Akcyza. Komentarz

-20%

Akcyza. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

197,60  247,00

Format: pdf

197,60247,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej działalności. Autor przedstawia najlepsze praktyki stosowania przepisów akcyzowych, jak również obszary, w których mogą powstawać spory z organami podatkowymi.


W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakie wprowadza tzw. deregulacyjna ustawa akcyzowa z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące m.in.: logistycznych składów podatkowych, wspólnego magazynowania wyrobów, uregulowania obrotu wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Autor rozpatruje także preferencje akcyzowe, jakie na ostatnim etapie prac nad ustawą zostały wprowadzone w odniesieniu do energii elektrycznej zużywanej przez branże energochłonne. Ustawa deregulacyjna wprowadziła również szereg kazuistycznych zmian istotnych dla poszczególnych branż czy nawet podatników.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla podatników akcyz, funkcjonariuszy celnych stosujących na co dzień przepisy akcyzowe, doradców podatkowych, a także prawników, zwłaszcza sędziów sądów administracyjnych, którzy rozpatrują sprawy związane z akcyzą.


Liczba stron1324
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-130-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Od autora | str.    11
  
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.)
  
  Dział I. Przepisy ogólne | str.    17
  
  Dział Ia. Wiążąca informacja akcyzowa | str.    128
  
  Dział II. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych | str.    142
  Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego | str.    142
  Rozdział 2. Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych | str.    246
  Rozdział 3. Rejestracja podmiotów | str.    286
  Rozdział 3a. Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych | str.    315
  Rozdział 4. Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy | str.    335
  Rozdział 5. Postępowanie w przypadku importu | str.    383
  Rozdział 6. Zwolnienia | str.    393
  
  Dział III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi | str.    584
  Rozdział 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy | str.    584
  Rozdział 2. Składy podatkowe | str.    676
  Rozdział 3. Podmiot pośredniczący | str.    749
  Rozdział 4. Zarejestrowani odbiorcy | str.    760
  Rozdział 5. (uchylony) | str.    781
  Rozdział 5a. Zarejestrowani wysyłający | str.    781
  Rozdział 6. Zabezpieczenie akcyzowe | str.    791
  Rozdział 7. Wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | str.    859
  Rozdział 8. Zezwolenia | str.    904
  Rozdział 9. Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych | str.    908
  
  Dział IV. Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy | str.    946
  Rozdział 1. Wyroby energetyczne i energia elektryczna | str.    946
  Rozdział 2. Napoje alkoholowe | str.    1031
  Rozdział 3. Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy | str.    1064
  Dział V. Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych | str.    1098
  
  Dział VI. Znaki akcyzy | str.    1155
  Rozdział 1. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy | str.    1155
  Rozdział 2. Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy | str.    1182
  Rozdział 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy | str.    1195
  Rozdział 4. Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy | str.    1211
  
  Dział VIa. Ewidencje i inne dokumentacje | str.    1241
  
  Dział VII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str.    1278
  Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    1278
  Rozdział 2. Przepisy przejściowe | str.    1290
  Rozdział 3. Przepisy końcowe | str.    1307
  
  Załączniki | str.    1309
  Załącznik nr 1. Wykaz wyrobów akcyzowych | str.    1311
  Załącznik nr 2. (pominięto) | str.    1315
  Załącznik nr 3. Wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy | str.    1316
  
  Wykaz dyrektyw wdrażanych przez ustawę | str.    1319
  
  Wykaz polskich aktów prawnych w zakresie polskiego podatku akcyzowego | str.    1321
  
  Wykaz najważniejszych aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej w zakresie wspólnotowego systemu podatku akcyzowego | str.    1325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia