Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016

-20%

Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest poświęcona nowelizacjom ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Dokumentuje prace legislacyjne oraz postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące zmian organizacji i zasad działania sądu konstytucyjnego w latach 2015-2016. Przedstawia szczegółową analizę skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. (K 47/15) uwzględniającą wszystkie dokumenty źródłowe wydane w trakcie uchwalania kolejnych nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz kolejnych postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.


"(...) praca dotyczy sporu konstytucyjnego o zasadniczym znaczeniu ustrojowym, wywołującym ostre kontrowersje tak polityczne, jak i doktrynalne, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczestnikami tego sporu były (...) wszystkie właściwie organy konstytucyjne w Polsce, a kolejne jego odsłony stanowiły znakomitą ilustrację ogólniejszych procesów zachodzących w ciągu ostatniego roku w Polsce i pogłębiania się kryzysu konstytucyjnego, niemającego precedensu w doświadczeniach po 1989 roku. Nie ulega więc wątpliwości potrzeba naukowego opisywania tych wydarzeń, zarówno z punktu widzenia analiz doktrynalnych, jak i w perspektywie szczegółowej analizy faktów prawnych i politycznych. (...)


Celem autorów raportu było (...) zgromadzenie materiału faktograficznego pozwalającego innym na formułowanie ocen, zwłaszcza w kwestiach konstytucyjnych. Choć materiał ten jest publicznie dostępny, to jednak pozostaje rozrzucony po różnych źródłach urzędowych i przeciętnemu badaczowi niełatwo byłoby go zgromadzić. Co więcej, niektóre materiały, zwłaszcza opinie ekspertów, mają o tyle charakter ulotny, że mogą stopniowo znikać z dostępnych informacji internetowych".
Prof. dr hab. Leszek Garlicki


Materiały źródłowe powołane w publikacji są dostępne na stronie internetowej: www.konstytucyjny-spor.wolterskluwer.pl .


Liczba stron564
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-584-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    21
  
  Wprowadzenie | str.    23
  
  Kalendarium wydarzeń | str.    25
  
  Rozdział I
  Kryteria oraz procedura wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego | str.    31
  1. Kryteria oraz procedura wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. | str.    31
  1.1. Proces ustawodawczy | str.    31
  1.1.1. Projekt ustawy | str.    31
  1.1.2. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    33
  1.1.3. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    37
  1.1.4. Ustalenie ostatecznego brzmienia ustawy o Trybunale Konstytucyjnym | str.    38
  1.2. Postępowanie przed TK | str.    39
  1.2.1. Uwagi wstępne | str.    39
  1.2.2. Wniosek do TK z dnia 17 listopada 2015 r. | str.    41
  1.2.3. Stanowiska uczestników postępowania przed TK w sprawie K 34/15 | str.    41
  1.2.4. Rozprawa przed TK w sprawie K 34/15 | str.    44
  1.3. Rozstrzygnięcie TK w sprawie K 34/15 | str.    46
  1.3.1. Zgodność art. 18 ustawy o TK z 2015 r. w związku z art. 22 § 1 pkt 3 ustawy o SN w związku z art. 194 ust. 1 Konstytucji | str.    46
  1.3.2. Zarzuty niezgodności art. 19 ust. 2 oraz art. 137 ustawy o TK z 2015 r. z art. 112 i art. 197 Konstytucji | str.    47
  2. Kryteria oraz procedura wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 19 listopada 2015 r. | str.    50
  2.1. Uwagi wstępne | str.    50
  2.2. Proces ustawodawczy | str.    52
  2.2.1. Projekt ustawy | str.    52
  2.2.2. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    53
  2.2.3. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    55
  2.2.4. Publicystyka | str.    57
  2.3. Postępowanie przed TK | str.    59
  2.3.1. Wniosek do TK z dnia 23 listopada 2015 r. | str.    59
  2.3.2. Stanowiska uczestników postępowania przed TK w sprawie K 35/15 | str.    59
  2.3.3. Rozprawa przed TK w sprawie K 35/15 | str.    64
  2.4. Rozstrzygnięcie TK w sprawie K 35/15 | str.    66
  3. Procedura wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. | str.    67
  3.1. Proces ustawodawczy | str.    67
  3.1.1. Projekt ustawy | str.    67
  3.1.2. Prace w Sejmie | str.    68
  3.1.3. Prace w Senacie | str.    69
  3.2. Postępowanie przed TK | str.    70
  3.2.1. Wnioski do TK | str.    70
  3.2.2. Stanowiska uczestników postępowania przed TK w sprawie K 47/15 | str.    70
  3.3. Rozstrzygnięcie TK w sprawie K 47/15 | str.    71
  
  Rozdział II
  Termin składania wniosków w sprawie wyboru sędziów Trybunału w 2015 r. ...    73
  1. Proces ustawodawczy - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym | str.    73
  1.1. Projekt ustawy | str.    73
  1.2. Postępowanie ustawodawcze w Sejmie | str.    74
  1.3. Postępowanie ustawodawcze w Senacie | str.    82
  1.4. Postępowanie ustawodawcze w Sejmie w sprawie uchwały Senatu | str.    87
  1.5. Zastosowanie art. 137 i późniejsze wydarzenia | str.    89
  2. Proces ustawodawczy - ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym | str.    90
  2.1. Pierwszy projekt ustawy | str.    90
  2.2. Drugi projekt ustawy | str.    91
  2.3. Postępowanie ustawodawcze w Sejmie | str.    92
  2.4. Postępowanie ustawodawcze w Senacie | str.    99
  2.5. Wydarzenia po uchwaleniu ustawy | str.    106
  3. Postępowanie przed TK w sprawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (K 34/15) | str.    108
  3.1. Wniosek do TK | str.    108
  3.2. Stanowiska uczestników postępowania | str.    110
  3.3. Rozprawa przed TK | str.    114
  4. Rozstrzygnięcie TK w sprawie K 34/15 | str.    116
  4.1. Dopuszczalność orzekania w sprawie art. 137 | str.    116
  4.2. Zgodność z art. 112 Konstytucji | str.    117
  4.3. Zgodność z art. 194 ust. 1 Konstytucji | str.    118
  4.4. Zgodność z art. 62 ust. 1 i z art. 197 Konstytucji | str.    119
  4.5. Zgodność z art. 2 Konstytucji | str.    119
  5. Postępowanie przed TK w sprawie ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 35/15) | str.    120
  5.1. Wnioski do TK | str.    120
  5.2. Stanowiska uczestników postępowania | str.    125
  5.3. Rozprawa przed TK | str.    128
  6. Rozstrzygnięcie TK w sprawie K 35/15 | str.    131
  6.1. Zgodność z art. 194 ust. 1 w zw. z art. 7 Konstytucji | str.    131
  6.2. Zgodność z art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji w zw. z art. 6 ust. 1 EKPCz oraz z art. 25 lit. c w zw. z art. 2 i art. 14 ust. 1 MPPOiP | str.    132
  6.3. Zgodność z art. 2, art. 10 i art. 173 Konstytucji | str.    132
  7. Wydarzenia po ogłoszeniu wyroku w sprawie K 35/15 | str.    132
  8. Opinia Komisji Weneckiej | str.    133
  
  Rozdział III
  Ślubowanie osoby wybranej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wobec Prezydenta | str.    134
  1. Ślubowanie osoby wybranej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. | str.    134
  1.1. Proces ustawodawczy | str.    134
  1.1.1. Projekt ustawy | str.    134
  1.1.2. Prace ustawodawcze | str.    136
  1.2. Postępowanie przed TK | str.    136
  1.2.1. Uwagi wstępne | str.    136
  1.2.2. Wniosek do TK z dnia 17 listopada 2015 r. | str.    137
  1.2.3. Stanowiska uczestników postępowania przed TK w sprawie K 34/15 | str.    137
  1.2.4. Rozprawa przed TK w sprawie K 34/15 | str.    138
  1.3. Rozstrzygnięcie TK w sprawie K 34/15 | str.    139
  1.3.1. Zgodność art. 21 ust. 2 ustawy o TK z 2015 r. z art. 194 ust. 1 Konstytucji | str.    139
  1.3.2. Zgodność art. 21 ust. 1 ustawy o TK z 2015 r. z art. 194 ust. 1 Konstytucji | str.    139
  2. Ślubowanie osoby wybranej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 19 listopada 2015 r. | str.    140
  2.1. Uwagi wstępne | str.    140
  2.2. Proces ustawodawczy | str.    142
  2.2.1. Projekt ustawy | str.    142
  2.2.2. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    143
  2.2.3. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    144
  2.3. Postępowanie przed TK | str.    146
  2.3.1. Wniosek do TK z dnia 23 listopada 2015 r. | str.    146
  2.3.2. Stanowiska uczestników postępowania przed TK w sprawie K 35/15 | str.    146
  2.3.3. Rozprawa przed TK w sprawie K 35/15 | str.    148
  2.4. Rozstrzygnięcie TK w sprawie K 35/15 | str.    149
  2.4.1. Zgodność art. 21 ustawy o TK z 2015 r. w brzmieniu nadanym ustawą listopadową z art. 194 ust. 1 Konstytucji | str.    149
  2.4.2. Zgodność art. 21 ust. 1a ustawy o TK z 2015 r. z art. 194 ust. 1 w związku z art. 10, art. 45 ust. 1, art. 173 oraz art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji | str.    150
  
  Rozdział IV
  Immunitet formalny sędziego Trybunału w stanie spoczynku | str.    152
  1. Proces ustawodawczy | str.    152
  1.1. Projekt ustawy | str.    152
  1.2. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    155
  1.3. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    155
  2. Postępowanie przed TK | str.    156
  2.1. Wnioski do TK | str.    156
  2.2. Stanowiska uczestników postępowania przed TK | str.    157
  2.3. Rozprawa przed TK | str.    158
  3. Rozstrzygnięcie TK | str.    159
  3.1. Zagadnienia wstępne o charakterze formalnym | str.    159
  3.2. Zgodność art. 24 ust. 1 i 2 w zw. z art. 42 ustawy o TK z art. 196 Konstytucji | str.    160
  
  Rozdział V
  Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego | str.    164
  1. Proces ustawodawczy | str.    164
  1.1. Projekt ustawy. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    164
  1.2. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    166
  2. Postępowanie przed TK | str.    167
  2.1. Wnioski do TK | str.    167
  2.2. Stanowiska uczestników postępowania przed TK | str.    169
  2.3. Rozprawa przed TK | str.    171
  3. Rozstrzygnięcie TK | str.    172
  3.1. Wstępne zagadnienia formalne | str.    172
  3.2. Przedstawienie sposobu wszczynania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Trybunału oraz ustalenie, w jaki sposób kwestionowane przepisy modyfikują sposób inicjowania tego postępowania | str.    172
  3.3. Przedstawienie relacji występujących pomiędzy organami uprawnionymi do składania wniosku na podstawie zaskarżonych przepisów a Trybunałem Konstytucyjnym | str.    175
  3.4. Zgodność art. 1 pkt 5 ustawy nowelizującej i dodanego art. 28a ustawy o TK z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji | str.    176
  3.5. Opinia Komisji Weneckiej | str.    178
  
  Rozdział VI
  Złożenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z urzędu | str.    179
  1. Proces ustawodawczy | str.    179
  1.1. Projekt ustawy | str.    179
  1.2. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    180
  1.3. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    182
  2. Postępowanie przed TK | str.    184
  2.1. Wnioski do TK | str.    184
  2.2. Stanowiska uczestników postępowania przed TK | str.    188
  2.3. Rozprawa przed TK | str.    189
  3. Rozstrzygnięcie TK | str.    191
  3.1. Zaskarżone przepisy | str.    191
  3.2. Postępowanie dotyczące złożenia z urzędu sędziego TK - ogólna charakterystyka, zmiana w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego | str.    192
  3.3. Ocena zgodności art. 1 pkt 6 ustawy nowelizującej, uchylającego art. 31 pkt 3 ustawy o TK, z art. 173 w związku z art. 10 Konstytucji | str.    194
  3.4. Ocena zgodności art. 1 pkt 7 ustawy nowelizującej i dodanego art. 31a ustawy o TK oraz art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim zmienia art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy o TK, i zmienionego art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy o TK z zasadą określoności prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji | str.    195
  3.5. Ocena zgodności art. 1 pkt 7 ustawy nowelizującej i dodanego art. 31a ustawy o TK oraz art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim zmienia art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy o TK, i zmienionego art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy o TK z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1, art. 195 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji | str.    197
  3.6. Ocena zgodności art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej i zmienionego art. 8 pkt 4 ustawy o TK oraz art. 1 pkt 8 ustawy nowelizującej w zakresie, w jakim zmienia art. 36 ust. 2 ustawy o TK, i zmienionego art. 36 ust. 2 ustawy o TK z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 195 ust. 1 Konstytucji | str.    200
  3.7. Opinia Komisji Weneckiej | str.    201
  
  Rozdział VII
  Procedura wyboru Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego | str.    202
  1. Uwagi wprowadzające | str.    202
  2. Ustawa o TK z 2015 r. | str.    203
  2.1. Proces ustawodawczy | str.    203
  2.1.1. Prezydencki projekt ustawy o TK | str.    203
  2.1.2. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    205
  2.1.3. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    208
  2.2. Postępowanie przed TK | str.    210
  2.2.1. Wnioski do TK | str.    210
  2.2.2. Stanowiska podmiotów biorących udział w postępowaniu przed TK | str.    211
  2.2.3. Rozprawa przed TK | str.    213
  2.3. Rozstrzygnięcie TK | str.    213
  3. Ustawa nowelizująca z dnia 19 listopada 2015 r. | str.    215
  4. Ustawa nowelizująca z dnia 22 grudnia 2015 r. | str.    219
  
  Rozdział VIII
  Kadencyjność stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego | str.    225
  1. Uwagi wprowadzające | str.    225
  2. Ustawa o TK. Proces ustawodawczy i postępowanie przed TK | str.    226
  2.1. Projekt ustawy o TK | str.    226
  2.2. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    226
  2.3. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    229
  2.4. Wnioski do TK | str.    232
  2.5. Stanowiska podmiotów biorących udział w postępowaniu przed TK | str.    233
  2.6. Rozprawa przed TK | str.    235
  3. Listopadowa ustawa nowelizująca. Proces ustawodawczy i postępowanie przed TK | str.    236
  3.1. Projekt ustawy nowelizującej | str.    236
  3.2. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    237
  3.3. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    238
  3.4. Wnioski do TK | str.    241
  3.5. Stanowiska podmiotów biorących udział w postępowaniu przed TK | str.    242
  3.6. Rozprawa przed TK | str.    244
  4. Rozstrzygnięcie TK | str.    245
  4.1. Kadencyjne pełnienie funkcji kierowniczych w TK a standardy demokratycznego państwa prawnego | str.    245
  4.2. Ubieganie się o reelekcję i ponowny wybór na stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa TK | str.    246
  
  Rozdział IX
  Wygaszenie kadencji Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego | str.    249
  1. Uwagi wprowadzające | str.    249
  2. Proces ustawodawczy | str.    250
  2.1. Projekt ustawy nowelizującej | str.    250
  2.2. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    251
  2.3. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    253
  3. Postępowanie przed TK | str.    256
  3.1. Wnioski do TK | str.    256
  3.2. Stanowiska podmiotów biorących udział w postępowaniu przed TK | str.    259
  3.3. Rozprawa przed TK | str.    262
  4. Rozstrzygnięcie TK | str.    262
  4.1. Treść normatywna art. 2 ustawy nowelizującej | str.    262
  4.2. Konstytucyjny status Prezesa i Wiceprezesa TK | str.    263
  4.3. Ratio skrócenia okresu urzędowania Prezesa i Wiceprezesa TK a jego legitymizacja | str.    265
  4.4. Zgodność art. 2 ustawy nowelizującej z art. 7 i art. 10 Konstytucji oraz z art. 2 w związku z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 194 ust. 1 Konstytucji | str.    265
  4.5. Zgodność art. 2 ustawy nowelizującej z art. 45 ust. 1 Konstytucji | str.    267
  4.6. Zgodność art. 2 listopadowej ustawy nowelizującej z art. 6 ust. 1 EKPCz oraz art. 25 lit. c w związku z art. 2 i art. 14 ust. 1 MPPOiP | str.    268
  
  Rozdział X
  Procedura stwierdzania przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP | str.    270
  1. Uwagi wstępne | str.    270
  2. Proces ustawodawczy - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym | str.    271
  2.1. Projekt ustawy | str.    271
  2.2. Opinie prawne do projektu ustawy | str.    272
  2.3. Postępowanie ustawodawcze w Sejmie | str.    276
  2.4. Postępowanie ustawodawcze w Senacie i postępowanie ustawodawcze w Sejmie w sprawie uchwały Senatu | str.    290
  3. Proces ustawodawczy - ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym | str.    292
  3.1. Projekt ustawy | str.    292
  3.2. Postępowanie ustawodawcze w Sejmie | str.    293
  3.3. Postępowanie ustawodawcze w Senacie | str.    299
  4. Postępowanie przed TK | str.    300
  4.1. Wniosek do TK | str.    300
  4.2. Stanowiska uczestników postępowania | str.    301
  4.3. Rozprawa przed TK | str.    303
  5. Rozstrzygnięcie TK | str.    305
  5.1. Zgodność z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji RP | str.    305
  5.2. Zgodność z art. 197 Konstytucji | str.    305
  5.3. Zgodność z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 131 ust. 1 Konstytucji | str.    308
  6. Kolejne ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego | str.    308
  
  Rozdział XI
  Orzekanie "we własnej sprawie" przez Trybunał Konstytucyjny | str.    310
  1. Wprowadzenie | str.    310
  2. Okoliczności faktyczne związane z wyrokiem w sprawie o sygn. K 34/15 | str.    310
  2.1. Prace koncepcyjne nad projektem nowej ustawy o TK | str.    310
  2.2. Prace legislacyjne nad projektem ustawy o TK; udział sędziów TK w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych | str.    311
  2.3. Wniosek w sprawie zbadania konstytucyjności ustawy o TK z 2015 r. | str.    311
  2.4. Postanowienie TK o wyłączeniu sędziów | str.    311
  2.5. Rozprawa przed TK | str.    314
  3. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r. | str.    315
  3.1. Zabezpieczenie zasady nadrzędności Konstytucji | str.    315
  3.2. Wyłączna kognicja TK do oceny ustawy dotyczącej tego organu | str.    315
  3.3. Kontrola konstytucyjności ustawy o TK a orzekanie przez Trybunał "we własnej sprawie" | str.    317
  4. Okoliczności faktyczne związane z wyrokiem w sprawie K 35/15 | str.    318
  4.1. Nowela listopadowa ustawy o TK z 2015 r. | str.    318
  4.2. Wnioski o zbadanie konstytucyjności noweli listopadowej oraz zmienionych przez nią przepisów ustawy o TK z 2015 r. | str.    318
  4.3. Postanowienie TK o wyłączeniu sędziów | str.    318
  4.4. Rozprawa przed TK | str.    319
  5. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z dnia 9 grudnia 2015 r. | str.    319
  6. Poselski projekt zmiany Konstytucji w zakresie odebrania Trybunałowi Konstytucyjnemu kognicji do badania konstytucyjności ustawy o TK | str.    320
  6.1. Inicjatywa ustawodawcza | str.    320
  6.2. Propozycje projektu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania zgodności ustawy o TK | str.    320
  6.3. Opinie krytyczne w toku postępowania legislacyjnego | str.    321
  6.4. Opinie pozytywne w toku postępowania legislacyjnego | str.    322
  7. Zakończenie | str.    322
  7.1. Dotychczasowy stan prawny | str.    322
  7.2. Orzeczenia Trybunału dotyczące materii związanych z TK przed 2015 r. | str.    322
  
  Rozdział XII
  Funkcjonalność organizacji i trybu działania Trybunału Konstytucyjnego | str.    324
  1. Nowość normatywna | str.    324
  1.1. Inicjatywa ustawodawcza i pierwsze czytanie projektu ustawy | str.    324
  1.2. Prace w Komisji Ustawodawczej | str.    328
  1.3. Drugie czytanie projektu ustawy | str.    335
  1.4. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej | str.    337
  1.5. Trzecie czytanie projektu ustawy | str.    340
  1.6. Postępowanie w Senacie | str.    341
  1.7. Konsultacje, opinie i ekspertyzy w ramach procesu ustawodawczego | str.    361
  1.8. Inne opinie, artykuły, komentarze, glosy, stanowiska zajmowane w sferze publicznej, publicystyce oraz nauce prawa | str.    365
  2. Wątpliwości konstytucyjne | str.    366
  2.1. Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str.    366
  2.2. Wniosek grupy posłów z dnia 31 grudnia 2015 r. | str.    367
  2.3. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich | str.    369
  2.4. Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. | str.    371
  2.5. Wniosek grupy posłów z dnia 29 grudnia 2015 r. | str.    372
  2.6. Stanowiska uczestników postępowania | str.    373
  2.7. Amicus curie | str.    375
  3. Wyrok TK z dnia 9 grudnia 2015 r., K 47/15 | str.    378
  3.1. Przebieg postępowania, w tym rozprawy | str.    378
  3.2. Tezy wyroku | str.    390
  4. Ocena analizowanych rozwiązań, przeprowadzona przez Komisję Wenecką | str.    398
  4.1. Rozpoznawanie spraw według kolejności wpływu | str.    398
  4.2. Podwyższenie wymogu kworum sędziów orzekających w pełnym składzie (13 spośród 15 sędziów) | str.    400
  4.3. Wymóg uzyskania 2/3 głosów do wydania orzeczenia | str.    401
  4.4. Wyznaczanie terminów rozpraw | str.    403
  4.5. Uwagi podsumowujące | str.    404
  
  Rozdział XIII
  Status pracowników Biura Trybunału Konstytucyjnego należących do służby prawnej Trybunału | str.    406
  1. Wprowadzenie | str.    406
  1.1. Pojęcie "służby prawnej Trybunału Konstytucyjnego" | str.    406
  1.2. Uprawnienia członków służby prawnej TK | str.    407
  2. Nowela grudniowa oraz wątpliwości konstytucyjne | str.    408
  2.1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o TK z 2015 r.; odebranie członkom służby prawnej uprawnienia do złożenia egzaminu sędziowskiego | str.    408
  2.2. Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka | str.    409
  2.3. Prace nad projektem w komisji po pierwszym czytaniu | str.    409
  2.4. Drugie czytanie projektu ustawy; dodanie przepisu przejściowego w przedmiocie egzaminu sędziowskiego | str.    410
  2.5. Uchwalenie noweli grudniowej oraz jej wejście w życie | str.    411
  2.6. Sprawa K 47/15 | str.    411
  2.7. Zarzuty KP Nowoczesna i KP PSL odnośnie do art. 3 noweli grudniowej | str.    412
  2.8. Opinia amici curiae Fundacji im. Stefana Batorego | str.    412
  2.9. Stanowisko Prokuratora Generalnego | str.    413
  3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. | str.    413
  3.1. Rozstrzygnięcie w zakresie przepisów odnoszących się do sytuacji prawnej członków służby prawnej TK | str.    413
  3.2. Skutek orzeczenia o niekonstytucyjności całej noweli grudniowej | str.    414
  3.3. Ocena konstytucyjności art. 3 noweli grudniowej | str.    414
  4. Zakończenie | str.    415
  
  Rozdział XIV
  Postanowienie zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wstrzymania wyboru sędziego Trybunału | str.    416
  1. Wprowadzenie | str.    416
  1.1. Odesłanie do instytucji postępowania cywilnego w postępowaniu przed TK | str.    416
  1.2. Instytucja "zabezpieczenia" w postępowaniu przed TK | str.    417
  1.3. Instytucja zabezpieczenia powództwa w k.p.c. | str.    417
  2. Okoliczności prawne i faktyczne związane z wydaniem przez TK postanowienia w sprawie wstrzymania wyboru tzw. sędziów grudniowych | str.    418
  2.1. Podstawa prawna wyboru sędziów TK na miejsce sędziów, których kadencja upływała 6 listopada oraz 2 i 8 grudnia 2015 r. | str.    418
  2.2. Wybór tzw. sędziów październikowych | str.    419
  2.3. Wątpliwości konstytucyjne odnośnie do podstawy prawnej wyboru tzw. sędziów październikowych; nieprzyjęcie przez Prezydenta ślubowania od wybranych sędziów | str.    419
  2.4. Nowy wniosek w sprawie konstytucyjności podstawy prawnej wyboru tzw. sędziów październikowych | str.    420
  2.5. Nowela listopadowa ustawy o TK z 2015 r. | str.    421
  2.6. Uchwały Sejmu w przedmiocie "stwierdzenia braku mocy prawnej" uchwał w sprawie wyboru tzw. sędziów październikowych; wyznaczenie terminu wyboru nowych sędziów TK przez Sejm | str.    421
  2.7. Wniosek o wydanie przez TK postanowienia zabezpieczającego | str.    422
  2.8. Postanowienie zabezpieczające | str.    422
  2.9. Wybór tzw. sędziów grudniowych oraz złożenie przez nich ślubowania | str.    423
  2.10. Stanowisko RPO w postępowaniu w sprawie K 34/15 | str.    424
  2.11. Ocena konstytucyjności art. 137 ustawy o TK z 2015 r. | str.    424
  3. Opinia Komisji Weneckiej | str.    425
  4. Wnioski dotyczące postanowienia zabezpieczającego z dnia 30 listopada 2015 r. | str.    425
  4.1. Dotychczasowe stanowisko TK | str.    425
  4.2. Dopuszczalność zmiany stanowiska przez TK | str.    426
  
  Rozdział XV
  Vacatio legis ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym | str.    428
  1. Proces ustawodawczy | str.    428
  1.1. Projekt ustawy | str.    428
  1.2. Prace ustawodawcze w Sejmie | str.    429
  1.3. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    433
  2. Postępowanie przed TK | str.    435
  2.1. Wnioski do TK | str.    435
  2.2. Stanowiska uczestników postępowania przed TK | str.    437
  2.3. Rozprawa przed TK | str.    440
  3. Rozstrzygnięcie TK | str.    441
  3.1. Zgodność art. 5 grudniowej ustawy nowelizującej z art. 2 Konstytucji | str.    441
  3.2. Zgodność art. 5 grudniowej ustawy nowelizującej z art. 188 pkt 1 Konstytucji | str.    443
  3.3. Zgodność art. 5 grudniowej ustawy nowelizującej z art. 8 ust. 1 Konstytucji | str.    444
  4. Opinia Komisji Weneckiej | str.    444
  
  Rozdział XVI
  Tryb uchwalenia zmian do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym | str.    446
  1. Wstęp | str.    446
  2. Proces ustawodawczy | str.    447
  2.1. Tryb uchwalenia ustawy nowelizującej z dnia 19 listopada 2015 r. | str.    447
  2.1.1. Wniesienie projektu | str.    447
  2.1.2. Pierwsze czytanie | str.    447
  2.1.3. Drugie czytanie | str.    448
  2.1.4. Trzecie czytanie | str.    448
  2.1.5. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    449
  2.1.6. Podpisanie i ogłoszenie | str.    449
  2.2. Tryb uchwalenia ustawy nowelizującej z dnia 22 grudnia 2015 r. | str.    449
  2.2.1. Wniesienie projektu | str.    449
  2.2.2. Pierwsze czytanie | str.    450
  2.2.3. Prace Komisji Ustawodawczej | str.    450
  2.2.4. Drugie czytanie | str.    452
  2.2.5. Ponowne prace Komisji Ustawodawczej | str.    452
  2.2.6. Trzecie czytanie | str.    452
  2.2.7. Prace ustawodawcze w Senacie | str.    453
  2.2.8. Podpisanie i ogłoszenie | str.    453
  2.3. Wnioski dotyczące procesu ustawodawczego | str.    453
  3. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym | str.    455
  3.1. Postępowanie przed TK w sprawie K 35/15 | str.    455
  3.1.1. Wnioski do TK | str.    455
  3.1.2. Stanowiska uczestników postępowania przed TK | str.    458
  3.1.3. Rozprawa przed TK | str.    459
  3.2. Postępowanie przed TK w sprawie K 47/15 | str.    460
  3.2.1. Wnioski do TK | str.    460
  3.2.2. Stanowiska uczestników postępowania przed TK | str.    462
  3.2.3. Rozprawa przed TK | str.    464
  3.3. Wnioski dotyczące obu postępowań przed TK | str.    465
  4. Rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego | str.    466
  4.1. Orzeczenie TK w sprawie K 35/15 | str.    466
  4.1.1. Pierwszeństwo zarzutów proceduralnych | str.    466
  4.1.2. Ustalenie zakresu zarzutów | str.    466
  4.1.3. Specyfika kontroli przez TK trybu uchwalenia aktu prawnego | str.    466
  4.1.4. Naruszenia konstytucyjnych norm proceduralnych | str.    467
  4.1.5. Szybkość postępowania | str.    469
  4.1.6. Brak opinii KRS | str.    469
  4.2. Orzeczenie TK w sprawie K 47/15 | str.    470
  4.2.1. Pierwszeństwo zarzutów proceduralnych | str.    470
  4.2.2. Ustalenie zakresu i treści zarzutów | str.    470
  4.2.3. Szybkość postępowania ustawodawczego - trzy czytania | str.    471
  4.2.4. Zakres dopuszczalnych poprawek | str.    473
  4.2.5. Brak opinii KRS | str.    473
  4.3. Wnioski dotyczące obu orzeczeń TK | str.    474
  5. Opinia Komisji Weneckiej | str.    475
  6. Zakończenie | str.    475
  
  Rozdział XVII
  Podstawa prawna kontroli konstytucyjności ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym | str.    477
  1. Wprowadzenie | str.    477
  2. Wnioski do TK | str.    478
  3. Stanowiska uczestników postępowania przed TK | str.    480
  4. Stanowiska amici curiae | str.    483
  5. Postanowienie TK o skierowaniu sprawy na rozprawę | str.    485
  6. Ekspertyzy i opinie prawne przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości | str.    486
  7. Ekspertyzy i opinie prawne przedstawione przez Sejm | str.    492
  8. Rozprawa przed TK | str.    494
  9. Opinia Komisji Weneckiej | str.    496
  10. Rozstrzygnięcie TK | str.    497
  11. Zdania odrębne sędziów TK | str.    502
  
  Rozdział XVIII
  Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydawanych na tle ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym i jej kolejnych nowelizacji | str.    505
  1. Uwagi ogólne | str.    505
  2. Wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r., K 34/15 - przedmiot rozstrzygnięcia i stanowisko Trybunału Konstytucyjnego co do jego skutków | str.    508
  3. Wyrok z dnia 9 grudnia 2015 r., K 35/15 - przedmiot rozstrzygnięcia i stanowisko Trybunału co do jego skutków | str.    513
  4. Wyrok z dnia 9 marca 2016 r., K 47/15 - przedmiot rozstrzygnięcia i stanowisko Trybunału co do jego skutków | str.    516
  5. Problem publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego | str.    523
  
  Wybór piśmiennictwa | str.    533
  
  Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016. Materiały źródłowe. Spis dokumentów | str.    537
  
  O Autorach | str.    561
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia