Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

-20%

Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

1 opinia

Autor:

Ewa Kosior

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,60  102,00

Format: pdf

81,60102,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest jedyną pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono instytucję kumulatywnego przystąpienia do długu, a obecnie odnotowuje się wzrost zainteresowania tą formą zabezpieczania wierzytelności. Przystąpienie do długu stosowane jest w celu restrukturyzacji zadłużenia, jako sposób wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, a w związku z tym umowa zawierana jest po zaciągnięciu zobowiązania przez dłużnika głównego. Jednak najczęstsze przypadki przystąpienia do długu wiążą się z zaciągnięciem zobowiązania i udzieleniem kredytu, przystąpienie więc następuje z chwilą zaciągnięcia pierwotnego zobowiązania przez dłużnika głównego i nierzadko dotyczy przystąpienia do długu przyszłego.


W książce przedstawiono m.in. kryteria rozróżnienia pomiędzy poręczeniem a przystąpieniem do długu, sposób i formę zawarcia umowy, kształt podmiotowy umowy, jej przedmiot (rodzaj długu, który może zostać zabezpieczony w danej formie), dopuszczalność zabezpieczenia kompleksu długów lub długu globalnego, w tym przyszłego, a także rozróżnienie między ustawowym a umownym przystąpieniem do długu.


Adresaci:
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracowników instytucji finansowych zajmujących się zagadnieniem zabezpieczenia wierzytelności, banków, SKOK-ów, zainteresuje również prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także aplikantów zawodów prawniczych.


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-214-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie | str.    15
  
  Rozdział I
  Zabezpieczenie wierzytelności w historii prawa - zagadnienia ogólne | str.    19
  
  1. Zabezpieczenie wierzytelności w prawie antycznym | str.    19
  2. Zabezpieczenie wierzytelności w Polsce do czasu rozbiorów | str.    27
  3. Zabezpieczenie wierzytelności w Polsce od czasu rozbiorów do II Rzeczypospolitej | str.    28
  3.1. Zabezpieczenie wierzytelności w Kodeksie Napoleona | str.    28
  3.2. Zabezpieczenie wierzytelności w systemach germańskich | str.    33
  3.3. Zabezpieczenie wierzytelności pod zaborem rosyjskim | str.    36
  4. Zmiana dłużnika pod rządami kodeksu zobowiązań | str.    37
  4.1. Translatywna zmiana dłużnika w kodeksie zobowiązań | str.    37
  4.2. Umowne kumulatywne przystąpienie do długu | str.    42
  4.3. Ustawowe kumulatywne przystąpienie do długu | str.    44
  4.4. Zasady wspólne dotyczące przejęcia długu | str.    46
  5. Przystąpienie do długu w okresie powojennym | str.    48
  6. Kierunki rozwoju zabezpieczeń wierzytelności w ujęciu historycznym | str.    50
  
  Rozdział II
  Konstrukcja umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str.    53
  
  1. Pojęcie i funkcja kumulatywnego przystąpienia do długu | str.    53
  2. Treść (elementy) umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str.    55
  3. Strony umowy | str.    58
  4. Forma umowy | str.    61
  5. Przedmiot umowy | str.    66
  5.1. Powinność świadczenia (dług) jako przedmiot zobowiązania | str.    66
  5.2. Dług osobisty | str.    69
  5.3. Dług z wadliwej czynności prawnej | str.    71
  5.4. Dług zaskarżalny i niezaskarżalny | str.    73
  5.5. Dług przyszły | str.    75
  5.6. Kompleks długów i dług o charakterze globalnym | str.    84
  5.7. Dług publicznoprawny | str.    88
  5.8. Dług solidarny | str.    95
  6. Charakter prawny umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str.    97
  6.1. Umowa zobowiązująca | str.    97
  6.2. Umowa gwarancyjna | str.    99
  6.3. Umowa kauzalna | str.    102
  
  Rozdział III
  Konfiguracje podmiotowe umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str.    111
  
  1. Umowa pomiędzy wierzycielem i przystępującym do długu a umowa z udziałem trzech podmiotów | str.    111
  2. Przystąpienie do długu w formie pactum in favorem tertii (art. 393 k.c.) | str.    116
  2.1. Warunki zawarcia umowy przystąpienia w formie pactum in favorem tertii | str.    116
  2.2. Pozycja prawna wierzyciela w razie zawarcia umowy przystąpienia w formie umowy na rzecz trzeciego | str.    121
  2.3. Pozycja prawna dłużnika łącznego i relacje między współdłużnikami | str.    124
  2.4. Uwagi dotyczące zastosowania konstrukcji pactum in favorem tertii (art. 393 k.c.) do umowy o przystąpienie do długu | str.    125
  3. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) oraz niewłaściwe przejęcie długu (art. 521 § 2 k.c.) | str.    127
  4. Skuteczność umowy w świetle zgody na przystąpienie do długu podmiotów niebiorących udziału w umowie | str.    132
  4.1. Zgoda wierzyciela | str.    132
  4.2. Zgoda dłużnika | str.    138
  4.3. Zgoda na przystąpienie do długu a uznanie długu | str.    140
  
  Rozdział IV
  Charakter prawny i zakres odpowiedzialności dłużników | str.    144
  
  1. Solidarny charakter odpowiedzialności przystępującego | str.    144
  1.1. Podstawy ukształtowania odpowiedzialności dłużników w oparciu o zasadę solidarności | str.    144
  1.2. Solidarność długu i odpowiedzialności | str.    155
  1.3. Tożsamość i odmienność zobowiązań współdłużników w świetle zasady solidarnej odpowiedzialności dłużników łącznych | str.    157
  1.4. Zasada niezależności zobowiązań współdłużników | str.    162
  2. Dopuszczalność ukształtowania odpowiedzialności współdłużnika na zasadzie odpowiedzialności akcesoryjnej | str.    165
  3. Dopuszczalność ukształtowania odpowiedzialności współdłużnika na zasadzie odpowiedzialności subsydiarnej | str.    169
  4. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności dłużników | str.    171
  
  Rozdział V
  Pozycja prawna podmiotów uczestniczących w umowie o kumulatywne przystąpienie do długu | str.    174
  
  1. Pozycja prawna podmiotów w ramach umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str.    174
  1.1. Pozycja prawna dłużników wobec wierzyciela | str.    174
  1.2. Pozycja prawna wierzyciela wobec dłużników | str.    181
  1.3. Pozycja prawna współdłużników solidarnych we wzajemnych relacjach | str.    185
  
  Rozdział VI
  Przystąpienie do długu a poręczenie | str.    192
  
  1. Uwagi wstępne | str.    192
  2. Charakter odpowiedzialności podmiotu zabezpieczającego dług | str.    195
  3. Zakres odpowiedzialności podmiotu zabezpieczającego dług | str.    201
  4. Prawo regresu | str.    204
  5. Kryteria rozróżnienia umowy poręczenia i umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str.    209
  6. Kumulatywne przystąpienie do długu i poręczenie w świetle prawa podatkowego | str.    216
  
  Rozdział VII
  Ustawowe przystąpienie do długu - przykłady, cechy charakterystyczne | str.    218
  
  1. Odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego za zobowiązania związane z jego prowadzeniem - art. 554 k.c. | str.    218
  2. Przystąpienie do długu państwowych osób prawnych (art. 40 § 2 k.c.) | str.    229
  3. Przystąpienie do długu w przypadku spółki cywilnej (art. 874 k.c.) | str.    231
  4. Odpowiedzialność nabywcy ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej (art. 10 k.s.h.) | str.    232
  5. Odpowiedzialność osoby przystępującej do spółki osobowej (art. 32 i 114 k.s.h.) | str.    237
  6. Odpowiedzialność osób zawierających umowę spółki osobowej z przedsiębiorcą jednoosobowym (art. 33 i 116 k.s.h.) | str.    239
  7. Inne przykłady ustawowego przystąpienia do długu | str.    244
  8. Umowne a ustawowe przystąpienie do długu | str.    247
  
  Zakończenie | str.    255
  
  Bibliografia | str.    267
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    279
  
  Orzecznictwo | str.    281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia