W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego, a także opisują bardziej szczegółowe problemy, takie jak promocja kultury i sztuki czy opodatkowanie artystów. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest szeroko rozumiana problematyka kultury i sztuki oraz niektóre aspekty polityki kulturalnej państwa.


W monografii omówiono m.in.:


europejską perspektywę digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego,
ochronę dóbr kultury,
twórczość artystyczną jako dobro osobiste,
wykorzystywanie utworów w przestrzeni publicznej,
promocję kultury i sztuki w radiu i telewizji,
prawo do dziedzictwa kulturowego w orzecznictwie trybunałów w Strasburgu i Luksemburgu.


Adresaci:
Książka stanowi cenne źródło informacji dla prawników, urzędników oraz wszystkich osób zawodowo związanych z obszarem kultury, sztuki i ochrony zabytków w Polsce.


Liczba stron340
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieAgnieszka Wąsowska
ISBN-13978-83-8124-417-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Stanisław Waltoś
  Rola kodeksów etycznych ICOM w kształtowaniu postaw wobec dóbr kultury | str.    21
  
  Katarzyna Zalasińska
  Wpływ przepisów z zakresu ochrony dziedzictwa na rynek sztuki w Polsce - wybrane zagadnienia | str.    33
  
  Bartosz Hordecki
  Wizerunek jako kategoria teologiczno-filozoficzna | str.    45
  
  Mateusz Maria Bieczyński
  Prawo do dziedzictwa kulturowego w prawie Unii Europejskiej - sprawa dwóch sądów | str.    63
  
  Jacek Sobczak, Maria Gołda-Sobczak
  Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego oraz ochrona zasobów cyfrowych | str.    85
  
  Dorota Sokołowska
  Ewolucja droit de suite w prawie polskim | str.    103
  
  Grzegorz Tylec
  Dobra osobiste w działalności twórczej - czyli o tym, gdzie nie sięga ochrona autorskich praw osobistych | str.    119
  
  Małgorzata Czuryk
  Twórczość pracownicza w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    135
  
  Katarzyna Błeszyńska
  Wykorzystywanie utworów z przestrzeni publicznej w społeczeństwie informacyjnym jako ograniczenie praw autorskich | str.    149
  
  Maria Błeszyńska-Przybylska
  Rola organizacji zbiorowego zarządzania w relacjach twórca - korzystający | str.    169
  
  Anna Kociołek-Pęksa, Jerzy Menkes
  Ochrona dóbr kultury w reżimie ochrony ludności - obrony cywilnej - prawo polskie i międzynarodowe | str.    191
  
  Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  O praktycznych i prawnych aspektach korzystania z notacji muzycznych | str.    209
  
  Joanna Taczkowska-Olszewska
  (Samo)związanie się twórcy do niewykonywania autorskich praw osobistych na przykładzie umów wydawniczych | str.    229
  
  Joanna Buchalska
  Prawne aspekty ochrony mody | str.    247
  
  Agnieszka Wąsowska
  Promowanie kultury i sztuki w radiu i telewizji. Otoczenie prawne | str.    269
  
  Rafał Paprzycki
  Prawna ocena "sztuki obrazoburczej" | str.    283
  
  Robert Kaczmarczyk
  Sztuka cmentarna - zagadnienia prawne | str.    301
  
  Paweł Trojanek
  Czy artyści powinni płacić podatki? | str.    313
  
  Autorzy | str.    329
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia