Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania

-20%

Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

W monografii podsumowującej 15 lat obowiązywania Kodeksu spółek handlowych oddano głos 54 autorom ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w tym twórcom Kodeksu oraz jego recenzentom. Zwrócono uwagę na konieczność lepszego ujęcia części ogólnej prawa handlowego w systemie prawa prywatnego i jej znaczenie nie tylko dla optymalnej regulacji Kodeksu spółek handlowych.


W publikacji omówiono m.in.:


prokurę łączną w świetle najnowszego orzecznictwa i nowelizacji;
formę umowy spółki handlowej zawieranej za pomocą wzorca umowy w systemie teleinformatycznym;
czynności notarialne w Kodeksie spółek handlowych w czasach Internetu;
kryterium kapitałowe przy prawie żądania wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
trudności w realizacji przymusowego odkupu akcji.


Adresaci:
Monografia jest istotnym kompendium wiedzy niezbędnym w pracy praktyków i teoretyków zajmujących się problematyką spółek handlowych.


Liczba stron1044
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-773-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Józef Frąckowiak
  Wprowadzenie
  Kodeks spółek handlowych a polskie prawo handlowe | str.    17
  
  Część I
  Prawo handlowe ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek
  
  Rozdział I
  Część ogólna prawa handlowego | str.    29
  
  Jarosław Firlit
  Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie przedsiębiorcy na przestrzeni legis latae | str.    31
  
  Katarzyna Kopaczyńska -Pieczniak
  Zasady prawa handlowego jako element jego części ogólnej | str.    54
  
  Grzegorz Kozieł
  Koncepcje wyodrębnienia części ogólnej regulacji prawnej dotyczącej przedsiębiorców w dotychczasowych przepisach i projektach aktów prawnych z tego obszaru a propozycje de lege ferenda | str.    85
  
  Krzysztof Kułak
  Kurator dla osób prawnych i ustawowych – uwagi na tle nowelizacji art. 42 k.c. i art. 69 k.p.c. | str.    99
  
  Łukasz Mroczyński -Szmaj
  Pojęcie konsumenta jako element współczesnego prawa handlowego | str.    135
  
  Joanna Susło
  Prokura łączna w świetle najnowszego orzecznictwa i nowelizacji | str.    150
  
  Andrzej Szajkowski
  O metodzie badania prawa handlowego | str.    164
  
  Piotr Marcin Wiórek
  O potrzebie uregulowania części ogólnej prawa handlowego w prawie polskim – uwagi z perspektywy prawa niemieckiego i austriackiego | str.    187
  
  Rozdział II
  Zagadnienia ogólne dotyczące Kodeksu spółek handlowych | str.    201
  
  Rafał Adamus
  Kodeks spółek handlowych a problematyka niewypłacalności spółek handlowych | str.    203
  
  Piotr Kędzierski
  Forma umowy spółki handlowej zawieranej za pomocą wzorca umowy w systemie teleinformatycznym | str.    220
  
  Andrzej Kidyba
  Kodeks spółek handlowych po piętnastu latach. Kilka refleksji | str.    232
  
  Marek Leśniak
  Czynności notarialne w Kodeksie spółek handlowych w czasach Internetu | str.    246
  
  Agnieszka Malarewicz -Jakubów, Renata Tanajewska
  Wpływ prawa kontraktowego na treść umów spółek | str.    263
  
  Aleksandra Sikorska -Lewandowska
  Spółka kapitałowa non profit | str.    275
  
  Lidia Siwik
  Plan powstania holdingowej spółki europejskiej z siedzibą w Polsce | str.    293
  
  Ewa Skibińska
  O zgodności art. 270 pkt 2 i art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem Unii Europejskiej | str.    307
  
  Andrzej Szumański
  Nowelizacje Kodeksu spółek handlowych w okresie od 2013 do 2017 r. z uwzględnieniem planowanej nowelizacji przewidującej obowiązkową dematerializację wszystkich akcji | str.    325
  
  Ewa Zielińska
  Problematyka przedawnienia roszczeń w prawie spółek | str.    351
  
  Część II
  Spółki handlowe – rodzaje i wybrane zagadnienia szczegółowe
  
  Rozdział III
  Spółki osobowe | str.    373
  
  Piotr Horosz
  Spółka komandytowa typu Einheitsgesellschaft – wybrane zagadnienia | str.    375
  
  Jan Lic
  Pojęcie udziału kapitałowego w osobowej spółce handlowej | str.    400
  
  Marcin Podleś
  Problematyka ograniczeń przedmiotowych jako kryteriów określania sposobu reprezentacji w spółkach handlowych | str.    425
  
  Agnieszka P. Regiec
  Reprezentacja handlowych spółek osobowych | str.    438
  
  Bogusław Sołtys
  Spółka partnerska dla wszystkich | str.    458
  
  Aleksander Jerzy Witosz
  O równości, lojalności i uczciwości wspólników spółek osobowych | str.    475
  
  Wojciech Wyrzykowski
  Rozwiązanie i likwidacja spółek osobowych – zagadnienia wybrane | str.    492
  
  Rozdział IV
  Spółki kapitałowe – zagadnienia wspólne | str.    507
  
  Katarzyna Bilewska
  Ewolucja prawa mniejszości do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników | str.    509
  
  Elwira Marszałkowska -Krześ, Marcin Jagodziński
  Występowanie organów spółek kapitałowych na podstawie przepisów przyznających szczególną zdolność sądową w sprawach o zaskarżenie uchwał zgromadzeń tych spółek – rozważania de lege lata oraz de lege ferenda | str.    517
  
  Joanna Kruczalak -Jankowska
  Funkcje art. 233 i 397 k.s.h. a regulacje Prawa restrukturyzacyjnego | str.    529
  
  Zbigniew Kuniewicz, Katarzyna Malinowska -Woźniak
  Reprezentacja spółki kapitałowej przy przyjęciu oświadczenia członka zarządu o rezygnacji | str.    543
  
  Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc
  Zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z problematyką określenia momentu wygaśnięcia mandatów członków organów spółek kapitałowych | str.    556
  
  Małgorzata Modrzejewska
  Prawo do dywidendy a uchwała walnego zgromadzenia wyłączająca zysk od podziału – uwagi na tle przykładów orzeczniczych | str.    583
  
  Jerzy Modrzejewski, Jacek Siński
  Kilka uwag o przyjętej przez ustawodawcę w Kodeksie spółek handlowych koncepcji stwierdzenia nieważności uchwał spółek kapitałowych sprzecznych z prawem wraz z wnioskami de lege ferenda | str.    611
  
  Artur Nowacki
  Działanie fałszywego zarządu spółki kapitałowej | str.    646
  
  Adam Opalski
  Nieustające spory wokół kadencji i mandatu członków organów spółek kapitałowych – przyczynek do analizy orzecznictwa sądowego i propozycje de lege ferenda | str.    663
  
  Piotr Pinior
  Powoływanie i wynagradzanie członków organów spółki kapitałowej w świetle nowych regulacji prawnych | str.    683
  
  Robert Stefanicki
  Model staranności członków zarządu spółki kapitałowej w świetle współczesnych wyzwań | str.    695
  
  Tomasz Szczurowski
  Zakres podmiotowy uproszczonej procedury łączenia spółek kapitałowych | str.    705
  
  Sławomir Szejna
  Czy istnieje konieczność wprowadzenia odpowiedzialności wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (akcyjnej) za zobowiązania spółki względem jej wierzycieli obok odpowiedzialności członków zarządu spółki? | str.    723
  
  Barbara Trybulińska
  Nowy wymiar uchwał zgromadzenia wspólników – ocena nowelizacji z 1.04.2016 r. | str.    766
  
  Roman Uliasz
  Czy jest potrzebna reforma przepisów dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych? | str.    781
  
  Dominika Wajda
  Jeszcze o uchybieniach formalnych przy podejmowaniu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych | str.    801
  
  Mateusz Żaba
  Zaskarżanie uchwał połączeniowych spółek kapitałowych w Kodeksie spółek handlowych | str.    812
  
  Rozdział V
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str.    835
  
  Izabella Gil
  Zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie podziału zysku – wybrane problemy dowodowe | str.    837
  
  Agnieszka Guzewicz
  Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a zakres zastosowania swobody przedsiębiorczości | str.    857
  
  Anna Szermach
  Czy warto być wspólnikiem mniejszościowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? | str.    876
  
  Tomasz Tomczak
  Podział kompetencji między członkami zarządu jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność członków zarządu z art. 299 k.s.h. | str.    896
  
  Ewa Wójtowicz
  Kryterium kapitałowe przy prawie żądania wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str.    916
  
  Rozdział VI
  Spółka akcyjna | str.    927
  
  Paweł Czaplicki
  Wdrożenie prostej spółki akcyjnej do polskiego systemu prawa – przyczyny, założenia, konsekwencje | str.    929
  
  Piotr Hetnar
  Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych. Praktyka ostatnich 15 lat pod rządami Kodeksu spółek handlowych | str.    940
  
  Aleksander Kappes
  Trudności w realizacji przymusowego odkupu akcji związane z przesłanką podmiotową tego uprawnienia | str.    970
  
  Jacek Napierała
  Ochrona akcjonariuszy i osób trzecich w unijnym prawie spółek | str.    986
  
  Marcin Śledzikowski
  Członek rady nadzorczej spółki akcyjnej jako jej pełnomocnik – uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda | str.    1014
  
  Dorota Wieczorkowska
  Działanie w interesie spółki jako przesłanka wyłączenia prawa poboru akcji | str.    1025
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia