Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

-20%

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur. Informacje w niej zawarte pozwolą uniknąć błędów związanych z wystawianiem i akceptowaniem faktur.


W drugim wydaniu książki usystematyzowano tematykę związaną z:


rodzajami faktur, ich obowiązkowymi elementami,
prawidłową datą wystawienia/sprzedaży,
sposobem korygowania błędów na fakturach i wszelkimi wątpliwościami jakie powstają w toku ich wystawiania i przechowywania.


W opracowaniu w sposób unikalny zaprezentowano obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zawarto wiele przykładów obrazujących wątpliwości podatników, wzbogacone aktualnym orzecznictwem judykatury, jak i stanowiskiem organów podatkowych.


Autorzy – doradcy podatkowi, doświadczeni praktycy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi – odpowiedzieli na najczęściej zadawane pytania związane z wystawianiem faktur. Zaprezentowali także ich graficzne przykłady.


W przystępny sposób omówili również regulacje związane z kursami walut, które należy zastosować gdy mamy do czynienia z tzw. fakturą walutową.


W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:


Jaka jest podstawa prawna wystawiania faktur?
Dla jakich transakcji istnieje obowiązek wystawienia faktury?
Czy fakturę może wystawić jedynie czynny podatnik podatku VAT?
Kto jest zobowiązany wystawić fakturę?
W jaki sposób swoje transakcje dokumentuje podatnik zwolniony z VAT?
Czy fakturę można wystawić przed formalną rejestracją na potrzeby podatku VAT?
Co to jest samofakturowanie i jakie zasady umożliwiają jego zastosowanie?
Czy fakturę może wystawić osoba trzecia?
Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury?
W jaki sposób dokumentować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
Czy można wystawić fakturę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bez jej żądania?
W jaki sposób dokumentować sprzedaż zwolnioną od podatku VAT?
Jakie są obowiązkowe dane, które powinny znaleźć się na fakturze?
Czy faktura musi być oznaczona sformułowaniem „Faktura VAT”?
Czy faktura może zawierać oznaczenia „Invoice” lub „Rechnung”?
Jaka numeracja faktury jest dopuszczalna zgodnie z przepisami podatkowymi?
Czy na fakturze można powoływać skróty nazw podatnika i nabywcy?
Czy na fakturze można podać nazwę oddziału/jednostki wewnętrznej zamiast nazwy podatnika?
Czy na fakturze można podać 2 podmioty w polu „nabywca”?
Czy na fakturze można podać podmiot, który jest płatnikiem świadczenia?
Czy można na fakturze używać sformułowania „sprzedawca” zamiast „podatnik”?
Co to jest data sprzedaży?
Czym różni się data wystawienia faktury od daty sprzedaży?
Czy można na fakturze używać sformułowania „data sprzedaży” zamiast „data dostawy”?
Co oznacza sformułowanie, że datę sprzedaży wskazuje się na fakturze, o ile taka data jest określona?
Czy mogę w ogóle nie wykazywać daty sprzedaży?
Co oznacza sformułowanie „data dokonania dostawy” (jaki to moment)?
Co oznacza sformułowanie „data wykonania usługi” (jaki to moment)?
Czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdy data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo?
Jak szczegółowo należy opisywać przedmiot transakcji na fakturze?
Czy faktura musi zawierać informację o rabatach?
Czy przy zakupie paliwa na fakturze trzeba/można umieszczać numer rejestracyjny pojazdu?
Czy faktura musi zawierać podpisy stron transakcji?
Jak zaokrąglać kwotę podatku VAT na fakturze?
W jakich przypadkach wystawia się fakturę dokumentującą zaliczkę?
Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę?
Kolejna faktura zaliczkowa – czym się wyróżnia?
Jaki dokument należy wystawić, gdy następuje zwrot zaliczki?
Co powinno wystąpić najpierw – zwrot zaliczki czy wystawienie faktury korygującej?
Jak postąpić w sytuacji, gdy wystawiono fakturę zaliczkową, a zaliczki nie otrzymano?
Kiedy trzeba wystawić fakturę rozliczeniową, uproszczoną, korygującą?
Czy można wystawić fakturę rozliczeniową, gdy zaliczka opiewała na 100% należności?
Co zrobić, jeśli wartość wpłaconej zaliczki była jednak wyższa od wartości sprzedanego towaru?
Czy fakturę uproszczoną można wystawić na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?
Czy paragon fiskalny może zastąpić fakturę uproszczoną?
Czy na fakturze można wykazać należność w walucie innej niż polska?
Jakie są zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów podatku VAT?
Jaki kurs waluty należy zastosować na fakturze korygującej?
Co to jest refaktura i kiedy się ją wystawia?
Czy wystawienie refaktury nakłada na podatnika jakieś szczególne obowiązki?
Czy na refakturze można stosować marżę?
Czy na refakturze zawsze należy stosować tę samą stawkę podatku, która była na pierwotnej fakturze?
Jakie dokumenty są uznawane za fakturę?
Co to jest faktura pro forma?
Czy faktura pro forma wywołuje skutki w podatku VAT?
Kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca?
Czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej?
Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca dotycząca zwrotu towarów lub zaliczek?
Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca, gdy wystawia się ją po podwyższeniu ceny lub po stwierdzeniu pomyłki?
Czy faktura korygująca musi zawierać informację o przyczynie jej wystawienia?
Kiedy nie ma obowiązku potwierdzenia faktury korygującej?
Kiedy należy ująć korektę in plus?
Czy wypłatę premii pieniężnej należy dokumentować fakturą korygującą?
Jakie są skutki zastosowania błędnej stawki podatku VAT na fakturze?
Czy można wystawić fakturę korygującą „do zera” i nową fakturę gdy nabywca chce otrzymać tylko poprawny dokument, a nie fakturę korygującą błąd?
Czy umorzenie długu jest podstawą do wystawienia korekty in minus?
Jak długo należy przechowywać faktury?
Jaki jest zasadniczo maksymalny termin na wystawienie faktury?
W jakiej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą, a w jakiej można notę korygującą? Czy są to dokumenty obowiązkowe, czy fakultatywne?
Jakich elementów nie wolno korygować notą korygującą?
Jak korygować błąd w nazwie, gdy mamy do czynienia z sukcesją podatkową (np. przejęciem jednego podmiotu przez drugi)?
Czy za pomocą noty korygującej można zmienić termin płatności faktury (nawet gdy już jest po terminie)?
Kiedy należy wystawić duplikat faktury?
Czy do faktury elektronicznej można wystawić duplikat w formie papierowej?
Jakie są przesłanki umożliwiające anulowanie faktury?
Czy można anulować fakturę, która została zaakceptowana przez nabywcę i dokumentowała faktyczną realizację transakcji?
Kiedy można stosować faktury elektroniczne?
Jak funkcjonuje bezpieczny podpis elektroniczny?
Jakie zasady dotyczą przechowywania faktur elektronicznych?
W jaki sposób może zostać udzielona akceptacja na stosowanie faktur elektronicznych?
Czy do faktury elektronicznej stosujemy te same zasady wystawiania co do zwykłych faktur?
Jaka jest kara za wystawienie faktury wadliwej i nierzetelnej?
Czy ograniczenia systemu księgowego mogą ograniczyć ryzyko podatkowe?


Adresaci:
Z uwagi na okoliczność, że faktury wystawia praktycznie każdy przedsiębiorca, pozycja ta stanowi cenne źródło wiedzy dla właścicieli firm, przedsiębiorców, doradców podatkowych, księgowych, działów sprzedaży oraz każdej osoby, która musi wystawić fakturę, opisać wewnątrz firmy, że faktura spełnia wszelkie wymogi nałożone przepisami prawa, czy też ją skorygować.


Liczba stron468
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-909-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ................................................................................     21
  
  Wstęp .................................................................................................     23
  
  Rozdział 1. Co to jest faktura? ...........................................................................     25
  
  Rozdział 2. Jaka jest podstawa prawna wystawiania faktur? .......................     27
  
  Rozdział 3. Dla jakich transakcji istnieje obowiązek wystawienia faktury? .......................................     30
  
  3.1. Jakie transakcje rodzą bezwzględny obowiązek wystawienia faktury? ........................................     30
  
  3.1.1. Sprzedaż ......................................................................     30
  
  3.1.2. Świadczenia VAT NP .................................................     32
  
  3.1.3. Zaliczki ........................................................................     33
  
  3.1.4. Sprzedaż wysyłkowa ..................................................     35
  
  3.2. Jakie transakcje nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury? .............................     36
  
  Rozdział 4. Podmiot obowiązany do wystawienia faktury ..........................     39
  
  4.1. Kto jest zobowiązany wystawić fakturę? ............................     39
  
  4.2. Czy fakturę może wystawić jedynie czynny podatnik VAT? .............................................     42
  
  4.3. W jaki sposób swoje transakcje dokumentuje podatnik zwolniony z VAT? ................................     42
  
  4.4. Czy fakturę można wystawić przed formalną rejestracją na potrzeby VAT? ..............................     44
  
  4.5. Co to jest samofakturowanie i jakie zasady umożliwiają jego zastosowanie? .........................     45
  
  4.6. Czy fakturę może wystawić osoba trzecia? .......................     54
  
  Rozdział 5. Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury? ........................     56
  
  5.1. Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury? ...............     56
  
  5.2. W jaki sposób dokumentować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? ...     58
  
  5.3. Czy można wystawić fakturę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
  
  bez jej żądania? .....................................................................     60
  
  5.4. Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej dokumentowana paragonem fiskalnym oraz fakturą – jaki dokument
  
  wykazać w JPK ......................................................................     61
  
  5.5. W jaki sposób dokumentować sprzedaż zwolnioną od VAT? .............................................     61
  
  5.6. Zaliczka na poczet WDT .....................................................     63
  
  5.7. Zaliczka na poczet mediów .................................................     66
  
  Rozdział 6. Dane (wspólne) dotyczące (prawie) wszystkich rodzajów faktur .............................................     71
  
  6.1. Jakie są obowiązkowe dane, które powinny znaleźć się na fakturze? ..........................................    71
  
  6.2. Czy faktura musi być oznaczona sformułowaniem „Faktura VAT”? .........................................     74
  
  6.3. Czy faktura może posiadać w tytule sformułowanie „Faktura VAT”? ................................     74
  
  6.4. Czy faktura może zawierać oznaczenia „Invoice” lub „Rechnung”? ..........................     75
  
  6.5. Jaka numeracja faktury jest dopuszczalna zgodnie z przepisami podatkowymi? ..........................     77
  
  6.6. Czy na fakturze można powoływać skróty nazw podatnika i nabywcy? .....................................     78
  
  6.7. Czy na fakturze można podać nazwę oddziału/jednostki wewnętrznej zamiast nazwy podatnika? ............     82
  
  6.8. Czy na fakturze można podać dwa podmioty w polu „nabywca”? ..................................     85
  
  6.9. Czy na fakturze można podać podmiot, który jest płatnikiem świadczenia? ....................................     86
  
  6.10. Jaki podmiot wskazywać w polu „nabywca” w przypadku jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek/zakładów budżetowych? ............................     89
  
  6.11. Czy można na fakturze używać sformułowania „sprzedawca” zamiast „podatnik”? .....................................     91
  
  6.12. Czym jest data wystawienia faktury? .................................     92
  
  6.13. Czym jest data sprzedaży na fakturze? ..............................     93
  
  6.14. Czy można na fakturze używać sformułowania „data sprzedaży” zamiast „data dostawy”? .............     100
  
  6.15. Co oznacza sformułowanie, że datę sprzedaży wskazuje się na fakturze, o ile taka data jest określona? .......    101
  
  6.16. Czy mogę w ogóle nie wykazywać daty sprzedaży? .........     103
  
  6.17. Co oznacza sformułowanie „data dokonania dostawy” (jaki to moment)? ................................     105
  
  6.18. Co oznacza sformułowanie „data wykonania usługi” (jaki to moment)? .........................     111
  
  6.19. Data sprzedaży na usługach zakończonych protokołem zdawczo-odbiorczym .........................     112
  
  6.20. Czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdy data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania
  
  dostawy towarów lub wykonania usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo? ....................     115
  
  6.21. Jak szczegółowo należy opisywać przedmiot transakcji na fakturze? .....................................     117
  
  6.22. Czy faktura musi zawierać informację o rabatach? .........     122
  
  6.23. Czy na fakturze można dopisywać informacje dodatkowe, np. termin płatności lub numer
  
  rachunku bankowego? .........................................................     123
  
  6.24. Czy należność na fakturze trzeba wykazywać tylko w polskich złotych, czy można też dokonać tego
  
  w walucie obcej? ...................................................................     124
  
  6.25. Czy faktura może być dwuwalutowa? ................................     126
  
  6.26. Czy faktura może być sporządzona tylko w języku obcym? ..................................     127
  
  6.27. Czy faktura może być dwujęzyczna? ..................................     129
  
  6.28. Czy przy zakupie paliwa na fakturze trzeba/można umieszczać numer rejestracyjny pojazdu? ..........     130
  
  6.29. Czy faktura musi zawierać podpisy stron transakcji? ......     131
  
  6.30. Czy na fakturze należy podawać symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU lub PKOB? .....................     132
  
  6.31. Jak zaokrąglać kwotę VAT na fakturze? .............................     132
  
  6.32. W ilu egzemplarzach należy wystawić fakturę? ................     134
  
  6.33. Czy istnieje oryginał/kopia faktury? ..................................     134
  
  6.34. Czy należność ogółem musi być na fakturze wskazana słownie? .............................     135
  
  6.35. Wygląd formalny faktury ....................................................     135
  
  Rozdział 7. Faktura wystawiana dla określonych typów transakcji – co powinna zawierać dodatkowo,
  
  a czego zawierać nie musi? ............................................................     137
  
  7.1. Transakcje opodatkowane poza terytorium Polski (tzw. faktura VAT NP) ...............................     138
  
  7.2. Faktura, gdy podatnikiem jest nabywca towarów/usługobiorca usług (a transakcja jest opodatkowana
  
  na terytorium Polski) ...........................................................     143
  
  7.3. Sprzedaż dokonana przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową .............................     145
  
  7.4. W jakich jeszcze przypadkach należy na fakturze podawać adnotację „metoda kasowa”? .................     147
  
  7.5. Samofakturowanie ................................................................     150
  
  7.6. Opodatkowanie marżą .........................................................     151
  
  7.7. Faktura, gdy transakcja jest zwolniona od opodatkowania VAT (zw.) .............................................     154
  
  7.8. Faktury wystawiane przez organy egzekucyjne i komorników ..............................     157
  
  7.9. Faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego .............................................     159
  
  7.10. Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu ...............................................     160
  
  7.11. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna uproszczona .................................................     162
  
  7.12. Faktura VAT RR ....................................................................     164
  
  7.13. Faktury wystawiane przez podatników, których obrót nie przekroczył 200 000 zł ................................     168
  
  7.14. Gdzie na fakturze umieszczać dodatkowe informacje? ...     171
  
  Rozdział 8. Faktura dokumentująca zaliczkę .................................................     172
  
  8.1. Co to jest zaliczka? ...............................................................     172
  
  8.2. W jakich przypadkach wystawia się fakturę dokumentującą zaliczkę? ...............................     175
  
  8.3. Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę? .................................     179
  
  8.3.1. Bezwarunkowy brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej ....................................................     179
  
  8.3.2. Warunkowy brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej .................................................     185
  
  8.4. Informacje, jakie powinna zawierać faktura dokumentująca zaliczkę ...............................     186
  
  8.5. Czy można wystawić fakturę zaliczkową uproszczoną? ...     189
  
  8.6. Kolejna faktura zaliczkowa – czym się wyróżnia? ...........     190
  
  8.7. Jaki dokument należy wystawić, gdy następuje zwrot zaliczki? .............................     191
  
  8.8. Co powinno wystąpić najpierw – zwrot zaliczki czy wystawienie faktury korygującej? .........................     192
  
  8.9. Jaki jest termin na wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie wynagrodzenia przed sprzedażą? ......     193
  
  8.10. Jak postąpić w sytuacji, gdy wystawiono fakturę zaliczkową, a zaliczki nie otrzymano? ........................     194
  
  8.11. Błędy w fakturze zaliczkowej ..............................................     199
  
  Rozdział 9. Faktura końcowa (gdy wcześniej były wystawione faktury zaliczkowe) ................................     201
  
  9.1. Kiedy trzeba wystawić fakturę rozliczeniową? .................     201
  
  9.2. Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury rozliczeniowej? ..............................................     203
  
  9.3. Czy można wystawić fakturę rozliczeniową, gdy zaliczka opiewała na 100% należności? ..................     204
  
  9.4. Jak powinna wyglądać faktura rozliczeniowa? .................     206
  
  9.5. Co zrobić, jeśli wartość wpłaconej zaliczki była jednak wyższa od wartości sprzedanego towaru? .........     210
  
  Rozdział 10. Faktura uproszczona ......................................................................     211
  
  10.1. Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną? ..................     211
  
  10.2. Czy jeżeli sprzedaję towary/usługi do kwoty 450 zł brutto, to muszę wystawiać faktury uproszczone? ...........     211
  
  10.3. Kiedy nie wolno wystawić faktury uproszczonej? ............     212
  
  10.4. Czy fakturę uproszczoną można wystawić na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej? ...    213
  
  10.5. Czy każdy podatnik może wystawić fakturę uproszczoną? ...........................................................     213
  
  10.6. Jakie elementy musi zawierać faktura uproszczona? .......     214
  
  10.7. Jakich elementów nie musi zawierać faktura uproszczona? .........................................     215
  
  10.8. Czy na fakturze uproszczonej mogę wykazać więcej elementów niż obowiązkowe? ....................     217
  
  10.9. Czy na fakturze uproszczonej trzeba/można wykazywać stawkę VAT? ..............................     217
  
  10.10. Faktura uproszczona a paragon fiskalny – czy paragon może zastąpić fakturę uproszczoną? .........     218
  
  Rozdział 11. W jaki sposób przeliczać na fakturze wartości wykazane w walucie obcej? ..................................     223
  
  11.1. Czy na fakturze można wykazać należność w walucie innej niż polska? ..........................     223
  
  11.2. Jaki przepis reguluje kwestię przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów VAT? .............     224
  
  11.3. Jakie są zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów VAT? ..........................     225
  
  11.4. Studium przypadków ...........................................................     227
  
  11.5. Faktury otrzymywane od kontrahentów zagranicznych ....     234
  
  11.6. Czy zastosowany kurs waluty muszę ujawniać na samej fakturze? ...........................     237
  
  11.7. Jaki kurs waluty należy zastosować na fakturze korygującej? ....................................     238
  
  11.8. Inny sposób przeliczenia walut dla określonych typów transakcji ...................................     242
  
  Rozdział 12. Refaktura ..........................................................................................     243
  
  12.1. Co to jest refaktura i kiedy się ją wystawia? ......................     243
  
  12.2. Czy można odsprzedać to, co nie wchodzi w zakres głównej działalności przedsiębiorstwa? .............     245
  
  12.3. Czy refaktura powinna zawierać adnotację „refaktura”? ....     246
  
  12.4. Czy wystawienie refaktury nakłada na podatnika jakieś szczególne obowiązki? ...................     247
  
  12.5. Jaka powinna być data wystawienia refaktury? ................     247
  
  12.6. Jaka powinna być data sprzedaży na refakturze? .............     248
  
  12.7. Czy na refakturze można stosować marżę? .......................     249
  
  12.8. Czy na refakturze zawsze należy stosować tę samą stawkę podatku, która była na pierwotnej fakturze? .......     250
  
  12.9. Czy dodanie do refakturowanej kwoty marży może wpłynąć na stawkę podatku? ....................................     259
  
  12.10. Jak postępować, gdy odsprzedaż usług następuje na rzecz podmiotu zagranicznego? ....................     260
  
  Rozdział 13 Jakie dokumenty są uznawane za fakturę? .................................     262
  
  13.1. Opłaty za autostrady, bilety, opłaty trasowe ......................     262
  
  13.2. Dokumenty finansowe .........................................................     264
  
  Rozdział 14. Pro forma ..........................................................................................     266
  
  14.1. Co to jest faktura pro forma? ..............................................     266
  
  14.2. Czy faktura pro forma wywołuje skutki w VAT? .............     267
  
  Rozdział 15. Termin na wystawienie faktury ....................................................     272
  
  15.1. Jaki jest zasadniczo maksymalny termin na wystawienie faktury? .........................................     272
  
  15.2. Jakie są wyjątki od zasady ogólnej? ....................................     273
  
  15.3. Jaki jest maksymalny termin na wystawienie faktury, w przypadku gdy sprzedawca nie miał obowiązku jej wystawienia, a otrzymał żądanie jej wystawienia od nabywcy? ..........................................................................     275
  
  15.4. Jaki jest minimalny termin na wystawienie faktury? .......     277
  
  15.5. Jak liczyć termin na wystawienie faktury? ........................     279
  
  15.6. Kiedy nie ma obowiązku stosowania minimalnego terminu wystawienia faktury? ...................     280
  
  15.7. Jakie są szczególne terminy na wystawienie faktury? ......     282
  
  15.8. Jaki jest termin na wystawienie faktury, gdy nabywca zażąda jej wystawienia? ........................     283
  
  15.9. Jaki jest termin na wystawienie faktury, gdy nabywca początkowo występuje jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności, a następnie żąda wystawienia faktury jako przedsiębiorca? .........................     285
  
  15.10. Kiedy wystawić fakturę, gdy nie zwrócono opakowań zwrotnych? ...................     287
  
  15.11. Termin wystawienia faktury w przypadku świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego .....     288
  
  15.12. Jak wystawiać fakturę w usługach budowlanych? ............     288
  
  15.13. Jak wystawiać fakturę w usługach transportowych i spedycyjnych? .................................     291
  
  15.14. Jak wystawiać fakturę w usługach najmu/dzierżawy? .....     292
  
  15.15. Jak wystawiać fakturę w dostawach/usługach rozliczanych okresowo? ...............................     293
  
  15.16. Jak wystawiać fakturę w eksporcie towarów? ...................     294
  
  15.17. Jak wystawiać fakturę w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów? ........................     294
  
  15.18. Jak wystawiać fakturę w eksporcie usług (tzw. fakturę NP)? ........................................     295
  
  15.19. W jakim terminie wystawić refakturę? ..............................     295
  
  15.20. W jakim terminie należy wystawić fakturę pro forma? ................     298
  
  Rozdział 16. Faktury zbiorcze ..............................................................................     299
  
  16.1. Co to jest faktura zbiorcza? .................................................     299
  
  16.2. W jakich sytuacjach można wystawiać faktury zbiorcze? ...     299
  
  16.3. Jaką datę sprzedaży należy podać na zbiorczej fakturze? ...............     302
  
  Rozdział 17. Zasady przechowywania faktur ...................................................     304
  
  17.1. Jak długo należy przechowywać faktury? ..........................     304
  
  17.2. W jaki sposób należy przechowywać faktury? .................     305
  
  17.3. Co to jest kontrola biznesowa? ...........................................     307
  
  17.4. Czy stosowanie kontroli biznesowych wiąże się z obowiązkiem wprowadzenia regulaminów fakturowania? .......     309
  
  17.5. Czy faktury wystawione (otrzymane) w formie papierowej można przechowywać elektronicznie? ..........     311
  
  17.6. Czy faktury wystawione (otrzymane) i przesłane elektronicznie można przechowywać w formie papierowej? ......     313
  
  17.7. Czy o sposobie przechowywania faktur elektronicznie należy poinformować organ podatkowy? .............     315
  
  Rozdział 18. Faktury korygujące .........................................................................     318
  
  18.1. Kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej? ..................................................     318
  
  18.2. Czy kupujący może wystawić fakturę korygującą? ..........     320
  
  18.3. Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca? ...........     321
  
  18.4. Czy fakturę korygującą trzeba oznaczać słowami „FAKTURA KORYGUJĄCA”? ....................................     328
  
  18.5. Czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej? ...........................     329
  
  18.6. Czy zbiorczą fakturą korygującą można objąć wszystkie towary, ale jedynie z konkretnej wybranej grupy
  
  towarowej? .............................................................................     334
  
  18.7. Jakie dane musi posiadać zbiorcza faktura korygująca? ...     338
  
  18.8. Zbiorcza faktura korygująca a sprzedaż według różnych stawek VAT ...........................     342
  
  18.9. Jaki kurs waluty przyjąć w zbiorczej fakturze korygującej? ...     343
  
  18.10. Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca dotycząca zwrotu towarów lub zaliczek? ...................     344
  
  18.11. Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca, gdy wystawia się ją po podwyższeniu ceny lub po stwierdzeniu pomyłki? .............................................     346
  
  18.12. Czy prawidłowe jest wskazywanie na fakturze korygującej informacji „przed korektą/po korekcie”? .....     348
  
  18.13. Czy faktura korygująca musi zawierać informację o przyczynie jej wystawienia? ........................     349
  
  18.14. Czy fakturę korygującą należy potwierdzić u nabywcy? .....     350
  
  18.15. Kiedy nie ma obowiązku potwierdzenia faktury korygującej? ......................................     354
  
  18.16. Kiedy należy ująć korektę in plus? ......................................     359
  
  18.17. Czy wypłatę premii pieniężnej należy dokumentować fakturą korygującą? .....................     362
  
  18.18. Jakie są skutki zastosowania na fakturze błędnej stawki VAT? ..............................     365
  
  18.19. Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury korygującej? .................................     366
  
  18.20. Czy za pomocą faktury korygującej można zmienić datę sprzedaży? ...............................     367
  
  18.21. Czy za pomocą faktury korygującej można zmienić datę wystawienia faktury? ...................     368
  
  18.22. Czy za pomocą faktury korygującej można zmienić termin płatności faktury
  
  (nawet gdy już jest po terminie)? .......................................     370
  
  18.23. Czy faktura korygująca może służyć do anulowania faktury? .......................     370
  
  18.24. Czy faktura korygująca musi być wystawiona, jeśli faktura pierwotna zawiera informację o skoncie? ......     371
  
  18.25. Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej w przypadku sprzedaży detalicznej, do której wystawiono
  
  fakturę? ..................................................................................     372
  
  18.26. Czy można wystawić fakturę korygującą do transakcji objętych już przedawnieniem podatkowym? ........     375
  
  18.27. Czy można wystawić fakturę korygującą „do zera” i nową fakturę, gdy nabywca chce otrzymać tylko poprawny
  
  dokument, a nie fakturę korygującą błąd? ........................     376
  
  18.28. Czy istnieje konieczność wystawienia korekty „do zera” i nowej faktury, jeśli wystawiona faktura wzywająca do zapłaty zaliczki/przedpłaty została wystawiona przedwcześnie (czyli niezgodnie z przepisami ustawy o VAT)? .............     378
  
  18.29. Czy brak adnotacji na fakturze umożliwia wystawienie korekty z pominięciem niektórych danych? .......     380
  
  18.30. Błędna waluta a konieczność wystawienia korekty „do zera” i nowej faktury ............................     382
  
  18.31. Czy umorzenie długu jest podstawą do wystawienia korekty in minus? ................     382
  
  Rozdział 19. Noty korygujące ..............................................................................     385
  
  19.1. W jakiej sytuacji można wystawić notę korygującą? .......     385
  
  19.2. Kto może wystawić notę korygującą? ................................     387
  
  19.3. Czy sprzedawca towaru/usługi może wystawić notę korygującą, jeśli na wystawionej przez niego fakturze był jedynie drobny błąd? ............................................................     389
  
  19.4. Jakich elementów nie wolno korygować notą korygującą? ...     391
  
  19.5. Czy błędne dane nabywcy można korygować notą korygującą? ...................     392
  
  19.6. Jak korygować błąd w nazwie, gdy mamy do czynienia z sukcesją podatkową (np. przejęciem jednego podmiotu
  
  przez drugi)? .........................................................................     392
  
  19.7. Jakie informacje powinna zawierać nota korygująca? .....     397
  
  19.8. Czy nota musi mieć oznaczenie „NOTA KORYGUJĄCA”? ...................................................     398
  
  19.9. Czy można wystawić zbiorczą notę korygującą? ..............     399
  
  19.10. Czy notę korygującą sprzedawca (wystawca faktury) musi zaakceptować? ................     401
  
  19.11. W jaki sposób należy akceptować notę korygującą? .......     401
  
  19.12. Czy notę korygującą można wystawić elektronicznie? ...     402
  
  19.13. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić datę sprzedaży? ......................................     403
  
  19.14. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić datę wystawienia faktury? ..........................     403
  
  19.15. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić termin płatności faktury (nawet gdy już jest po terminie)? .....    404
  
  19.16. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić ilość nabytego towaru? .................     405
  
  19.17. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić cenę jednostkową netto? ..........................     406
  
  19.18. Czy za pomocą noty korygującej można zmienić pełne dane nabywcy, a jeśli nie – to w jakich przypadkach
  
  możliwe jest odstępstwo od takiego zakazu? ....................     406
  
  19.19. Faktura wystawiona na pracownika zamiast na pracodawcę – czy można skorygować dane za pomocą noty korygującej? ..................................................................     408
  
  Rozdział 20. Duplikaty faktur ..............................................................................     410
  
  20.1. Co to jest duplikat faktury? .................................................     410
  
  20.2. Kiedy należy wystawić duplikat faktury? ..........................     411
  
  20.3. Kto może wystawić duplikat faktury? ................................     411
  
  20.4. Czy nabywca towaru/usługi może wystawić duplikat faktury? .............................     414
  
  20.5. Jakie informacje musi zawierać duplikat faktury? ...........     415
  
  20.6. Czy należy potwierdzać odbiór duplikatu faktury? .........     416
  
  20.7. W jaki sposób złożyć wniosek o duplikat faktury – czy tylko na piśmie, czy można również telefonicznie? ...     417
  
  20.8. Czy w przypadku sukcesji podatkowej (np. związanej z przejęciem jednego podmiotu przez drugi) sukcesor powinien wystawić duplikat faktury? ................................     418
  
  20.9. Czy do faktury elektronicznej można wystawić duplikat w formie papierowej? .................     420
  
  20.10. Duplikat czy faktura – który dokument otrzymany wcześniej uprawnia do odliczenia podatku naliczonego? .....    420
  
  20.11. Czy podatnik jest zobowiązany do wystawienia duplikatu faktury po wydzieleniu (lub przekształceniu) – jeśli transakcja dotyczyła spółki dzielonej czy przekształconej? ............................................     421
  
  20.12. Czy duplikat dotyczący WNT, importu usługi lub zakupu towarów i usług w mechanizmie odwrotnego obciążenia wpływa na moment rozpoznania obowiązku podatkowego? ......................................................     422
  
  Rozdział 21. Faktura wewnętrzna .......................................................................     424
  
  21.1. Czy istnieje obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych? ................................................     424
  
  21.2. Czy można wystawić fakturę wewnętrzną? .......................     425
  
  Rozdział 22. Anulowanie faktury ........................................................................     429
  
  22.1. Jakie są przesłanki anulowania faktury? ............................     429
  
  22.2. Czy można anulować fakturę, którą otrzymał nabywca i która została już wykazana w deklaracji
  
  przez sprzedawcę? ................................................................     431
  
  22.3. Czy można anulować fakturę, która została zaakceptowana przez nabywcę i dokumentowała faktyczną realizację transakcji? ...........................................     432
  
  Rozdział 23. Faktura elektroniczna ....................................................................     436
  
  23.1. Co to jest faktura elektroniczna? ........................................     436
  
  23.2. Kiedy można stosować faktury elektroniczne? .................     436
  
  23.3. W jaki sposób może zostać udzielona akceptacja na stosowanie faktur elektronicznych? .................     437
  
  23.4. Jakie elementy dobrze jest zawrzeć w pisemnej akceptacji na stosowanie e-faktur? .......................     439
  
  23.5. Czy akceptacja udzielona na podstawie przepisów obowiązujących do 2013 r. zachowuje
  
  swoją aktualność? .................................................................     441
  
  23.6. Jakie są skutki cofnięcia akceptacji na stosowanie faktur elektronicznych? ......................     442
  
  23.7. Pozostałe warunki umożliwiające stosowanie faktur elektronicznych ....................     443
  
  23.8. Jak funkcjonuje kwalifikowany podpis elektroniczny? .....................     445
  
  23.9. Jak funkcjonuje system EDI? ..............................................     446
  
  23.10. Jak funkcjonują kontrole biznesowe przy fakturach elektronicznych? ......................     446
  
  23.11. Pozostałe mechanizmy zabezpieczeń wdrożone przez podatnika ...................................     449
  
  23.12. Jakie zasady dotyczą przechowywania faktur elektronicznych? .....................................     449
  
  23.13. Dostęp oraz pobór i przetwarzanie danych zawartych w fakturach przechowywanych w formie elektronicznej na żądanie organów podatkowych .....................................     453
  
  23.14. Kiedy można uznać, że faktura elektroniczna wpłynęła do nabywcy? ......................     454
  
  23.15. Czy otrzymanie akceptacji na stosowanie faktur elektronicznych uniemożliwia wystawienie faktury w sposób tradycyjny? ...........................................................     456
  
  23.16. Czy do przesłanej elektronicznie faktury można wystawić fakturę korygującą w formie papierowej? ......     457
  
  23.17. Czy faktura elektroniczna musi posiadać oznaczenia „oryginał” i „kopia”? .................     458
  
  23.18. Czy do faktury elektronicznej stosujemy te same zasady wystawiania co do zwykłych faktur? ...........     458
  
  Rozdział 24. Ryzyko wadliwego i nierzetelnego wystawiania faktur ...........     460
  
  24.1. Co to jest faktura wadliwa? .................................................     460
  
  24.2. Co to jest faktura nierzetelna? ............................................     461
  
  24.3. Jaka jest kara za wystawienie faktury wadliwej? ...............     462
  
  24.4. Jaka jest kara za wystawienie faktury nierzetelnej? ..........     463
  
  24.5. Czy ograniczenia systemu księgowego mogą ograniczyć ryzyko podatkowe? ...................     465
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia