Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

-20%

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezentuje kierunki wykładni jej norm oraz najbardziej aktualny przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorki zawarły w nim wiedzę wynikającą zarówno z praktycznych doświadczeń ze stosowaniem ustawy (związaną z pełnieniem funkcji przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej), jak i nabytą w trakcie orzekania.


Opracowanie uwzględnia większość orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach dotyczących informacji publicznej, w wielu przypadkach wskazując rozstrzygnięcia w konkretnych stanach faktycznych. Czytelnicy odnajdą w nim praktyczne wskazówki dla podmiotów uprawnionych informacyjnie i podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Całość uzupełniają teksty aktów prawnych regulujących omawianą tematykę oraz wzory przykładowych czynności i pism procesowych.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest dla urzędników zobowiązanych do udzielania informacji publicznej, radców prawnych, sędziów, a także do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji publicznej.


Liczba stron508
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-124-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Wprowadzenie | str.    11
  
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej | str.    15
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    17
  Rozdział 2. Dostęp do informacji publicznej | str.    127
  Rozdział 2a. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej | str.    343
  Rozdział 3. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str.    390
  
  Aneks 1. Akty prawne | str.    395
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej | str.    395
  Rozporządzenie (WE) Nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji | str.    402
  Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego | str.    417
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego | str.    437
  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej | str.    459
  
  Aneks 2. Wzory przykładowych czynności i pism procesowych | str.    463
  Wzór nr 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | str.    463
  Wzór nr 2. Zawiadomienie o tym, że adresat wniosku nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji | str.    465
  Wzór nr 3. Zawiadomienie, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej | str.    466
  Wzór nr 4. Zawiadomienie o nieposiadaniu żądanej informacji publicznej | str.    467
  Wzór nr 5. Zawiadomienie wnioskodawcy o udostępnieniu informacji w innym trybie i zasadach dostępu do informacji publicznej | str.    468
  Wzór nr 6. Zawiadomienie o rozpatrzeniu wniosku w terminie późniejszym | str.    469
  Wzór nr 7. Zawiadomienie o ustaleniu wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej | str.    470
  Wzór nr 8. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji | str.    472
  Wzór nr 9. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy | str.    474
  Wzór nr 10. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej | str.    479
  Wzór nr 11. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej | str.    482
  
  Wykaz orzeczeń | str.    485
  
  Bibliografia | str.    503
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia