Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego

-15%

Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

124,10  146,00

Format: pdf

124,10146,00

cena zawiera podatek VAT

Druga nagroda w 54. Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” w kategorii najlepsze prace habilitacyjne


Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki znaczenia normatywnego znamion typu czynu zabronionego. Wyjaśniono w niej, czym są, w jakim pozostają stosunku oraz jak wykładać tzw. znamiona technicznoprawne (określone na potrzeby prawa) oraz znamiona normatywne (określone przez prawo). W związku z tym przeanalizowano i rozwikłano wiele problemów prawnokarnych dotyczących m.in.:


semantycznych połączeń jurydycznych między prawem karnym i innymi gałęziami prawa,
relacji warunku precyzyjności do warunku komunikatywności zakazu karnego,
wpływu zmiany wykładni na sytuację prawną sprawcy czynu zabronionego,
działania prawa wstecz przy znamionach określających pozakarne stosunki prawne,
błędu co do znamion, których znaczenie zostało określone przez prawo lub na potrzeby prawa.


Tematyka ta została przedstawiona w sposób uniwersalny, stanowiący połączenie wiedzy karnistycznej, teoretycznoprawnej, filozoficznej oraz lingwistycznej. Omawiane zagadnienia zilustrowano przykładami z orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.


Adresaci:


Monografia jest przeznaczona zarówno dla przedstawicieli nauki prawa, jak i dla praktyków wymiaru sprawiedliwości. Może zainteresować wszystkich tych, którzy szukają pogłębionej refleksji na temat semantycznej strony zakazów karnych oraz związków prawa karnego z innymi gałęziami prawa.


Liczba stron576
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-273-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Typ czynu zabronionego | str.    29
  1.1. Wprowadzenie | str.    29
  1.2. Czyn w ujęciu karnoprawnym - analiza terminologiczna | str.    36
  1.3. Znamię typu czynu zabronionego | str.    50
  1.3.1. Znamię jako cecha typu | str.    50
  1.3.2. Podziały znamion | str.    61
  1.4. Zespoły znamion typu czynu zabronionego | str.    71
  1.4.1. Rozwój koncepcji istoty czynu | str.    76
  1.4.2. Polskie koncepcje istoty czynu | str.    83
  1.4.3. Funkcje zespołów znamion typu czynu zabronionego | str.    91
  1.5. Podsumowanie | str.    105
  
  Rozdział II
  Znaczenie w języku prawnym i prawniczym | str.    107
  2.1. Wprowadzenie | str.    107
  2.2. Znaczenie znaku słownego | str.    108
  2.3. Język prawny i prawniczy | str.    128
  2.3.1. Specjalizacja znaczeniowa języka prawnego i prawniczego | str.    144
  2.3.2. Pojęcia prawne i prawnicze | str.    151
  2.4. Znaczenie normatywne | str.    160
  2.4.1. Ujęcie formalne znaczenia normatywnego | str.    162
  2.4.2. Ujęcie materialne znaczenia normatywnego | str.    167
  2.5. Kształtowanie (się) znaczenia normatywnego | str.    170
  2.5.1. Źródła normatywnych przeobrażeń semantycznych | str.    173
  2.5.2. Powody normatywnych przeobrażeń semantycznych | str.    187
  2.6. Podsumowanie | str.    195
  
  Rozdział III
  Znamiona technicznoprawne a znamiona normatywne | str.    198
  3.1. Wprowadzenie | str.    198
  3.2. Karnoprawne koncepcje normatywności znamion | str.    199
  3.2.1. Przegląd koncepcji | str.    200
  3.2.2. Krytyka koncepcji | str.    214
  3.3. Znamiona technicznoprawne | str.    222
  3.3.1. Istota znamion technicznoprawnych | str.    225
  3.3.2. Rozróżnienia znamion technicznoprawnych | str.    246
  3.3.3. Deskryptywność a ocenność znamion technicznoprawnych | str.    255
  3.4. Znamiona normatywne | str.    271
  3.4.1. Istota znamion normatywnych | str.    277
  3.4.2. Rozróżnienia znamion normatywnych | str.    298
  3.4.3. Znamiona normatywne a tzw. klauzule normatywne (znamiona prawnie ocenne) | str.    304
  3.5. Relacja znamion normatywnych do znamion technicznoprawnych | str.    318
  3.6. Podsumowanie | str.    321
  
  Rozdział IV
  Dekodowanie znamion | str.    324
  4.1. Wprowadzenie | str.    324
  4.2. Teoretyczne aspekty dekodowania znamion | str.    327
  4.2.1. Wykładnia klaryfikacyjna | str.    328
  4.2.2. Wykładnia derywacyjna | str.    332
  4.2.3. Wybrane dyrektywy wykładni | str.    336
  4.3. Dogmatyczne aspekty dekodowania znamion | str.    351
  4.3.1. Norma a struktura przestępstwa | str.    352
  4.3.2. Gwarancyjne ograniczenia wykładni | str.    360
  4.3.3. Wykładnia a funkcja ochronna prawa karnego | str.    368
  4.4. Treść znamienia ustawowego - wybór znaczenia | str.    382
  4.4.1. Wieloetapowość wykładni | str.    391
  4.4.2. Pozakarne znaczenie normatywne znamion | str.    393
  4.4.3. Przełamanie znaczenia językowego - zagadnienia szczególne | str.    400
  4.5. Podsumowanie | str.    403
  
  Rozdział V
  Znaczenie normatywne a element formalny zakazu i jego odwzorowanie w świadomości sprawcy | str.    405
  5.1. Wprowadzenie | str.    405
  5.2. Znaczenie normatywne a funkcje znamion i ich zespołów | str.    406
  5.2.1. Prawna deskrypcja rzeczywistości | str.    407
  5.2.2. Połączenia jurydyczne | str.    410
  5.2.3. Realizacja i zakłócenie funkcji zespołów znamion typu - zarys problematyki | str.    423
  5.3. Znaczenie normatywne a zasada nullum crimen sine lege | str.    428
  5.3.1. Nullum crimen sine lege scripta | str.    429
  5.3.2. Nullum crimen sine lege certa | str.    448
  5.3.3. Lex severior retro non agit, lex mitior retro agit | str.    464
  5.4. Znaczenie normatywne a świadomość sprawcy | str.    480
  5.4.1. Świadomość treści prawa | str.    483
  5.4.2. Świadomość faktów | str.    498
  5.4.3. Konsekwencje braku świadomości treści prawa i faktów | str.    502
  5.5. Podsumowanie | str.    505
  
  Wnioski końcowe | str.    509
  
  Bibliografia | str.    527
  Źródła | str.    527
  Akty normatywne | str.    527
  Dokumenty i materiały | str.    530
  Orzecznictwo | str.    530
  Literatura | str.    541
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia