Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Realizacja obowiązków w systemie SENT. Komentarz

-20%

Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Realizacja obowiązków w systemie SENT. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz do przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz opublikowanych do niej aktów wykonawczych uwzględnia m.in.:


nowelizacje, które wejdą w życie 10.2018 r. i 1.01.2019 r., mające na celu zapewnienie skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych,
wszystkie opublikowane dotychczas wyroki sądów administracyjnych dotyczące przedmiotowej tematyki.


W książce znajdziesz praktyczne uwagi odnoszące się do faktycznie występujących problemów z jakimi spotykają się podmioty dokonujące przewozu drogowego i kolejowego oraz obrotu wyrobami objętymi monitorowaniem w ramach systemu SENT.


Dowiesz się również m.in.:


jak wypełnić poszczególne rodzaje lub istotne elementy zgłoszeń SENT,
jak przebiega kontrola drogowa prowadzona przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego,
o zagadnieniach pojawiających się w toku postępowań administracyjnych, prowadzonych w celu nałożenia kar pieniężnych za uchybienia stwierdzone w trakcie tych kontroli.


Autor wskazuje również na:


przypadki i zasady ewentualnego zatrzymania pojazdu i towaru,
opłaty z tym związane,
zasady orzekania przepadku zatrzymanych towarów na rzecz Skarbu Państwa.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych, sędziów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców firm transportowych oraz podmiotów dokonujących obrotu wyrobami objętymi monitorowaniem w systemie SENT. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników działów sprzedaży, marketingu i PR, a także przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i administracji.


Liczba stron240
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-214-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ..............................................................................    11
  
  Ustawa z 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowegoi kolejowego przewozu towarów ...................    15
  
  Art. 1. [Zakres regulacji ustawowej] .....................................    15
  
  Art. 2. [Defi nicje ustawowe] ................................................    21
  
  Art. 3. [Wyroby objęte monitorowaniem] ............................    52
  
  Art. 4. [Rejestr zgłoszeń] ......................................................    73
  
  Art. 5. [Obowiązki podmiotów w zakresie przewozów rozpoczynających się na terytorium Polski] ...............    80
  
  Art. 6. [Obowiązki podmiotów przy przywozie towarów na terytorium Polski] .............................................    93
  
  Art. 7. [Obowiązki przewoźników przy przewozie towarów przez terytorium Polski] .....................................    98
  
  Art. 7a. [Możliwość objęcia jednym zgłoszeniem większej ilości przesyłek] ..............................................    103
  
  Art. 7b. [Możliwość wyłączenia obowiązku przesłania zgłoszenia lub niektórych danych] ............................    103
  
  Art. 7c. [Obowiązek przekazania dodatkowych danych w zgłoszeniu] ......................................................    107
  
  Art. 8. [Zasady aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniach] ........................................................    110
  
  Art. 9. [Komunikacja elektroniczna z rejestrem zgłoszeń oraz procedura awaryjna] ...................................    113
  
  Art. 10. [Obowiązki i uprawnienia przewoźnika i kierującego] ............................................................    123
  
  Art. 10a. [Obowiązek zapewnienia przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych] ..........................    126
  
  Art. 10b. [Zasady włączania i wyłączania lokalizatorów] .........    127
  
  Art. 10c. [Postępowanie w przypadku awarii lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji] ...................    129
  
  Art. 11. [Ważność numeru referencyjnego] ...........................    132
  
  Art. 12. [Uprawnienia do korzystania z danych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń] ......................    134
  
  Art. 12a. [Wezwanie do przedstawienia zgłoszonego towaru do kontroli] ..................................................    137
  
  Art. 13. [Fizyczna kontrola przewozu towarów podlegających monitorowaniu] ................................    140
  
  Art. 14. [Dokonywanie zgłoszeń po ujawnieniu nieprawidłowości w toku fi zycznej kontroli przewozu] ..............    151
  
  Art. 15. [Nakładanie zamknięć urzędowych oraz pobieranie próbek i kaucji] ............................................    152
  
  Art. 16. [Możliwość zatrzymania środka transportu i towaru w wyniku kontroli] ........................................    158
  
  Art. 16a. [Zbieg przepisów do zatrzymania środka transportu wraz z towarem] ............................................    163
  
  Art. 17. [Opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środków transportu i towaru] ...............................    165
  
  Art. 18. [Warunki zwrotu zatrzymanego środka transportu i towaru] .........................................................    169
  
  Art. 19. [Powierzenie osobom trzecim usuwania towarów lub środków transportu oraz prowadzenia miejsc
  
  wyznaczonych] .........................................................    171
  
  Art. 20. [Opłaty za strzeżenie i przechowywanie środków transportu i towarów] ..............................................    172
  
  Art. 20a. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym] ....................................    176
  
  Art. 21. [Kary pieniężne dla podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających] .....................................    177
  
  Art. 22. [Kary pieniężne dla przewoźników] ..........................    184
  
  Art. 22a. [Kara dla przewoźnika za niedostarczenie towaru objętego zgłoszeniem] .......................................    188
  
  Art. 23. [Dopuszczalna tolerancja różnicy towaru] ................    189
  
  Art. 24. [Kary pieniężne za brak aktualizacji zgłoszenia lub podanie w nim nieprawdy] .................................    191
  
  Art. 25. [Ustalanie wartości przewożonego towaru] ..............    195
  
  Art. 26. [Tryb nakładania kar pieniężnych] .............................    196
  
  Art. 27. [Tryb uiszczania kar pieniężnych] ..............................    201
  
  Art. 28. [Przedawnienie kar pieniężnych] ...............................    204
  
  Art. 29. [Przekazywanie dokumentów z kontroli przewozu towarów organowi właściwemu do nałożenia kary] .........    206
  
  Art. 30. [Przekazywanie dokumentów z kontroli ex post organowi właściwemu do nałożenia kary] ................    207
  
  Art. 31. [Kaucja na poczet kary pieniężnej] ............................    213
  
  Art. 32. [Kara grzywny dla kierującego] .................................    220
  
  Art. 33. [Zmiany w ustawie o Policji] ......................................    223
  
  Art. 34. [Zmiany w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia] ...............................................    224
  
  Art. 35. [Zmiany w ustawie o transporcie drogowym] ...........    225
  
  Art. 36. [Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej] .....................................................    226
  
  Art. 37. [Utworzenie rejestru zgłoszeń] .................................    231
  
  Art. 38. [Limity wydatków budżetowych na monitorowanie] ...................................................    231
  
  Art. 39. [Wejście w życie ustawy] ...........................................    233
  
  Bibliografia .....................................................................................    237
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia