Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz

-20%

Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

129,60  162,00

Format: pdf

129,60162,00

cena zawiera podatek VAT

W książce zamieszczono analizę nie tylko przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, lecz także powiązanych przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustawy nowelizującej ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Szczegółowo omówiono problemy interpretacyjne wynikające z tych przepisów i przedstawiono praktyczne propozycje ich rozwiązania.


W Komentarzu przeanalizowano m.in.:


pojęcie nieruchomości rolnej,
nabywanie nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych oraz wyjątki od tej zasady,
obowiązki nabywcy nieruchomości,
prawo pierwokupu oraz nabycia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


Istotnym walorem książki są liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie nieruchomościami rolnymi. Autor wykorzystuje orzecznictwo sądów (również powszechnych) i organów administracji.


W Komentarzu uwzględniono wykładnię przepisów ustawy wynikającą ze Wspólnego Stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Krajowej Rady Notarialnej z 27 lutego 2020 roku w sprawie stosowania w praktyce ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.


Liczba stron436
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-848-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.62; zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284) | str.    13
  
  Art. 1. [Formy kształtowania ustroju rolnego państwa] | str.    13
  Art. 1a. [Nieruchomości rolne wyłączone z zakresu stosowania ustawy] | str.    24
  Art. 1b. [Nieruchomości rolne położone w granicach administracyjnych miast] | str.    41
  Art. 1c. [Wyłączenie dotyczące Krajowego Zasobu Nieruchomości] | str.    49
  Art. 2. [Definicje] | str.    53
  Art. 2a. [Warunki nabycia nieruchomości rolnej] | str.    124
  Art. 2b. [Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej] | str.    181
  Art. 2c. [Nabycie użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności] | str.    213
  Art. 3. [Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej] | str.    215
  Art. 3a. [Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej] | str.    238
  Art. 3b. [Prawo nabycia nieruchomości rolnej od spółki osobowej] | str.    255
  Art. 3c. [Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym] | str.    263
  Art. 4. [Prawo nabycia nieruchomości rolnej] | str.    268
  Art. 4a. [Nabycie gospodarstwa rolnego] | str.    289
  Art. 4b. [Kompetencje KOWR] | str.    299
  Art. 4c. [Stosowanie art. 600 k.c.] | str.    306
  Art. 5. [Gospodarstwo rodzinne] | str.    310
  Art. 6. [Rolnik indywidualny] | str.    321
  Art. 7. [Dowody przesłanek statusu rolnika indywidualnego] | str.    344
  Art. 8. [Nabycie do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa] | str.    354
  Art. 8a. [Nadzór nad wykonaniem obowiązków przez nabywcę nieruchomości rolnej] | str.    359
  Art. 9. [Sankcje] | str.    364
  Art. 9a. [Uprawnienia KOWR odnośnie do nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miasta] | str.    381
  Art. 10–15 (pominięte) | str.    393
  Art. 16. [Postępowanie scaleniowe] | str.    393
  Art. 17. [Postępowanie przekształceniowe] | str.    394
  Art. 18. [Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa] | str.    394
  Art. 19. [Wejście ustawy w życie] | str.    395
  
  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 869) (wyciąg) | str.    397
  
  Art. 1. [Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa] | str.    397
  Art. 2. [Wyłączenia] | str.    400
  Art. 11. [Wyłączenia dotyczące stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego] | str.    404
  Art. 12. [Postępowania w toku] | str.    414
  Art. 13. [Prawo pierwokupu oraz nabycia odnośnie do umów dotychczasowych] | str.    417
  Art. 14. [Zasady przejściowe dotyczące zasiedzenia] | str.    418
  Art. 15. [Uchylenie ustawy] | str.    419
  Art. 16. [Termin wejścia w życie] | str.    419
  
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080) (wyciąg) | str.    421
  
  Art. 5. [Postępowania dotyczące zgody Dyrektora Generalnego KOWR lub sądu] | str.    421
  Art. 6. [Umorzenie postępowań bezprzedmiotowych] | str.    423
  Art. 7. [Okres wykonywania obowiązków] | str.    423
  Art. 8. [Wykonanie prawa pierwokupu i nabycia] | str.    424
  
  Literatura | str.    427
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia