Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz

-20%

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,60  102,00

Format: pdf

81,60102,00

cena zawiera podatek VAT

W książce w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962), które weszły w życie 1.06.2017 r. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych.


W publikacji autorki omówiły m.in. zmiany, które dotyczą:


ograniczenia okresu, w jakim dany pracownik tymczasowy może pracować dla jednego pracodawcy,
wprowadzenia większej ochrony pracownic w ciąży,
zasad wypłacania wynagrodzenia urlopowego.


W książce oprócz szczegółowego omówienia przepisów komentowanej ustawy przywołano także dorobek doktryny i judykatury na temat pracowników tymczasowych z ostatnich lat.


Adresaci:
Opracowanie będzie pomocne dla pracowników działów HR, agencji pracy tymczasowej oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się doradztwem z zakresu prawa pracy.


Liczba stron220
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-420-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.) | str.    11
  
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    13
  Art. 1. [Przedmiot ustawy] | str.    13
  Art. 2. [Definicje] | str.    36
  Art. 3. (uchylony) | str.    56
  Art. 4. [Pracodawca użytkownik - wyłączenie] | str.    56
  Art. 5. [Stosowanie innych przepisów prawa pracy] | str.    59
  Art. 6. [Wyłączenie stosowania ustawy] | str.    71
  
  Rozdział II. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej | str.    74
  Art. 7. [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy prawa cywilnego] | str.    74
  Art. 8. [Zakaz powierzania prac w ramach pracy tymczasowej] | str.    79
  Art. 9. [Wymiana informacji i uzgodnień] | str.    86
  Art. 9a. [Obowiązek pracodawcy użytkownika] | str.    96
  Art. 10. [Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego] | str.    97
  Art. 11. [Zawiadomienie pracownika o treści uzgodnień] | str.    102
  Art. 11a. [Obowiązek agencji] | str.    105
  Art. 11b. [Obowiązek kandydata do pracy tymczasowej] | str.    105
  Art. 12. [Zakaz postanowień o niedopuszczalności zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po okresie wykonywania pracy tymczasowej] | str.    107
  Art. 13. [Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym] | str.    108
  Art. 14. [Uprawnienia i obowiązki pracodawcy użytkownika] | str.    123
  Art. 14a. [Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową] | str.    134
  Art. 15. [Zasada równego traktowania pracownika tymczasowego] | str.    135
  Art. 16. [Odszkodowanie] | str.    141
  Art. 17. [Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego] | str.    142
  Art. 18. [Zakończenie wykonywania pracy tymczasowej] | str.    154
  Art. 18a. [Świadectwo pracy] | str.    157
  Art. 18b. [Świadectwo pracy na wniosek pracownika tymczasowego] | str.    157
  Art. 19. [Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika tymczasowego] | str.    160
  Art. 20. [Maksymalny okres świadczenia pracy tymczasowej] | str.    164
  Art. 21. [Wyłączenie stosowania art. 251 k.p.] | str.    173
  Art. 22. [Urządzenia socjalne] | str.    175
  Art. 23. [Obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika] | str.    176
  Art. 24. (uchylony) | str.    181
  Art. 25. [Umowa agencji pracy tymczasowej z pracodawcą użytkownikiem] | str.    181
  Art. 25a. [Stosowanie przepisów ustawy do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej] | str.    184
  Art. 25b. [Stosowanie przepisów Kodeksu pracy] | str.    187
  
  Rozdział III. (uchylony) | str.    190
  Art. 26. (uchylony) | str.    190
  
  Rozdział IV. Przepisy karne | str.    191
  Art. 27. [Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy użytkownika] | str.    191
  Art. 27a. [Kierowanie pracownika tymczasowego do wykonywania pracy wbrew przepisom ustawy] | str.    192
  Art. 27b. [Korzystanie z pracy pracownika tymczasowego wbrew przepisom ustawy] | str.    193
  Art. 28. [Odesłanie] | str.    196
  
  Rozdział V. Przepisy dostosowujące i końcowe | str.    198
  Art. 29-31 (pominięte) | str.    198
  Art. 32. [Wejście w życie art. 21 ustawy] | str.    198
  Art. 33. [Wejście w życie ustawy] | str.    198
  
  Tabela. Zestawienie najważniejszych zmian w ustawie | str.    199
  
  Bibliografia | str.    211
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    217
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    219
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia