Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz

-20%

Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz zawiera praktyczne omówienie m.in. następujących zagadnień:


w jakich okolicznościach i jak należy uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej,
jakie prawa i obowiązki mają uczestnicy imprezy masowej i jej organizator, służby porządkowe i informacyjne,
jakie zasady obowiązują w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych,
jak kształtuje się odpowiedzialność za szkodę w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej,
jakie są zasady odpowiedzialności karnej za tzw. przestępstwa i wykroczenia stadionowe oraz tryb postępowania w sprawach o takie czyny.


Autor omówił także akty wykonawcze do komentowanej ustawy. W komentarzu uwzględniono ponadto kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa imprez masowych przepisy wewnętrzne Policji, a także przepisy prawa międzynarodowego (Unii Europejskiej i Rady Europy), które odnoszą się do tego zagadnienia.


Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze, organów samorządu terytorialnego, organizatorów imprez masowych (klubów sportowych, przedsiębiorców), agencji ochrony osób i mienia, organów administracji rządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych podmiotów oraz osób, które w praktyce zajmują się imprezami masowymi lub interesują się tą tematyką.


Liczba stron576
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-658-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. – o bezpieczeństwie imprez masowych | str.    15
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    17
  Art. 1. [Zakres przedmiotowy] | str.    17
  Art. 2. [Wyłączenie] | str.    21
  Art. 3. [Słownik wyrażeń ustawowych] | str.    67
  Art. 4. [Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego] | str.    135
  
  Rozdział 2. Bezpieczeństwo imprez masowych | str.    136
  Art. 5. [Ogólna odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo] | str.    136
  Art. 6. [Obowiązki organizatora; liczebność służb porządkowych i informacyjnych] | str.    148
  Art. 7. [Liczba udostępnionych miejsc na imprezie masowej podwyższonego ryzyka] | str.    160
  Art. 8. [Obowiązki i zakazy dotyczące uczestników imprezy masowej] | str.    162
  Art. 8a. [Zasady sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych] | str.    172
  Art. 9. [Legitymowanie podczas sprzedaży biletów] | str.    178
  Art. 10. [Odmowa wstępu na imprezę i przebywania na niej] | str.    179
  Art. 11. [Zasady utrwalania przebiegu imprezy masowej] | str.    181
  Art. 11a. [Wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych] | str.    197
  Art. 12. [Obowiązek utrwalania przebiegu imprezy masowej] | str.    199
  Art. 12a. [Dofinansowanie przez ministra] | str.    201
  
  Rozdział 3. Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej | str.    203
  Art. 13. [Zasady identyfikacji uczestników meczu piłki nożnej] | str.    203
  Art. 14. [Zakaz klubowy] | str.    211
  Art. 15. [Zasady sprzedaży biletów wstępu] | str.    219
  Art. 16. [Wstęp małoletniego do lat 13] | str.    227
  Art. 16a. [Projekty budowlane stadionów] | str.    229
  Art. 17. [Delegacja ustawowa] | str.    231
  Art. 17a. [Udostępnienie miejsc stojących] | str.    237
  Art. 18. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    240
  
  Rozdział 4. Służby porządkowe i służby informacyjne | str.    242
  Art. 19. [Ogólne uprawnienia służb] | str.    242
  Art. 20. [Uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych] | str.    246
  Art. 21. [Identyfikator] | str.    256
  Art. 22. [Obowiązki służb i współdziałanie z innymi podmiotami] | str.    258
  Art. 23. [Delegacja ustawowa] | str.    269
  
  Rozdział 5. Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | str.    286
  Art. 24. [Organ wydający zezwolenie] | str.    286
  Art. 25. [Obowiązki organizatora przed planowaną imprezą] | str.    289
  Art. 26. [Dodatkowa dokumentacja dołączana do wniosku] | str.    302
  Art. 27. [Żądanie dodatkowej dokumentacji] | str.    311
  Art. 28. [Zasady wydawania opinii – lustracja i analiza ryzyka] | str.    316
  Art. 29. [Wydanie zezwolenia albo odmowa wydania zezwolenia] | str.    318
  Art. 30. [Imprezy cykliczne] | str.    330
  
  Rozdział 6. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej | str.    334
  Art. 31. [Uprawnienia kontrolne; przerwanie imprezy masowej] | str.    334
  Art. 32. [Zakaz przeprowadzenia imprezy masowej] | str.    341
  Art. 33. [Tryb odwoławczy] | str.    342
  Art. 34. [Zakaz przeprowadzenia imprezy masowej wydany przez wojewodę] | str.    345
  Art. 34a. [Przerwanie imprezy masowej przez wojewodę] | str.    353
  
  Rozdział 7. Zasady przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej | str.    359
  Art. 35. [Cel oraz zasady przetwarzania informacji] | str.    359
  Art. 36. [Kompetencje organów Policji] | str.    362
  Art. 37. [Zadania Komendanta Głównego Policji] | str.    363
  Art. 38. [Podmioty uprawnione] | str.    366
  Art. 39. [Podmioty zobowiązane] | str.    372
  Art. 40. [Zakres przetwarzanych informacji] | str.    376
  Art. 41. [Termin i zakres przekazywanych informacji] | str.    385
  Art. 42. [Sposób i forma przekazywania informacji] | str.    391
  Art. 43. [Zapytanie podmiotu uprawnionego] | str.    394
  Art. 44. [Osoba upoważniona] | str.    395
  Art. 45. [Rejestracja treści zapytania i odpowiedzi] | str.    396
  Art. 45a. [Przekazywanie informacji do centrali monitorowania] | str.    396
  Art. 46. [Wykorzystywane środki ewidencyjne] | str.    398
  Art. 47. [Nieprawidłowość przekazanej informacji] | str.    399
  Art. 48. [Okres przechowywania informacji] | str.    400
  Art. 49. [Usunięcie informacji ze zbioru danych] | str.    400
  Art. 50. [Współpraca z instytucjami zagranicznymi] | str.    402
  Art. 51. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    403
  
  Rozdział 8. Odpowiedzialność za szkodę w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej | str.    404
  Art. 52. [Odpowiedzialność organizatora za szkody] | str.    404
  Art. 53. [Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC] | str.    412
  
  Rozdział 9. Przepisy karne | str.    417
  Art. 54. [Niewykonanie polecenia porządkowego] | str.    417
  Art. 55. [Niewykonanie polecenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej] | str.    432
  Art. 56. [Wniesienie lub posiadanie napojów alkoholowych] | str.    437
  Art. 57. [Nieprzekazanie informacji albo przekazanie informacji nieprawdziwej] | str.    444
  Art. 57a. [Anonimizacja uczestnika imprezy masowej] | str.    453
  Art. 58. [Organizacja imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia] | str.    460
  Art. 59. [Wniesienie lub posiadanie broni i innych przedmiotów] | str.    483
  Art. 60. [Wdarcie się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe] | str.    494
  Art. 61. [Prowokowanie kibiców do niebezpiecznych działań] | str.    516
  Art. 62. [Nadzwyczajne obostrzenie kary] | str.    520
  Art. 63. [Postępowanie przyspieszone w sprawach o wykroczenia] | str.    524
  Art. 64. [Postępowanie przyspieszone w sprawach o przestępstwa] | str.    531
  Art. 65. [Zakaz wstępu na imprezę masową orzeczony za wykroczenie] | str.    547
  Art. 65a. [Uznanie zakazu wstępu na imprezę masową za wykonany] | str.    555
  Art. 66. [Obligatoryjne orzekanie zakazu wstępu na imprezę masową] | str.    557
  Art. 67. [Zasięg terytorialny zakazu wstępu na imprezę masową] | str.    558
  Art. 68. [Delegacja ustawowa] | str.    560
  
  Rozdział 9a | str.    564
  Art. 68a. (utracił moc) | str.    564
  Art. 68b. (utracił moc) | str.    564
  Art. 68c. (utracił moc) | str.    564
  Art. 68d. (utracił moc) | str.    564
  Art. 68e. (utracił moc) | str.    564
  Art. 68f. (utracił moc) | str.    564
  Art. 68g. (utracił moc) | str.    564
  Art. 68h. (utracił moc) | str.    564
  Art. 68i. (utracił moc) | str.    564
  Art. 68j. (utracił moc) | str.    564
  Art. 68k. (utracił moc) | str.    564
  
  Rozdział 10. Zmiany w przepisach, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe | str.    565
  Art. 69. | str.    565
  Art. 70. | str.    565
  Art. 71. | str.    565
  Art. 72. | str.    565
  Art. 73. | str.    565
  Art. 74. | str.    565
  Art. 75. | str.    566
  Art. 76. | str.    566
  Art. 77. | str.    566
  Art. 77a. (uchylony) | str.    566
  Art. 77b. [Wyłączenie stosowania przepisów] | str.    566
  Art. 78. [Uzgadnianie projektów przebudowy stadionów] | str.    566
  Art. 79. [Utrata mocy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 1997 r.] | str.    567
  Art. 79a. [Czasowe obowiązywanie przepisów] | str.    567
  Art. 80. [Wejście w życie] | str.    567
  
  Bibliografia | str.    569
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia