Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek

-20%

Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami grupowymi, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń. Celem publikacji jest zidentyfikowanie dopuszczalnych sposobów ukształtowania relacji prawnych między ubezpieczającym, ubezpieczonym i ubezpieczycielem w ramach tego rodzaju ubezpieczeń. W książce omówiona została sama konstrukcja umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, specyfika relacji występujących między poszczególnymi podmiotami tej umowy oraz ograniczenia swobody umów w kształtowaniu tych relacji wyznaczane przez kryteria określone w art. 353(1) Kodeksu cywilnego, tj. kryteria zgodności z właściwością (naturą) stosunku, ustawą i zasadami współżycia społecznego.


Monografia uwzględnia nowe przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która weszła w życie 1.01.2016 r. Zawarta w ustawie regulacja ubezpieczeń na cudzy rachunek znacząco wpływa na dotychczasowy sposób wykorzystywania tej konstrukcji. Ze względu na krótki czas obowiązywania ustawy jej przepisy wciąż budzą poważne wątpliwości interpretacyjne. Publikacja dokonuje krytycznej analizy zagadnień kluczowych dla przedmiotu opracowania.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób związanych z rynkiem ubezpieczeń, w szczególności pracowników zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, a także adwokatów i radców prawnych, sędziów oraz pracowników organów administracji zajmujących się sprawami z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.


Liczba stron340
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-542-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Swoboda umów zobowiązaniowych i jej ograniczenia w świetle art. 353(1) kodeksu cywilnego | str.    21
  1. Pojęcie swobody umów zobowiązaniowych | str.    21
  2. Granice swobody umów | str.    29
  2.1. Sprzeczność z właściwością (naturą) stosunku | str.    30
  2.2. Sprzeczność z ustawą | str.    47
  2.3. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego | str.    67
  
  Rozdział II
  Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek i relacje prawne wynikające z jej zawarcia | str.    83
  1. Charakter prawny umowy ubezpieczenia | str.    83
  2. Umowy odnoszące się do osób trzecich | str.    91
  2.1. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią | str.    92
  2.2. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia | str.    96
  2.3. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej | str.    99
  3. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek jako umowa na rzecz osoby trzeciej | str.    106
  4. Relacje między ubezpieczycielem, ubezpieczającym i ubezpieczonym | str.    114
  5. Ubezpieczenia grupowe | str.    123
  
  Rozdział III
  Natura (właściwość) stosunku a cel i treść stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek | str.    138
  1. Kauzalny charakter umowy ubezpieczenia a natura stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek | str.    138
  2. Kauza a cel umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek | str.    146
  3. Interes ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek | str.    151
  4. Ograniczenia w stosowaniu konstrukcji pośrednich ubezpieczeń na cudzy rachunek | str.    169
  5. Ograniczenia w stosowaniu regresu ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu na cudzy rachunek | str.    184
  
  Rozdział IV
  Przepisy ustaw i zasady współżycia społecznego a treść i cel stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek | str.    195
  1. Ograniczenia w zakresie określania obowiązków i powinności ubezpieczonego | str.    195
  2. Ograniczenia wynikające z rozszerzonego zastosowania przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych | str.    212
  3. Ograniczenia w zakresie określania podmiotu uprawnionego do wskazania uposażonego | str.    220
  4. Ograniczenia wynikające z konieczności identyfikacji ubezpieczonego | str.    225
  5. Ograniczenia wynikające z przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym i zasad współżycia społecznego | str.    228
  5.1. Ograniczenia wynikające z reglamentacji działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego | str.    228
  5.2. Ograniczenia dotyczące łączenia roli pośrednika ubezpieczeniowego i ubezpieczającego | str.    251
  
  Rozdział V
  Zgoda na objęcie ochroną ubezpieczeniową a ograniczenia swobody w zakresie zmiany i rozwiązania umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek | str.    260
  1. Charakter prawny zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową | str.    260
  2. Odwołanie i zmiana zastrzeżenia w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek | str.    266
  3. Zmiana i odwołanie zastrzeżenia a zmiana i rozwiązanie umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek | str.    273
  4. Ograniczenia w zakresie zmiany i rozwiązania umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawartej bez zgody lub wiedzy ubezpieczonego | str.    283
  5. Ograniczenia w zakresie zmiany lub rozwiązania umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawartej za zgodą ubezpieczonego | str.    290
  
  Zakończenie | str.    309
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    317
  
  Bibliografia | str.    321
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia