnych oraz akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego] | str.    349
  Art. 4c. [Skutki wykonania prawa pierwokupu lub prawa nabycia – stosowanie przepisów k.c. do umowy spółki z o.o. oraz statutu spółki akcyjnej] | str.    358
  Art. 5. [Gospodarstwo rodzinne] | str.    360
  Art. 6. [Rolnik indywidualny] | str.    369
  Art. 7. [Dowody potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej] | str.    394
  Art. 8. [Wejście nieruchomości nabytych przez Krajowy Ośrodek do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa] | str.    411
  Art. 8a. [Nadzór nad spełnianiem zobowiązań przez nabywcę nieruchomości rolnej] | str.    415
  Art. 9. [Sankcja nieważności; orzekanie o nabyciu własności nieruchomości przez Krajowy Ośrodek| str.    423
  Art. 9a. [Nabycie przez Krajowy Ośrodek własności nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta] | str.    434
  Art. 10. [Przepis zmieniający k.c.] | str.    438
  Art. 11. [Przepis zmieniający ustawę o scalaniu i wymianie gruntów] | str.    445
  Art. 12. [Przepis zmieniający ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa] | str.    445
  Art. 13. [Przepis zmieniający ustawę o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] | str.    445
  Art. 14. [Przepis zmieniający ustawę o działach administracji rządowej] | str.    446
  Art. 15. [Przepis zmieniający ustawę o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości | str.    446
  Art. 16 [Postępowania na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy] | str.    446
  Art. 17. [Postępowania na podstawie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy] | str.    447
  Art. 18. [Zmiana nazwy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa] | str.    448
  Art. 19. [Wejście w życie ustawy] | str.    448
  
  Ustawa z 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (wyciąg) | str.    449
  Art. 11. | str.    451
  Art. 12. | str.    454
  Art. 13. | str.    454
  
  Ustawa z 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) | str.    457
  Art. 3. | str.    459
  Art. 5. | str.    460
  Art. 6. | str.    461
  Art. 7. | str.    465
  Art. 8. | str.    466
  
  Zakończenie | str.    469
  
  Bibliografia | str.    471
  
  Orzecznictwo | str.    477
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia