Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem

-20%

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie, jako jedyne na rynku, zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pomóc pracownikom organów pomocy społecznej, biorącym udział w procesie wydawania decyzji, minimalizować liczbę odwołań uwzględnianych przez samorządowe kolegia odwoławcze.


Po każdej decyzji zamieszczono komentarz wskazujący jej podstawę prawną oraz podstawowe problemy, jakie powstają podczas wydawania danego rozstrzygnięcia, wraz z propozycją ich rozwiązania.


Publikacja zawiera wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.decyzje-pomoc-spoleczna.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników prowadzących w imieniu organów pomocy społecznej orzecznictwo administracyjne, w szczególności zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz regionalnych ośrodkach polityki społecznej.


Liczba stron196
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-801-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Wprowadzenie | str.    9
  
  Rozdział I. Wzory decyzji w sprawach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej | str.    13
  Wzór nr 1. Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały | str.    13
  Wzór nr 2. Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego | str.    21
  Wzór nr 3. Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy | str.    25
  Wzór nr 4. Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego | str.    32
  Wzór nr 5. Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy | str.    37
  Wzór nr 6. Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego | str.    44
  Wzór nr 7. Wzór decyzji przyznającej specjalny zasiłek celowy | str.    49
  Wzór nr 8. Wzór decyzji odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku celowego | str.    55
  Wzór nr 9. Wzór decyzji przyznającej jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie | str.    61
  Wzór nr 10. Wzór decyzji odmawiającej przyznania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie | str.    69
  
  Rozdział II. Wzory decyzji w sprawach świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej | str.    74
  Wzór nr 11. Wzór decyzji przyznającej pomoc w postaci opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | str.    74
  Wzór nr 12. Wzór decyzji odmawiającej przyznania pomocy w postaci opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | str.    82
  Wzór nr 13. Wzór decyzji przyznającej świadczenie w formie sprawienia pogrzebu | str.    88
  Wzór nr 14. Wzór decyzji udzielającej schronienia | str.    94
  Wzór nr 15. Wzór decyzji udzielającej posiłków | str.    102
  Wzór nr 16. Wzór decyzji udzielającej niezbędnego ubrania | str.    108
  Wzór nr 17. Wzór decyzji zatwierdzającej indywidualny program wychodzenia z bezdomności | str.    116
  Wzór nr 18. Wzór decyzji przyznającej pomoc w postaci usług opiekuńczych | str.    126
  Wzór nr 19. Wzór decyzji przyznającej pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych | str.    137
  
  Rozdział III. Wzory decyzji w sprawach mieszkańców domu pomocy społecznej | str.    149
  Wzór nr 20. Wzór decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz ustalającej mieszkańcowi opłatę za pobyt w tym domu | str.    149
  Wzór nr 21. Wzór decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej | str.    162
  
  Rozdział IV. Wzory decyzji w sprawach nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej | str.    170
  Wzór nr 22. Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia | str.    170
  Wzór nr 23. Wzór decyzji uchylającej decyzję o przyznaniu świadczenia nienależnie pobranego | str.    182
  Wzór nr 24. Wzór decyzji w sprawie ulgi w obowiązku zwrotu świadczenia nienależnie pobranego | str.    188
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia