Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska

-20%

Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

W książce omówiono jedno z najważniejszych zagadnień systemowych prawa ochrony środowiska, jakim jest pozwolenie emisyjne. Przybliżono w szczególności instytucję pozwolenia emisyjnego jako podstawowego instrumentu prawnego prewencyjnej ochrony środowiska.


W tym celu przedstawiono:


warunki i tryb wydania pozwolenia emisyjnego,
przesłanki odmowy jego wydania,
wymagania dotyczące jego treści oraz
wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia emisyjnego.


W publikacji dokonano także analizy charakteru prawnego pozwolenia zintegrowanego. Uwzględniono również charakterystykę prawną pozwoleń sektorowych, standardów i programów ochrony jakości powietrza oraz „uchwały antysmogowej”.


Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników administracji publicznej, szczególnie zatrudnionych w organach ochrony środowiska, przedsiębiorców w branżach: inwestycjno-budowlanej, gospodarki odpadami, usługowej i handlowej. Książka będzie stanowiła pomoc zarówno dla przedstawicieli zawodów prawniczych, obejmujących w szczególności: sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i przedstawicieli teorii. Będzie również przydatna studentom w procesie dydaktycznym.


Liczba stron544
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-764-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Rozdział I
  System prawa ochrony środowiska | str.    19
  1. Podejście systemowe w badaniu pozwolenia emisyjnego w prawie ochrony środowiska | str.    19
  2. Odrębność czy integracja prawa ochrony środowiska w systemie prawa? | str.    27
  3. Wpływ prawa ochrony środowiska na inne gałęzie systemu prawa | str.    33
  4. Prawo ochrony środowiska w systemie prawa administracyjnego | str.    35
  5. Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako nowa zasada prawa ochrony środowiska | str.    44
  6. Podsumowanie | str.    65
  
  Rozdział II
  Funkcja prewencyjna w systemie prawa ochrony środowiska | str.    69
  1. Cele prewencyjne w systemie prawa ochrony środowiska | str.    69
  2. Funkcja prewencyjna prawa ochrony środowiska | str.    93
  3. Zasada prewencji | str.    119
  4. Zasada przezorności | str.    130
  5. Funkcja prewencyjna systemu ekozarządzania i audytu | str.    141
  6. Podsumowanie | str.    152
  
  Rozdział III
  Pozwolenie emisyjne jako instrument prawny zasady reglamentacji | str.    155
  1. Zasada reglamentacji w prawie ochrony środowiska | str.    155
  2. Charakter prawny pozwolenia emisyjnego | str.    166
  2.1. Zasada korzystania ze środowiska na podstawie pozwolenia | str.    166
  2.2. Pozwolenie emisyjne jako akt administracyjny | str.    180
  2.3. Warunki i tryb wydawania pozwolenia emisyjnego | str.    207
  2.4. Przesłanki odmowy wydania pozwolenia emisyjnego | str.    215
  2.4.1. Wykonanie prawem określonych obowiązków (art. 186 ust. 1 pkt 1 p.o.ś.) | str.    218
  2.4.2. Przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych (art. 186 ust. 1 pkt 2 p.o.ś.) | str.    221
  2.4.3. Przekroczenie standardów jakości środowiska (art. 186 ust. 1 pkt 3 p.o.ś.) | str.    223
  2.5. Wymagania dotyczące treści pozwolenia emisyjnego | str.    225
  2.6. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia emisyjnego | str.    226
  3. Podsumowanie | str.    237
  
  Rozdział IV
  Pozwolenia sektorowe w ochronie powietrza i gospodarce odpadami | str.    241
  1. Zakres ochrony prawnej powietrza | str.    241
  2. Ochrona powietrza w prawie międzynarodowym | str.    251
  3. Ochrona powietrza w prawie Unii Europejskiej | str.    262
  4. Ochrona powietrza w prawie polskim | str.    274
  4.1. Zapobieganie uciążliwościom zapachowym | str.    280
  4.2. Ogólna charakterystyka instrumentów prawnych ochrony powietrza | str.    298
  4.3. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | str.    306
  4.4. Postępowanie kompensacyjne | str.    314
  4.5. Standardy jakości powietrza | str.    317
  4.6. Programy ochrony powietrza | str.    323
  4.7. Uchwała „antysmogowa | str.    328
  5. Zasady ogólne gospodarki odpadami | str.    336
  5.1. Charakter prawny zasad ogólnych gospodarki odpadami | str.    336
  5.2. Zasada ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w gospodarce odpadami | str.    343
  5.3. Zasada przestrzegania hierarchii w postępowaniu z odpadami | str.    345
  5.4. Zasada bliskości | str.    354
  5.5. Zasada ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami | str.    360
  6. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jako instrument reglamentacji w gospodarce odpadami | str.    365
  7. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny....    369
  8. Podsumowanie | str.    376
  
  Rozdział V
  Pozwolenie zintegrowane | str.    379
  1. Zasada kompleksowej ochrony środowiska | str.    379
  2. Charakter prawny pozwolenia zintegrowanego | str.    392
  2.1. Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola | str.    404
  2.2. Zintegrowana polityka produktowa | str.    418
  3. Treść pozwolenia zintegrowanego | str.    428
  3.1. Wymagania ogólne treści pozwolenia zintegrowanego | str.    428
  3.2. Obowiązek stosowania najlepszych dostępnych technik | str.    437
  4. Wymagania szczegółowe treści pozwolenia zintegrowanego | str.    447
  5. Podsumowanie | str.    449
  
  Zakończenie | str.    453
  
  Bibliografia | str.    457
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia