Nieważność postępowania w procesie cywilnym

-20%

Nieważność postępowania w procesie cywilnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Nagroda główna w X edycji konkursu Przeglądu Sądowego na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku.


Pierwsza nagroda w konkursie o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu prawa sądowego.


Książka jest kompleksowym opracowaniem nieważności postępowania, istotnej dla praktyki instytucji prawa procesowego, dotyczącej najpoważniejszych uchybień procesowych oraz ich skutków wpływających na przebieg postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli oraz przed Sądem Najwyższym. W monografii dokonano analizy procesowego funkcjonowania instytucji nieważności, badano charakter, znaczenie i zakres jej zastosowania; wskazano jej elementy konstrukcyjne oraz istotę. Książka zawiera obszerne uwagi prawnoporównawcze. Nieważność postępowania została również skonfrontowana z nieważnością w ujęciu prawa materialnego, wadliwością czynności procesowych oraz problematyką nieistnienia postępowania lub orzeczenia.


Autor szczegółowo omawia skutki wystąpienia przyczyn nieważności i stwierdzenia nieważności postępowania we wszystkich fazach rozpoznawania spraw cywilnych, w tym między innymi w:


postępowaniu przed sądem pierwszej instancji,
postępowaniu apelacyjnym,
postępowaniu kasacyjnym,
postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
postępowaniu zażaleniowym,
postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania,
postępowaniu o unieważnienie prawomocnego orzeczenia.


Zawarte w monografii rozważania odniesiono do rozwiązań funkcjonujących w innych postępowaniach sądowych - sądowoadministracyjnym oraz karnym.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa - adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz dla przedstawicieli nauki prawa.


Liczba stron600
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-111-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Rozdział I
  Historyczno-porównawcza teoria nieważności w procesie cywilnym | str.    23
  1.1. Pojęcie nieważności | str.    23
  1.2. Ewolucja nieważności jako kategorii prawnej | str.    28
  1.3. Uwagi prawnoporównawcze | str.    56
  1.3.1. Prawo austriackie | str.    57
  1.3.2. Prawo niemieckie | str.    75
  1.3.3. Prawo szwajcarskie | str.    90
  1.3.4. Prawo francuskie | str.    97
  1.3.5. Prawo włoskie | str.    109
  1.3.6. Prawo angielskie | str.    117
  1.3.7. Prawo duńskie | str.    122
  1.3.8. Prawo polskie | str.    130
  1.4. Pojęcie procesu cywilnego a nieważność postępowania | str.    144
  
  Rozdział II
  Zakres przedmiotowy zastosowania instytucji nieważności postępowania | str.    157
  2.1. Nieważność postępowania a nieważność w prawie materialnym | str.    157
  2.2. Nieważność postępowania a czynność procesowa | str.    176
  2.2.1. Czynność procesowa i rodzaje jej wadliwości | str.    176
  2.2.2. Wadliwość czynności procesowej a nieważność procesu | str.    185
  2.3. Nieważność postępowania a nieistnienie procesu | str.    192
  2.4. Nieważność w prawie cywilnym procesowym | str.    202
  
  Rozdział III
  Przyczyny nieważności postępowania | str.    207
  3.1. Charakterystyka | str.    207
  3.2. Przyczyny nieważności a przesłanki procesowe | str.    215
  3.3. Geneza i ewolucja katalogu przyczyn nieważności postępowania | str.    226
  3.4. Charakter katalogu przyczyn nieważności postępowania | str.    240
  3.5. Podział przyczyn nieważności postępowania według kryterium skutku | str.    255
  3.6. Stwierdzenie przyczyn nieważności postępowania | str.    267
  
  Rozdział IV
  Procesowe funkcjonowanie nieważności postępowania | str.    275
  4.1. Badanie nieważności postępowania | str.    275
  4.2. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str.    277
  4.3. Rozpoznawanie środków zaskarżenia - uwagi ogólne | str.    288
  4.4. Postępowanie apelacyjne | str.    295
  4.4.1. Badanie przyczyn nieważności postępowania | str.    295
  4.4.2. Stwierdzenie przyczyny nieważności postępowania odrzuceniowej | str.    299
  4.4.3. Stwierdzenie przyczyny nieważności postępowania zniesieniowej | str.    306
  4.4.4. Wnioski | str.    318
  4.5. Postępowanie kasacyjne | str.    323
  4.5.1. Nieważność postępowania a przedsąd kasacyjny | str.    325
  4.5.2. Nieważność postępowania a podstawy skargi kasacyjnej | str.    330
  4.5.3. Stwierdzenie przyczyny nieważności postępowania odrzuceniowej | str.    337
  4.5.4. Stwierdzenie przyczyny nieważności postępowania zniesieniowej | str.    339
  4.5.5. Wnioski | str.    354
  4.6. Postępowanie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku | str.    357
  4.7. Przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia sądowi najwyższemu | str.    365
  4.8. Postępowanie zażaleniowe | str.    371
  4.8.1. Kognicja sądu | str.    375
  4.8.2. Zażalenie na postanowienia kończące postępowanie w sprawie | str.    381
  4.8.3. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu | str.    383
  4.8.4. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania | str.    389
  4.8.5. Zażalenie na postanowienia niekończące postępowania w sprawie | str.    396
  4.8.6. Nieważność postępowania a autoremedura zażalenia | str.    407
  4.8.7. Zażalenie kasatoryjne | str.    412
  4.8.8. Wnioski | str.    420
  4.9. Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania | str.    422
  4.9.1. Podstawy wznowienia z powodu nieważności postępowania | str.    424
  4.9.2. Badanie przyczyn wznowienia z powodu nieważności | str.    432
  4.9.3. Nieważność postępowania a wznowienie postępowania | str.    434
  4.9.4. Wnioski | str.    440
  4.10. Nieważność postępowania a wniosek o unieważnienie orzeczenia | str.    441
  4.11. Związanie sądu stwierdzeniem przyczyny nieważności postępowania | str.    448
  4.12. Wnioski | str.    459
  
  Rozdział V
  Nieważność w innych postępowaniach sądowych | str.    461
  5.1. Nieważność w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str.    462
  5.2. Nieważność w postępowaniu karnym | str.    470
  
  Rozdział VI
  Istota i znaczenie nieważności postępowania cywilnego | str.    479
  6.1. Elementy konstrukcyjne nieważności | str.    479
  6.2. Sedno nieważności | str.    484
  6.3. Charakter motywacyjny nieważności | str.    488
  6.4. Zakres zastosowania nieważności | str.    491
  6.5. Nieważność a model środka zaskarżenia | str.    500
  6.6. Znaczenie nieważności w procesie cywilnym | str.    521
  6.7. Nieważność postępowania a prawo do sądu | str.    527
  
  Wnioski i uwagi końcowe | str.    531
  
  Nichtigkeit des Verfahrens im Zivilprozess | str.    551
  
  Bibliografia | str.    563
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia