Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu

-20%

Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,80  51,00

Format: pdf

40,8051,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji syntetycznie omówiono podstawowe zagadnienia i konstrukcje prawne ochrony danych osobowych, takie jak m.in.:


prawa osób, których dane poddawane są przetwarzaniu;
obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego;
odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.


Zaprezentowano też zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz w działalności instytucji i organów Unii Europejskiej.


Adresaci:
Opracowanie ma charakter podręcznika dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych oraz innych kierunków związanych z przetwarzaniem i ochroną danych. Może być również pomocne w pracy administratorów danych oraz podmiotów przetwarzające dane osobowe.


Liczba stron304
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-252-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział I
  Ochrona danych osobowych – pojęcie, geneza, regulacja prawna | str.    19
  1. Wprowadzenie | str.    19
  2. Pojęcie ochrony danych osobowych i prawa ochrony danych osobowych | str.    20
  3. Geneza prawnej ochrony danych osobowych | str.    21
  4. Źródła prawa ochrony danych osobowych | str.    32
  5. Prawo ochrony danych osobowych a inne dyscypliny prawnicze | str.    37
  
  Rozdział II
  Terminologia ochrony danych osobowych | str.    41
  1. Wprowadzenie | str.    41
  2. Dane osobowe – pojęcie | str.    42
  3. Rodzaje danych osobowych | str.    45
  4. Szczególne kategorie danych osobowych | str.    46
  5. Dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych | str.    48
  6. Przetwarzanie danych | str.    49
  7. Zbiór danych | str.    52
  8. Administrator | str.    52
  9. Podmiot przetwarzający dane na zlecenie | str.    54
  10. Osoba upoważniona do przetwarzania danych | str.    55
  11. Odbiorca danych | str.    55
  12. Inspektor ochrony danych | str.    56
  13. Organ nadzorczy – organ właściwy w sprawach ochrony danych | str.    57
  14. Naruszenie ochrony danych | str.    58
  15. Ochrona a zabezpieczenie (bezpieczeństwo) danych | str.    59
  
  Rozdział III
  Zasady przetwarzania danych osobowych | str.    61
  1. Wprowadzenie | str.    61
  2. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych | str.    63
  3. Zasada celowości przetwarzania danych | str.    65
  4. Zasada adekwatności i minimalizacji danych | str.    67
  5. Zasada merytorycznej poprawności danych | str.    69
  6. Zasada czasowego ograniczenia przechowywania danych | str.    70
  7. Zasada zabezpieczenia (bezpieczeństwa) danych | str.    72
  8. Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozliczalność | str.    74
  
  Rozdział IV
  Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych | str.    77
  1. Wprowadzenie | str.    77
  2. Podstawy dopuszczalności przetwarzania „zwykłych” danych osobowych | str.    79
  3. Podstawy dopuszczalności przetwarzania szczególnych kategorii danych | str.    87
  4. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych | str.    94
  5. Podstawy dopuszczalności przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych | str.    95
  
  Rozdział V
  Prawa osób, których dane poddawane są przetwarzaniu | str.    99
  1. Wprowadzenie | str.    99
  2. Prawo do ochrony danych osobowych – istota, zakres | str.    100
  3. Uprawnienia informacyjne | str.    102
  4. Uprawnienia korekcyjne | str.    105
  5. Uprawnienia decyzyjne | str.    106
  6. Uprawnienia do korzystania ze środków ochrony prawnej i uzyskania odszkodowania | str.    114
  
  Rozdział VI
  Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego | str.    117
  1. Wprowadzenie | str.    117
  2. Klasyfikacja obowiązków | str.    118
  3. Obowiązki związane z przestrzeganiem zasad przetwarzania danych | str.    118
  4. Obowiązki związane z realizacją uprawnień podmiotów danych | str.    119
  5. Obowiązki związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych | str.    129
  6. Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych | str.    132
  7. Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych | str.    136
  8. Obowiązki związane z dokumentacją przetwarzania danych | str.    138
  9. Inne obowiązki | str.    141
  
  Rozdział VII
  Inspektor ochrony danych | str.    145
  1. Wprowadzenie | str.    145
  2. Wyznaczenie inspektora ochrony danych | str.    146
  3. Status inspektora ochrony danych | str.    148
  4. Zadania inspektora ochrony danych | str.    150
  
  Rozdział VIII
  Kodeksy postępowania i certyfikacja | str.    153
  1. Wprowadzenie | str.    153
  2. Kodeksy postępowania – pojęcie, rola | str.    154
  3. Opracowanie i zatwierdzanie kodeksu postępowania | str.    155
  4. Monitorowanie stosowania kodeksu postępowania | str.    157
  5. Certyfikacja, znaki jakości i oznaczenia zgodności | str.    157
  6. Proces certyfikacji, podmioty uprawnione | str.    158
  
  Rozdział IX
  Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych | str.    161
  1. Wprowadzenie | str.    161
  2. Państwo trzecie, ogólna zasada przekazywania | str.    162
  3. Decyzje o odpowiednim poziomie ochrony | str.    164
  4. Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń | str.    166
  5. Przekazywanie danych na podstawie wyroku lub decyzji | str.    169
  6. Wyjątki w szczególnych sytuacjach | str.    170
  
  Rozdział X
  Organ nadzorczy | str.    173
  1. Wprowadzenie | str.    173
  2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy | str.    174
  3. Zadania organu nadzorczego | str.    179
  4. Uprawnienia organu nadzorczego | str.    182
  5. Kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem | str.    186
  6. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych | str.    189
  7. Współpraca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z innymi organami nadzorczymi | str.    192
  
  Rozdział XI
  Odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych | str.    197
  1. Wprowadzenie | str.    197
  2. Odpowiedzialność administracyjna | str.    198
  3. Odpowiedzialność cywilna | str.    203
  4. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna | str.    206
  5. Odpowiedzialność karna | str.    209
  
  Rozdział XII
  Wyłączenia i ograniczenia stosowania przepisów o ochronie danych osobowych | str.    213
  1. Wprowadzenie | str.    213
  2. Wyłączenia ogólne | str.    214
  3. Ograniczenia szczegółowe dotyczące niektórych przepisów | str.    218
  4. Wyłączenia i ograniczenia dotyczące szczególnych przypadków przetwarzania danych | str.    226
  
  Rozdział XIII
  Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości | str.    241
  1. Wprowadzenie | str.    241
  2. Zakres regulacji | str.    242
  3. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych | str.    245
  4. Zasady przetwarzania danych | str.    246
  5. Prawa osoby, której dane dotyczą | str.    250
  6. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego | str.    255
  7. Nadzór nad przetwarzaniem danych | str.    261
  8. Odpowiedzialność | str.    263
  
  Rozdział XIV
  Ochrona danych osobowych w działalności instytucji i organów Unii Europejskiej | str.    265
  1. Wprowadzenie | str.    265
  2. Zakres stosowania rozporządzenia 2018/1725 | str.    266
  3. Podstawowe pojęcia i zasady przetwarzania | str.    267
  4. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych | str.    269
  5. Prawa osób, których dane dotyczą | str.    271
  6. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego | str.    272
  7. Inspektor ochrony danych | str.    274
  8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych | str.    276
  9. Organ nadzorczy – Europejski Inspektor Ochrony Danych | str.    276
  10. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje | str.    277
  11. Przetwarzanie operacyjnych danych osobowych | str.    278
  
  Wykaz źródeł | str.    281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia