Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami

-20%

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,60  102,00

Format: pdf

81,60102,00

cena zawiera podatek VAT

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w systemie odpadowym.


W publikacji opisano takie zagadnienia, jak:


obligatoryjność selektywnej zbiórki odpadów,
osiągnięcie poziomów recyklingu,
konkretne metodologie wyliczeń, np. zwolnienia w części z opłaty za gospo­darowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowa­nych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne.


Wybrane zagadnienia wzbogacone zostały o konkretne wzory i przykłady, co niewątpliwie ułatwi zrozumienie zawiłych problemów, a stosowanie znowelizo­wanych przepisów stanie się prostsze dla gmin, firm czy organizacji.


Przewodnik pomoże w bardziej efektywnym i zgodnym z obowiązującymi prze­pisami prawa zarządzaniu systemem gospodarki odpadami komunalnymi.


Liczba stron192
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-777-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Rozdział    1
  Tytułem wprowadzenia... | str.    11
  1.1. Dawne regulacje w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku | str.    11
  1.2. Regulacje z okresu odradzania się państwa polskiego i dwudziestolecia międzywojennego | str.    13
  1.3. Okres powojenny | str.    19
  1.4. Selektywna zbiórka – kilka kroków wstecz | str.    21
  1.5. Czystość i porządek w odmienionej Rzeczypospolitej | str.    24
  
  Rozdział    2
  Utrzymanie czystości i porządku w gminach jako obowiązkowe zadania własne gminy | str.    26
  2.1. Pojęcie zadania własnego gminy oraz wybór formy organizacyjnoprawnej jego realizacji | str.    26
  2.2. Rozwiązania dotyczące sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi | str.    30
  2.3. Nieruchomości niezamieszkane w świetle ustawy nowelizującej z 19.07.2019 r. | str.    32
  
  Rozdział    3
  Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz określenie wysokości stawki takiej opłaty | str.    42
  3.1. Charakter opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    42
  3.2. Obowiązek ponoszenia opłaty na rzecz gminy; terminy | str.    44
  3.3. Sposób określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    45
  3.3.1. Nieruchomości zamieszkane | str.    46
  3.3.2. Nieruchomości niezamieszkane | str.    52
  3.3.3. Nieruchomości mieszane | str.    57
  3.3.4. Nieruchomości wykorzystywane do działalności gospodarczej | str.    58
  3.4. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności | str.    58
  3.5. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    61
  3.6. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości bądź w części – kryterium dochodowe i Karta Dużej Rodziny | str.    63
  3.7. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania odpadów | str.    64
  3.8. Konsekwencje nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych | str.    67
  3.9. Nieruchomości niezamieszkane objęte systemem umownym | str.    68
  3.9.1. Określenie górnych i maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    68
  3.9.2. Kontrola posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych | str.    70
  
  Rozdział    4
  Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy | str.    74
  4.1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obligatoryjna dla właścicieli nieruchomości oraz sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów | str.    74
  4.1.1. Brak możliwości deklarowania nieselektywnego gromadzenia odpadów | str.    76
  4.2. Termin wprowadzenia zmian | str.    79
  4.3. Uszczegółowienie zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych w rozporządzeniu Ministra Środowiska | str.    80
  4.4. Minimalne wymagania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych | str.    81
  4.5. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w większym zakresie niż ustalone minimum – fakultatywne zadanie gminy | str.    82
  4.6. Selektywna zbiórka obowiązkowa dla wszystkich właścicieli nieruchomości | str.    83
  4.7. Obowiązek spełnienia wymogu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez gminy | str.    84
  4.8. Bioodpady – wymagana frakcja odpadów w zakresie zbiórki selektywnej | str.    88
  4.8.1. Ujednolicenie nazewnictwa dotyczącego zbiórki bioodpadów | str.    88
  4.8.2. Segregacja bioodpadów – wymóg prawa Unii Europejskiej | str.    89
  4.8.3. Zasady segregacji bioodpadów na terenie gminy – dookreślenie zasad, zróżnicowanie częstotliwości odbioru oraz brak możliwości limitowania | str.    89
  4.8.4. Określenie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów w regulaminie, w tym przykładowa metodologia wyliczenia zwolnienia w części z opłaty | str.    91
  4.8.5. Zniesienie regionalizacji | str.    94
  4.9. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku – obowiązek gminy | str.    95
  4.9.1. Wymagania unijne i krajowe w zakresie obowiązkowych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku | str.    95
  4.9.2. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania | str.    103
  4.9.3. Brak realizacji gminnego obowiązku osiągnięcia poziomów | str.    104
  4.9.4. Istotny wpływ podmiotu odbierającego odpady komunalne na spełnienie obowiązku osiągnięcia poziomów przez gminy | str.    108
  4.10. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku – obowiązek przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości | str.    113
  4.11. Określenie przez gminę warunków spełnienia wymogu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości | str.    116
  
  Rozdział    5
  Finansowanie systemu gospodarowania odpadami | str.    122
  5.1. Zagadnienia ogólne | str.    122
  5.2. Źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego | str.    123
  5.3. Charakter opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    125
  5.4. Przeznaczenie opłaty | str.    128
  5.4.1. Wprowadzenie | str.    128
  5.4.2. Przeznaczenie opłaty w rozumieniu sądów administracyjnych | str.    128
  5.5. Samofinansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | str.    130
  5.6. Nadwyżka bądź niedobór opłaty za gospodarowanie odpadami | str.    132
  5.7. Monitorowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | str.    136
  5.8. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    138
  5.9. Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    139
  
  Rozdział    6
  Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych | str.    142
  6.1. Odbieranie odpadów komunalnych jako działalność regulowana – wpis do rejestru działalności regulowanej | str.    142
  6.2. Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej | str.    146
  
  Wzory | str.    157
  Rejestr działalności regulowanej – wniosek o wpis oraz zmianę – wprowadzenie | str.    157
  Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | str.    160
  Oświadczenie | str.    165
  Wniosek o zmianę danych w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | str.    166
  Wniosek o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | str.    175
  Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej | str.    177
  Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego | str.    179
  Upoważnienie | str.    183
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    187
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    189
  
  Bibliografia | str.    191
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia