Karta Nauczyciela. Komentarz

-15%

Karta Nauczyciela. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

124,10  146,00

Format: pdf

124,10146,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:


nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,
wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,
warunki pracy oraz wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia nauczycieli,
uprawnienia socjalne i urlopy,
rozwój zawodowy,
odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.


W najnowszym 10. wydaniu komentarza omówiono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela zawarte w ustawie z 16.12. 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, która obowiązuje od 1.09.2017 r. Zmiany dotyczą m.in.


powiązania oceny pracy nauczyciela z systemem awansu zawodowego i uszczegółowienia zasad jej dokonywania,
doprecyzowania, iż w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz
doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą.


Ponadto, w publikacji uwzględniono nowelizacje wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obowiązujące od 1.01.2018 r. oraz zmiany przyszłe, które wejdą w życie 1.09.2018 r. i 1.01.2019 r.


Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. obejmują:


wymóg zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę w szkołach i placówkach niepublicznych,
zmiany w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, jego zastępcy oraz innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole,
wprowadzenie zapisu umożliwiającego przyznanie nauczycielowi tzw. urlopu uzupełniającego,
zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, dotyczące zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14,
zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
wprowadzenia nowego składnika wynagrodzenia - dodatku za wyróżniającą pracę.


Zmiany, które wejdą w życie 1 września 2018 r. dotyczą:


oceny pracy nauczyciela i dyrektora,
awansu zawodowego nauczycieli,
nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy,
wymiaru czasu pracy nauczyciela,


Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. dotyczą finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Oprócz omówienia przepisów zawiera także bogate orzecznictwo sądów administracyjnych oraz cywilnych. Autorzy wskazują możliwe interpretacje budzących wątpliwości przepisów. W wielu przypadkach ukazano ewolucję brzmienia poszczególnych przepisów od wejścia w życie ustawy.


Komentarz jest dziełem specjalistów - radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej. Dzięki bogatej wiedzy praktycznej autorów, niejednokrotnie w orzecznictwie polskich sądów powoływano się na poglądy zawarte w przedmiotowym komentarzu.


Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową


Przeczytaj wywiad z autorką >>>


Liczba stron732
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-817-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia