Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania

-20%

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

60,80  76,00

Format: pdf

60,8076,00

cena zawiera podatek VAT

Autorzy podręcznika prezentują w nim wybrane istotne kierunki i tendencje w naukach o organizacji i zarządzaniu, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt.


Głównymi obszarami tematycznymi publikacji są:


współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem,
różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy,
społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja,
współczesne trendy w zarządzaniu - teoria i praktyka,
badania współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje.
Wszystkie zawarte w podręczniku rozdziały mają jednolity układ. Otwierają je studia przypadków (w większości pochodzące z oryginalnych badań autorów), które stanowią ilustrację przedstawionych teorii i ułatwiają ich zrozumienie. Każdy rozdział zawiera także listę definicji podstawowych pojęć, a zakończony jest pytaniami, które mogą być wykorzystane w dyskusji na zajęciach.


Adresaci:
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia (magisterskich) nauk ekonomicznych i zarządzania. Może być wykorzystany jako literatura podstawowa do kompletnego kursu składającego się z wykładu i konwersatorium lub ćwiczeń.


Liczba stron672
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8952-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp | str.    13
  Monika Kostera, Beata Glinka
  
  Część I. Współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem | str.    27
  
  1. Organizacja w środowisku międzynarodowym. Zarys teoretyczno-instytucjonalny | str.    29
  Martyna Śliwa
  Opis przypadku | str.    29
  Podstawowe pojęcia | str.    31
  Zarys historyczno-teoretyczny | str.    32
  Teorie wymiany międzynarodowej | str.    32
  Teorie związane z międzynarodową działalnością firm | str.    35
  Inwestycje zagraniczne | str.    37
  Otoczenie instytucjonalne organizacji | str.    39
  Uwagi końcowe | str.    43
  
  2. Ponadnarodowi normodawcy i biznes | str.    46
  Przemysław Hensel
  Opis przypadku - IATA, EASA i standardy bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej | str.    46
  Podstawowe pojęcia | str.    47
  Wstęp | str.    48
  Geneza nazwy | str.    50
  Przyczyny powstawania ponadnarodowych normodawców | str.    50
  Mechanizmy oddziaływania na biznes | str.    53
  Typy ponadnarodowych regulatorów | str.    56
  Problemy związane z istnieniem ponadnarodowych normodawców | str.    59
  
  3. Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna | str.    63
  Paweł Krzyworzeka
  Opis przypadku | str.    63
  Podstawowe pojęcia | str.    64
  Kultura - definicje i pojęcia | str.    65
  Etnografia | str.    66
  Kultura i organizacje - rys historyczny | str.    69
  Krytyka postkolonialna | str.    71
  Otwarcie kulturowej kapsuły | str.    71
  
  4. Koncepcja klasy kreatywnej Richarda Floridy - nowa rzeczywistość współczesnych organizacji | str.    79
  Magdalena Miedzianowska
  Opis przypadku: Księży Młyn - osiedle kreatywne | str.    79
  Podstawowe pojęcia | str.    81
  Pojęcie klasy kreatywnej. Talent, Tolerancja, Technologia | str.    82
  Znaczenie klasy kreatywnej dla firm | str.    86
  Co motywuje klasę kreatywną do pracy? | str.    91
  Art_Inkubator jako miejsce przyciągające klasę kreatywną | str.    92
  
  5. Społeczna odpowiedzialność organizacji | str.    95
  Ewa Filipp
  Opis przypadku | str.    95
  Podstawowe pojęcia | str.    97
  Społeczna odpowiedzialność biznesu - rys historyczny | str.    98
  Analiza przypadku firmy, która postrzega odpowiedzialność przede wszystkim jako sposób zarządzania | str.    102
  
  6. Ekologiczny kontekst zarządzania | str.    114
  Marcin Żemigała
  Opis przypadku - The Body Shop | str.    114
  Podstawowe pojęcia | str.    117
  Geneza zarządzania środowiskowego | str.    118
  Fundament zarządzania środowiskowego | str.    120
  Systemy zarządzania środowiskowego | str.    123
  Narzędzia wspomagające zarządzanie środowiskowe | str.    130
  Uwagi końcowe | str.    135
  
  7. Wykorzystanie teorii corporate governance w korporacjach | str.    138
  Igor Postuła
  Opis przypadku | str.    138
  Podstawowe pojęcia | str.    141
  Pojęcie corporate governance | str.    142
  Główne teorie | str.    144
  Rys historyczny | str.    146
  Analiza przypadku | str.    147
  
  Część II. Różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy | str.    153
  
  8. Archetypy, opowieści archetypiczne i metafory | str.    155
  Monika Kostera
  Opis przypadku | str.    155
  Podstawowe pojęcia | str.    156
  Archetypy a organizacje | str.    157
  Opowieść archetypiczna | str.    162
  Metafory | str.    165
  
  9. Sektor publiczny - specyfika i metody zarządzania | str.    171
  Przemysław Hensel
  Opis przypadku - e-Government w Korei Południowej | str.    171
  Podstawowe pojęcia | str.    172
  Specyfika zarządzania publicznego | str.    173
  Hierarchie, rynki i sieci - podejścia do zarządzania publicznego | str.    174
  e-Government | str.    183
  Podsumowanie | str.    185
  
  10. Metafory organizacji publicznej | str.    189
  Roman Batko
  Opis przypadku: biurokracja a komunikacja z obywatelem w polskich organizacjach publicznych | str.    189
  Podstawowe pojęcia | str.    190
  Wstęp | str.    191
  Golem | str.    193
  Awatar | str.    195
  Midas | str.    198
  Złoty Cielec | str.    203
  Podsumowanie | str.    205
  
  11. Gmina jako organizacja - zarządzanie gminą | str.    211
  Jacek Pasieczny
  Opis przypadku | str.    211
  Podstawowe pojęcia | str.    214
  Główne teorie | str.    215
  Rys historyczny | str.    221
  Analiza przypadku | str.    223
  
  12. Zarządzanie mediami - aspekty teoretyczne i praktyczne | str.    227
  Bogusław Nierenberg
  Opis przypadków - media komercyjne versus publiczne, czyli o kłopotach z misją | str.    227
  Zarządzanie mediami - pojęcia podstawowe | str.    229
  Podsumowanie | str.    237
  
  13. Kwestie praktyczne zarządzania w kontekście wielonarodowym. Perspektywa firmy i jej interesariuszy | str.    240
  Martyna Śliwa
  Opis przypadku | str.    240
  Podstawowe pojęcia | str.    242
  Badania i rozwój | str.    242
  Marketing międzynarodowy | str.    243
  Zarządzanie łańcuchem logistycznym | str.    245
  Operacje międzynarodowe w sektorze usług | str.    246
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście firm wielonarodowych | str.    248
  Znaczenie różnic kulturowych | str.    250
  Aspekty zarządzania finansowego w firmach wielonarodowych | str.    251
  Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej | str.    253
  Uwagi końcowe | str.    254
  
  14. Mikro- i małe przedsiębiorstwa - tworzenie, zarządzanie, rozwój | str.    256
  Beata Glinka
  Studium przypadku | str.    256
  Podstawowe pojęcia i definicje | str.    257
  Mikro- i małe przedsiębiorstwa - wprowadzenie | str.    258
  Tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw - specyfika wyzwań | str.    261
  Wyzwania i dylematy zarządzania małymi przedsiębiorstwami | str.    267
  Podsumowanie | str.    272
  
  15. Fenomen przedsiębiorczości społecznej | str.    277
  Aneta Milczarczyk
  Opis przypadku - walka o godne życie | str.    277
  Podstawowe pojęcia | str.    279
  Ambiwalentność przedsiębiorczości społecznej | str.    280
  Istota przedsiębiorczości społecznej | str.    281
  Narodziny przedsiębiorczości społecznej | str.    283
  Przedsiębiorczość społeczna w praktyce | str.    285
  
  Część III. Społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja | str.    289
  
  16. Nowe technologie w organizacjach | str.    291
  Jerzy Kociatkiewicz
  Opis przypadku | str.    291
  Podstawowe pojęcia | str.    292
  Wstęp | str.    293
  Rys historyczny | str.    293
  Główne teorie | str.    297
  Analiza przypadku | str.    301
  
  17. Struktury i projektowanie organizacji | str.    305
  Beata Glinka, Przemysław Hensel
  Opis przypadku | str.    305
  Podstawowe pojęcia | str.    307
  Wprowadzenie- potrzeba tworzenia struktur | str.    308
  Ewolucja podejścia do struktur i projektowania | str.    310
  Podsumowanie | str.    321
  
  18. Różnorodność kulturowa współczesnych organizacji | str.    323
  Beata Glinka, Monika Kostera, Agnieszka Brzozowska
  Opis przypadku | str.    323
  Podstawowe pojęcia | str.    326
  Wstęp | str.    327
  Organizacje wielokulturowe - źródła i przejawy różnorodności kulturowej | str.    327
  Źródła różnorodności kulturowej | str.    328
  Zarządzanie organizacjami różnorodnymi kulturowo | str.    333
  Współczesne podejścia do różnorodności | str.    336
  Podsumowanie | str.    339
  
  19. Gender w organizacjach | str.    343
  Yga Kostrzewa
  Opis przypadków | str.    343
  Podstawowe pojęcia | str.    345
  Od sufrażystek do gender mainstreamingu | str.    348
  Wprowadzanie teorii w praktykę | str.    354
  
  20. Duchowość w organizacji | str.    361
  Michał Izak
  Opis przypadków | str.    361
  Podstawowe pojęcia | str.    363
  Wprowadzenie | str.    364
  Przejawy duchowości w organizacji | str.    364
  Zainteresowanie duchowością | str.    366
  Zdefiniować duchowość | str.    366
  Źródła i przyczyny | str.    368
  Przedstawienie głównych teorii | str.    370
  Analiza przypadków | str.    375
  
  21. Kompetencje przedsiębiorcze w tworzeniu i rozwijaniu organizacji | str.    378
  Svetlana Gudkova
  Opis przypadku | str.    378
  Podstawowe pojęcia | str.    379
  Model kompetencji przedsiębiorczych | str.    380
  Analiza przypadku | str.    390
  Podsumowanie | str.    393
  
  Część IV. Współczesne trendy w zarządzaniu: teoria i praktyka | str.    397
  
  22. Zarządzanie na rynku doznań | str.    399
  Monika Kostera
  Opis przypadku | str.    399
  Podstawowe pojęcia | str.    400
  Ewolucja zarządzania | str.    401
  Konsument na rynku doznań | str.    406
  Zarządzanie firmą na rynku doznań | str.    408
  Rynek doznań w praktyce | str.    410
  
  23. Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego | str.    414
  Aleksandra Wąsowska
  Opis przypadku | str.    414
  Podstawowe pojęcia | str.    416
  Strategia organizacji w perspektywie historycznej | str.    417
  Zarządzanie strategiczne - podstawowe wybory | str.    420
  Strategiczne odpowiedzi na wyzwania współczesności | str.    424
  Podsumowanie | str.    430
  
  24. Planowanie jako walka z niepewnością | str.    433
  Tomasz Szczerski
  Opis przypadku | str.    433
  Podstawowe pojęcia | str.    434
  Planowanie | str.    435
  Luźne zasoby | str.    437
  Intersubiektywne modele mentalne (dominująca logika | str.    439
  Oswajanie niepewności | str.    441
  Strategiczna odpowiedź na słabe sygnały (weak signals | str.    442
  Omówienie przypadku w świetle zaprezentowanych teorii | str.    444
  
  25. Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne | str.    447
  Aleksandra Spik, Krzysztof Klincewicz
  Opis przypadku | str.    447
  Podstawowe pojęcia | str.    449
  Wprowadzenie | str.    450
  Czym jest zaangażowanie organizacyjne i jak je mierzyć | str.    451
  Model zaangażowania organizacyjnego | str.    452
  Zaangażowanie organizacyjne - ewolucja koncepcji | str.    454
  Źródła zaangażowania organizacyjnego | str.    456
  Wpływ zaangażowania organizacyjnego na zachowania w organizacji | str.    462
  
  26. Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem | str.    467
  Sylwia Ciuk
  Opis przypadku | str.    467
  Podstawowe pojęcia | str.    468
  Przywództwo a zmiana organizacyjna | str.    469
  Rys historyczny | str.    469
  Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem | str.    471
  Przywództwo a kultura organizacyjna | str.    475
  
  27. Marketing krytyczny | str.    481
  Jerzy Kociatkiewicz
  Opis przypadku | str.    481
  Podstawowe pojęcia | str.    482
  Rys historyczny | str.    483
  Główne tematy | str.    485
  Analiza przypadku | str.    489
  
  28. Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy | str.    493
  Aleksander Chrostowski
  Opis przypadku | str.    493
  Podstawowe pojęcia | str.    495
  Co to jest organizacja ucząca się? Cechy, warunki i zasady charakteryzujące uczące się organizacje | str.    495
  Projekty doradztwa naukowego jako podstawa uczenia się organizacji | str.    502
  Etapy tworzenia prac projektowych w doradztwie naukowym, związanych z uczeniem się | str.    503
  
  29. Budowa i diagnoza organizacji uczących się | str.    509
  Adrianna Jaskanis
  Opis przypadku - UBuild | str.    509
  Podstawowe pojęcia | str.    510
  Wprowadzenie | str.    511
  Typy i poziomy uczenia się | str.    512
  Organizacja ucząca się a organizacyjne uczenie się | str.    514
  Rezultaty procesu uczenia się | str.    515
  Narzędzia diagnostyczne organizacji uczących się | str.    516
  Imperatywy działania organizacji uczącej się | str.    521
  Wykorzystanie Kwestionariusza Wymiarów Organizacji Uczącej się we współczesnych organizacjach | str.    523
  
  30. Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający zarządzanie | str.    526
  Jan Turyna
  Opis przypadku | str.    526
  Podstawowe pojęcia | str.    528
  Pojęcie i struktura systemu informacyjnego | str.    529
  Pojęcie i zakres współczesnej rachunkowości | str.    533
  Potrzeby informacyjne menedżerów w zarządzaniu | str.    537
  Rachunkowość jako system informacyjny w przedsiębiorstwie | str.    540
  Podstawowe podsystemy informacyjne rachunkowości | str.    544
  
  Część V. Badanie współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje | str.    549
  
  31. Zarządzanie zmianą i badanie wartości organizacji z użyciem techniki siatki repertuaru | str.    551
  Dorota Joanna Bourne
  Opis przypadku | str.    551
  Podstawowe pojęcia | str.    554
  Wędrówki zarządzania zmianą po świecie | str.    555
  Badania wartości i pojęć osobistych w organizacjach | str.    558
  Zarządzanie zmianą w General Motors | str.    559
  
  32. Teoria aktora-sieci (Actor-Network Theory) | str.    564
  Agnieszka Postuła
  Opis przypadku | str.    564
  Podstawowe pojęcia | str.    567
  Pojęcia i definicje | str.    568
  Główne teorie | str.    570
  Krótki rys historyczny | str.    573
  Jak zastosować ANT w badaniach organizacji | str.    574
  
  33. Wykorzystanie teorii ugruntowanej do badań przedsiębiorczości | str.    580
  Beata Glinka, Svetlana Gudkova
  Opis przypadku | str.    580
  Podstawowe pojęcia | str.    581
  Przedsiębiorczość | str.    582
  Różne metody badania przedsiębiorczości | str.    584
  Możliwości wykorzystania teorii ugruntowanej w badaniu przedsiębiorczości | str.    588
  Podsumowanie | str.    596
  
  34. Pouczające opowiadania o polu zawodowym i karierze | str.    600
  Katarzyna Wolanik Boström
  Opis przypadku | str.    600
  Podstawowe pojęcia | str.    601
  Wychowawcze opowiadania | str.    602
  Opowieść paradygmatyczna | str.    602
  Pole, kapitał i gra dystynkcji | str.    604
  Pole naukowe - najlepiej profesor, nieco opozycyjny | str.    605
  Potyczki polowe i negatywny kapitał polityczny | str.    608
  Gra dystynkcji w polu medycznym | str.    611
  Rozwojowy menedżer w polu ekonomicznym | str.    614
  Podsumowanie | str.    616
  
  35. Podwójne czytanie rzeczywistości: wspieranie badań ilościowych badaniami jakościowymi | str.    619
  Bartosz Sławecki
  Opis przypadku | str.    619
  Podstawowe pojęcia | str.    620
  Podłoże podziału na badania jakościowe i ilościowe | str.    621
  Łączenie badań ilościowych i jakościowych | str.    624
  Korzyści związane z łączeniem badań ilościowych i jakościowych | str.    627
  Łączenie badań jakościowych i ilościowych - analiza przypadku | str.    629
  
  36. Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym | str.    636
  Tomasz Ludwicki
  Opis przypadku | str.    636
  Podstawowe pojęcia | str.    638
  Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym | str.    638
  Relacja klient-konsultant | str.    639
  Podsumowanie | str.    649
  
  Informacje o autorach | str.    653
  
  Indeks | str.    663
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia