Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - przeciwdziałanie w praktyce

-20%

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - przeciwdziałanie w praktyce

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

W książce opisano sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz zjawiskom dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy. Uwzględniono w niej najnowsze zmiany w przepisach kodeksu pracy dotyczące tych problemów.


Autor przedstawia m.in.:


szczegółowe rozwiązania proceduralne, organizacyjne i kadrowe;
przykłady działań, dzięki którym pracodawca i zatrudnieni mogą zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia mobbingu;
schemat dopasowania poszczególnych działań do różnych typów organizacji;
przykłady regulaminów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w prewencji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej;
informacje istotne dla komisji antymobbingowych powoływanych w firmach i instytucjach.


Publikacja zawiera plan przeciwdziałania patologiom – począwszy od określenia właściwości tych zjawisk, przez dobrą identyfikację, na rzeczywistym przeciwdziałaniu skończywszy.


Adresaci:
Pozycja może okazać się przydatna osobom zarządzającym firmami, urzędami, instytucjami i organizacjami non-profit, członkom zespołów i komisji antymobbingowych oraz wszystkim menedżerom i pracownikom, którym zależy na dobrym zarządzaniu i sprawiedliwym traktowaniu podwładnych. Książka może okazać się pomocna także osobom, które borykają się z problematyką mobbingu w środowisku pracy – swoim lub u najbliższych.


Liczba stron308
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-839-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    11
  
  Rozdział    1
  Przejawy mobbingu w zakładzie pracy | str.    19
  1.1. Definicje mobbingu a praktyka | str.    19
  1.2. Zjawisko mobbingu – próba uchwycenia kluczowych elementów | str.    26
  1.3. Tendencje w postrzeganiu zjawiska mobbingu | str.    35
  1.4. Tendencje w prawie pracy | str.    36
  1.5. Mobbing a stalking | str.    40
  
  Rozdział    2
  Mobbing a dyskryminacja | str.    46
  2.1. Charakterystyka pojęcia dyskryminacji | str.    46
  2.2. Walka z dyskryminacją w UE | str.    48
  2.3. Przepisy dotyczące dyskryminacji podstawowymi zasadami prawa pracy | str.    52
  2.4. Zmiany przepisów – konkretyzacja i uszczegółowienie | str.    54
  2.5. Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację | str.    57
  2.6. Prawo a praktyka | str.    60
  2.6.1. Uwagi ogólne | str.    60
  2.6.2. Dyskryminacja w wynagradzaniu | str.    68
  2.6.3. Dyskryminacja w dostępie do szkoleń | str.    76
  
  Rozdział    3
  Dyskryminacja a molestowanie | str.    79
  3.1. Definicja molestowania | str.    79
  3.2. Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne? | str.    81
  3.3. Czy wszystko może być molestowaniem? | str.    84
  3.4. Co to oznacza dla ofiary? | str.    87
  3.5. Dynamika i formy molestowania | str.    89
  3.6. Cechy molestowania seksualnego i specyficzne zachowania sprawcy | str.    90
  3.7. Podejście pracodawców | str.    90
  3.8. Rady dla molestowanego pracownika | str.    92
  
  Rozdział    4
  Jak może dojść do mobbingu i innych patologii? | str.    95
  4.1. Konflikty podłożem problemów interpersonalnych i patologii w firmie | str.    95
  4.2. Ewolucja od konfliktu do mobbingu | str.    98
  4.3. Etapy narastania zjawisk | str.    100
  4.4. Kiedy na pewno mamy do czynienia z mobbingiem, a kiedy z dyskryminacją? | str.    106
  
  Rozdział    5
  Czynniki sprzyjające powstawaniu niepożądanych zjawisk | str.    108
  5.1. Organizacja i struktura | str.    108
  5.2. Zarządzanie firmą | str.    110
  5.3. Pracownicy i zespoły – kto może być mobberem? | str.    112
  5.4. Kto może zostać ofiarą? | str.    116
  5.5. Czynniki zewnętrzne | str.    118
  
  Rozdział    6
  Konsekwencje mobbingu, dyskryminacji, molestowania dla zakładu pracy | str.    119
  6.1. Konsekwencje prawne | str.    119
  6.2. Praktyka sądowa – tendencje w orzecznictwie i przykłady orzeczeń | str.    128
  6.3. Konsekwencje zarządcze | str.    146
  6.4. Konsekwencje społeczne | str.    147
  6.5. Konsekwencje indywidualne | str.    148
  
  Rozdział    7
  Prawdopodobieństwo zagrożenia mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem | str.    151
  7.1. Rzeczywista skala zjawiska w Polsce | str.    151
  7.2. Na co powinni zwracać uwagę pracodawcy? | str.    156
  
  Rozdział    8
  Istota przeciwdziałania patologiom | str.    158
  8.1. Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania – 15 lat polityki antymobbingowej w Polsce | str.    158
  8.2. Wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczące działań antymobbingowych | str.    165
  8.3. Zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy | str.    168
  8.4. Czy w ogóle można przeciwdziałać mobbingowi? | str.    169
  
  Rozdział    9
  Przeciwdziałanie w praktyce | str.    172
  9.1. Punkt wyjścia – deklaracja woli pracodawcy | str.    172
  9.2. Działania diagnostyczne | str.    174
  9.3. Przykład ankiety antymobbingowej | str.    176
  9.4. Działania informacyjne oraz uświadamiające | str.    189
  9.4.1. Uwagi ogólne | str.    189
  9.4.2. Przykład informacji podstawowej | str.    190
  9.4.3. Przykład zawartości biuletynu dotyczącego zjawiska mobbingu przeznaczonego dla pracowników | str.    192
  9.4.4. Przykładowy program szkolenia dotyczącego przeciwdziałania mobbingowi | str.    193
  9.5. Rozwiązania systemowe – procedury i polityki antymobbingowe | str.    198
  9.5.1. Uwagi ogólne | str.    198
  9.5.2. Treść procedury i jej szczegółowość | str.    202
  9.5.3. Przygotowanie tekstu i zakres konsultacji | str.    204
  9.5.4. Jak wdrożyć procedurę antymobbingową (antydyskryminacyjną) | str.    206
  9.5.5. Sankcje wobec sprawców – czy je stosować i w jakim zakresie? | str.    215
  9.6. Inne rozwiązania systemowe – oceny pracowników, szkolenia | str.    219
  9.7. Szczegółowe rekomendacje dotyczące obszaru rekrutacji | str.    239
  9.8. Kryteria merytoryczne i wymagania osobowościowe | str.    240
  9.9. Ustalenie zakresu i treści informacji dla kandydatów | str.    245
  9.10. Inne działania – rozwiązania indywidualne | str.    254
  9.11. Pomoc psychologiczna ofiarom mobbingu | str.    258
  
  Rozdział    10
  Przykłady dokumentów wewnątrzorganizacyjnych | str.    261
  10.1. Przykład regulacji wewnętrznej (1) | str.    261
  10.2. Przykład regulacji wewnętrznej (2) | str.    274
  10.3. Przykład regulacji wewnętrznej (3) | str.    276
  10.4. Przykład regulacji wewnętrznej (4) | str.    280
  10.5. Regulacja dotycząca molestowania seksualnego | str.    294
  
  Zakończenie | str.    299
  
  Literatura | str.    305
  
  Orzecznictwo | str.    307
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia