Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym

-20%

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją w środowisku międzynarodowym.


W opracowaniu autorka wskazuje m.in.:


czy wybór prawa w ogóle jest dopuszczalny w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji,
jakie prawo jest właściwe dla czynów nieuczciwej konkurencji, które wywierają skutek na rynku więcej niż jednego państwa, i jak to prawo stosować,
jakie akty normatywne zastosować w takiej sprawie,
czy dochodzi do zbiegu norm kolizyjnych.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także osób, które naukowo zajmują się problematyką kolizyjnoprawną nieuczciwej konkurencji.


Liczba stron432
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-205-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Przedmowa | str.    19
  
  Wstęp | str.    21
  
  Rozdział    1
  Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w ujęciu historycznym i porównawczym | str.    37
  1. Uwagi wprowadzające | str.    37
  2. Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w obcych systemach prawnych | str.    38
  2.1. Uwagi wprowadzające | str.    38
  2.2. Systemy prawne z odrębnym przepisem kolizyjnym dotyczącym nieuczciwej konkurencji | str.    39
  2.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    39
  2.2.2. Prawo szwajcarskie | str.    40
  2.2.3. Prawo austriackie | str.    48
  2.3. Inne obce systemy prawne | str.    53
  2.3.1. Prawo francuskie | str.    53
  2.3.2. Prawo niemieckie | str.    58
  2.3.3. Prawo Wielkiej Brytanii | str.    69
  2.3.4. Prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki | str.    80
  3. Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w polskim porządku prawnym | str.    92
  3.1. Ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r. | str.    92
  3.2. Ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. | str.    95
  3.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    95
  3.2.2. Zakres normy kolizyjnej | str.    97
  3.2.3. Łączniki | str.    98
  3.2.4. Zakres zastosowania | str.    105
  3.3. Ujednolicenie prawa właściwego dla nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej | str.    108
  3.3.1. Uwagi wprowadzające | str.    108
  3.3.2. Stosunek rozp. rzym. II do p.p.m.1965 oraz p.p.m.2011 | str.    109
  3.3.3. Stosunek rozp. rzym. II do umów międzynarodowych | str.    115
  3.3.4. Zakres terytorialny | str.    121
  3.3.5. Zakres przedmiotowy | str.    121
  3.3.6. Zakres sytuacyjny | str.    126
  3.3.7. Zakres czasowy | str.    128
  3.3.8. Zasady wykładni | str.    134
  
  Rozdział    2
  Wskazanie prawa właściwego dla czynów nieuczciwej konkurencji naruszających interesy konkuerntów lub zbiorowe interesy konsumentów | str.    141
  1. Uwagi wprowadzające | str.    141
  2. Zakres normy kolizyjnej | str.    144
  3. Łącznik | str.    165
  4. Rozgraniczenie zakresu normy kolizyjnej wyrażonej w art. 6 ust. 1 rozp. rzym. II od innych norm kolizyjnych | str.    177
  5. Niedopuszczalność wyboru prawa dla nieuczciwej konkurencji | str.    192
  
  Rozdział    3
  Wskazanie prawa właściwego dla czynów nieuczciwej konkurencji naruszających wyłącznie interesy oznaczonego konkurenta | str.    195
  1. Uwagi wprowadzające | str.    195
  2. Zakres normy kolizyjnej | str.    197
  3. Łączniki | str.    202
  3.1. Zwykły pobyt w tym samym państwie | str.    202
  3.2. Łącznik miejsca powstania szkody | str.    214
  3.3. Klauzula ściślejszego związku | str.    221
  4. Rozgraniczenie zakresu normy kolizyjnej wyrażonej w art. 6 ust. 2 rozp. rzym. II od innych norm kolizyjnych | str.    229
  5. Wybór prawa | str.    242
  5.1. Uwagi wprowadzające | str.    242
  5.2. Dopuszczalność wyboru prawa | str.    247
  5.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    247
  5.2.2. Rodzaje spraw | str.    248
  5.2.3. Sposób dokonania wyboru prawa | str.    255
  5.2.4. Strony | str.    256
  5.2.5. Przedmiot | str.    258
  5.2.6. Czas dokonania wyboru prawa | str.    263
  5.3. Dojście wyboru prawa do skutku i jego ważność | str.    265
  5.3.1. Uwagi wprowadzające | str.    265
  5.3.2. Dojście wyboru prawa do skutku | str.    266
  5.3.3. Ważność wyboru prawa | str.    273
  5.4. Skutki dokonania ważnego wyboru prawa | str.    287
  5.4.1. Uwagi wprowadzające | str.    287
  5.4.2. Skutki dla stron | str.    288
  5.4.3. Skutki dla sądu | str.    291
  
  Rozdział    4
  Wielomiejscowe czyny nieuczciwej konkurencji | str.    295
  1. Uwagi wprowadzające | str.    295
  2. Dystrybutywne stosowanie prawa | str.    299
  3. Kumulatywne stosowanie prawa | str.    302
  4. Stosowanie przez analogię art. 6 ust. 3 lit. b zdanie pierwsze rozp. rzym. II | str.    303
  5. Zasada państwa pochodzenia | str.    305
  6. Test nakierowania | str.    316
  7. Zasady ALI, zasady CLIP, zasady PILA, Transparency Proposal | str.    321
  7.1. Zasady ALI | str.    321
  7.2. Zasady CLIP | str.    324
  7.3. Zasady PILA | str.    326
  7.4. Transparency Proposal | str.    328
  7.5. Podsumowanie | str.    329
  8. Inne rozwiązania | str.    329
  9. Podsumowanie | str.    331
  
  Rozdział    5
  Zakres zastosowania prawa właściwego | str.    333
  1. Uwagi wprowadzające | str.    333
  2. Kwestie podlegające statutowi nieuczciwej konkurencji | str.    338
  2.1. Strony | str.    338
  2.2. Zdolność deliktowa | str.    343
  2.3. Podstawy odpowiedzialności | str.    344
  2.4. Ograniczenie oraz wyłączenie odpowiedzialności | str.    347
  2.5. Sposoby rekompensaty | str.    349
  2.6. Zapobieżenie naruszeniu lub szkodzie | str.    354
  2.7. Zbywalność i dziedziczność roszczeń | str.    356
  2.8. Przedawnienie i terminy zawite | str.    358
  2.9. Wygaśnięcie zobowiązania | str.    360
  3. Podsumowanie | str.    364
  
  Rozdział    6
  Ograniczenia stosowania prawa właściwego | str.    365
  1. Uwagi wprowadzające | str.    365
  2. Przepisy koniecznego zastosowania mające znaczenie w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji | str.    368
  3. Zasady porządku publicznego mające znaczenie w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji | str.    379
  4. Podsumowanie | str.    403
  
  Zakończenie | str.    405
  
  Bibliografia | str.    409
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia