Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy oraz wybranych ustaw szczególnych

-20%

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy oraz wybranych ustaw szczególnych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Agata Ludera-Ruszel – doktor nauk prawnych z zakresu prawa pracy, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Jest członkiem stowarzyszenia prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (Polish Association for Labour


Law and Social Security). Prowadziła zajęcia z zakresu prawa pracy w Hiszpanii (Universidad CEU Cardenal Herrera), Włoszech (Universita degli Studi di Genova), Belgii (Vives University College w Kortrijk) oraz na Łotwie (Banku Augstskola School of Business and Finance). Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Genewie oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie; stypendystka programu DAAD oraz laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców; recenzentka krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, autorka publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.


Książka w sposób kompleksowy przedstawia zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników zawarte w kodeksie pracy oraz w wybranych ustawach szczególnych dotyczących niektórych kategorii pracowników. Podjęte w niej rozważania mają na celu charakterystykę i ocenę wskazanych przepisów prawnych. W poszczególnych rozdziałach poddano analizie zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych z inicjatywy oraz za zgodą pracodawcy, jak również bez udziału pracodawcy. Omówiono prawa i obowiązki stron z tego tytułu oraz świadczenia przysługujące pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje w ramach poszczególnych wyróżnionych trybów. Przedstawiono zagadnienia związane z charakterem prawnym, formą, treścią, trybem zawarcia, zmianami i ustaniem umowy szkoleniowej.


Ponadto w publikacji wyjaśniono wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiają się w procesie stosowania poszczególnych przepisów, zaprezentowano aktualne orzecznictwo, omówiono regulacje z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego oraz najważniejsze dokumenty programowe Unii Europejskiej w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji


zawodowych przez pracowników.


Monografia przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, jak i teoretyków prawa pracy. Będzie przydatna dla kadry menedżerskiej, a także osób zatrudnionych w działach kadr oraz zarządzających zasobami ludzkimi w zakładach pracy.


Liczba stron312
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-066-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Pojęcie kwalifikacji zawodowych i znaczenie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników | str.    19
  
  1.1. Wprowadzenie | str.    19
  1.2. Definicja pojęcia "kwalifikacje zawodowe" | str.    20
  1.3. Znaczenie podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników | str.    26
  1.4. Korzyści płynące dla pracodawcy z podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników | str.    31
  1.5. Wpływ podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników na rozwój gospodarczy i społeczny | str.    36
  
  Rozdział II
  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w źródłach międzynarodowego i europejskiego prawa pracy oraz w dokumentach programowych Unii Europejskiej | str.    42
  
  2.1. Wprowadzenie | str.    42
  2.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako przedmiot regulacji międzynarodowego prawa pracy | str.    43
  2.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w źródłach europejskiego prawa pracy oraz w dokumentach programowych Unii Europejskiej | str.    49
  
  Rozdział III
  Rys historyczny oraz obowiązujące w Polsce źródła prawa w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników | str.    61
  
  3.1. Wprowadzenie | str.    61
  3.2. Rys historyczny | str.    63
  3.3. Obowiązujące przepisy prawa | str.    67
  
  Rozdział IV
  Charakterystyka obowiązku pracodawcy ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników | str.    77
  
  4.1. Wprowadzenie | str.    77
  4.2. Charakter prawny obowiązku pracodawcy | str.    78
  4.3. Zakres obowiązku pracodawcy | str.    85
  4.4. Konsekwencje prawne naruszenia obowiązku przez pracodawcę | str.    88
  
  Rozdział V
  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - uprawnienie czy obowiązek pracownika? | str.    98
  
  Rozdział VI
  Tryb podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników | str.    106
  
  6.1. Wprowadzenie | str.    106
  6.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na podstawie skierowania pracodawcy | str.    107
  6.3. Zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika | str.    120
  6.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na "innych zasadach" (art. 1036 k.p.) | str.    130
  
  Rozdział VII
  Uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika | str.    141
  
  7.1. Wprowadzenie | str.    141
  7.2. Charakterystyka urlopu szkoleniowego | str.    142
  7.3. Charakterystyka zwolnienia od pracy | str.    159
  7.4. Dodatkowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe | str.    171
  7.5. Zasady zwrotu kosztów świadczeń udzielonych pracownikowi z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych | str.    178
  
  Rozdział VIII
  Umowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (umowa szkoleniowa) | str.    192
  
  8.1. Wprowadzenie | str.    192
  8.2. Charakter prawny i tryb zawarcia umowy | str.    193
  8.3. Forma umowy i skutki jej niezachowania | str.    198
  8.4. Termin zawarcia umowy | str.    204
  8.5. Treść umowy | str.    205
  8.6. Ustanie i zmiana umowy | str.    216
  8.7. Obowiązywanie umowy szkoleniowej w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 231 k.p.) | str.    221
  
  Rozdział IX
  Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych | str.    223
  
  Rozdział X
  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na gruncie wybranych regulacji szczególnych (samorząd terytorialny, służba cywilna, szkolnictwo wyższe) | str.    242
  
  10.1. Pracownicy samorządowi | str.    247
  10.2. Pracownicy służby cywilnej | str.    252
  10.3. Nauczyciele akademiccy | str.    263
  
  Zakończenie | str.    271
  
  Akty prawne | str.    281
  
  Orzecznictwo | str.    291
  
  Literatura | str.    299
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia