Od Grocjusza do Laurenta. Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym

-20%

Od Grocjusza do Laurenta. Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,60  102,00

Format: pdf

81,60102,00

cena zawiera podatek VAT

W zamyśle autora niniejsza monografia, koncentrując się na wczesnym etapie krystalizacji doktryny immunitetu państwa, ma stanowić łącznik między prowadzoną współcześnie dyskusją (w której argumentacja odwołująca się do aspektów historycznoprawnych odgrywa nadal znaczącą rolę) a realiami, w których powstawały najwcześniejsze dzieła nauki prawa oraz zapadały pierwsze wyroki sądowe mające znaczenie dla procesu tworzenia zrębów tej instytucji prawa międzynarodowego.


Adresaci:
Publikacja ta - traktując o immunitecie państwa - skierowana jest przede wszystkim do specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego. Niezależnie od tego może ona stanowić cenny wkład do badań w obrębie innych dziedzin prawa (historii prawa, historii myśli politycznej i prawnej), a także dyscyplin nieprawniczych (historii, nauki o stosunkach międzynarodowych oraz politologii).


Liczba stron712
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-196-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Słowo wstępne | str.    15
  
  Uwagi wprowadzające | str.    23
  
  Część I
  Tradycja holenderska | str.    43
  
  Wstęp | str.    43
  Rozdział 1. Korzenie sporu: Grocjusz | str.    44
  Rozdział 2. Immunitet dyplomatyczny a immunitet monarchy w świetle poglądów Cornelisa van Bijnkershoeka: okoliczności powstania dzieła De foro legatorum, kwestia założeń systemowych, metodologia badawcza, zastosowane kryteria i perspektywa dokonywanych ocen instytucji immunitetu dyplomatycznego i immunitetu monarchy przysługującego mu na terytorium niepodlegającym jego jurysdykcji | str.    62
  Rozdział 3. Immunitet monarchy i immunitet dyplomatyczny w świetle De foro legatorum | str.    71
  Rozdział 4. Relacje zachodzące między immunitetem dyplomatycznym a immunitetem monarchy w świetle De foro legatorum. Recepcja i interpretacje dzieła w późniejszej nauce prawa | str.    90
  Wnioski: znaczenie poglądów Grocjusza i Cornelisa van Bijnkershoeka dla procesów kształtowania się doktryny immunitetu państwa | str.    121
  
  Część II
  Immunitet w świetle tradycji niemieckiej myśli prawnej | str.    131
  
  Wstęp | str.    131
  Rozdział 1. Pozaprawne uwarunkowania sporu o immunitety na terytorium Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae) | str.    133
  Rozdział 2. Immunitet monarchy w świetle poglądów niemieckiej myśli prawnej XVII wieku | str.    136
  Rozdział 3. Czynniki hamujące proces krystalizacji immunitetu monarchy na terytorium Rzeszy w XVII i XVIII wieku | str.    144
  Wnioski: immunitet monarchy w świetle poglądów niemieckiej nauki prawa. Próba bilansu | str.    148
  
  Część III
  Immunitet w poglądach Emericha (Emera) de Vattel | str.    153
  
  Wstęp | str.    153
  Rozdział 1. Ogólne założenia systemowe watteliańskiej koncepcji prawa międzynarodowego | str.    157
  Rozdział 2. Immunitet dyplomaty a immunitet monarchy w systemie Prawa narodów | str.    164
  Rozdział 3. Recepcja watteliańskich poglądów na immunitet w doktrynie XIX i XX wieku | str.    197
  Rozdział 4. Przyczyny niechęci liberałów do Prawa narodów. Wpływ wattelianizmu na późniejsze poglądy nauki prawa w odniesieniu do instytucji immunitetu | str.    208
  Wnioski: znaczenie wattelianizmu dla rozwoju doktryny immunitetu państwa - próba podsumowania | str.    225
  
  Część IV
  Sprawa Schooner Exchange | str.    235
  
  Wstęp | str.    235
  Rozdział 1. Sprawa Schooner Exchange: analiza stanu faktycznego | str.    238
  Rozdział 2. Ewolucja poglądów nauki prawa i judykatury XX wieku w odniesieniu do wyroku w sprawie Schooner Exchange | str.    253
  Rozdział 3. Podstawy doktrynalne immunitetu monarchy (immunitetu państwa) w orzeczeniu Schooner Exchange w świetle poglądów doktryny XVIII wieku | str.    266
  Rozdział 4. Orzeczenie Schooner Exchange jako źródło inspiracji dla doktryny immunitetu ograniczonego państwa | str.    275
  Rozdział 5. Relacje zachodzące między teorią reprezentacji i teorią funkcji w sprawie Schooner Exchange | str.    307
  Rozdział 6. Prawo krajowe jako potencjalne źródło immunitetu państwa obcego w świetle orzeczenia Schooner Exchange | str.    316
  Rozdział 7. Pozaprawne czynniki rozwoju judykatury amerykańskiej w zakresie immunitetu państwa w pierwszej połowie XIX wieku | str.    328
  Wnioski: wyrok w sprawie Schooner Exchange - próba podsumowania | str.    332
  
  Część V
  Norma zwyczajowa czy comity of nations? Orzeczenie w sprawie Schooner Exchange na tle zasad tworzenia, zmiany i wygaśnięcia prawa zwyczajowego obowiązujących na przełomie XVIII i XIX wieku | str.    339
  
  Wstęp | str.    339
  Rozdział 1. Moc wiążąca i możliwość wypowiedzenia immunitetu państwa w świetle treści wyroku w sprawie Schooner Exchange | str.    342
  Rozdział 2. Zwyczaj jako źródło prawa w świetle poglądów internacjonalistyki przełomu XVIII i XIX wieku | str.    348
  Rozdział 3. Moc wiążąca immunitetu i możliwość jego wypowiedzenia na gruncie wyroku w sprawie Schooner Exchange: stanowisko literatury przedmiotu i późniejszej judykatury | str.    367
  Rozdział 4. Moc wiążąca immunitetu oraz możliwość jego wypowiedzenia z perspektywy rozstrzygnięcia w sprawie Schooner Exchange w świetle ustaleń rozdziałów 1-3. Analiza krytyczna | str.    376
  Wnioski | str.    398
  
  Część VI
  Krystalizacja doktryny immunitetu państwa o zakresie nieograniczonym w orzecznictwie sądów Wielkiej Brytanii i USA | str.    405
  
  Wstęp | str.    405
  Rozdział 1. Sprawa Matwiejewa, ustawa Anny i wyrok w procesie Tricquet v. Bath | str.    407
  Rozdział 2. Kształtowanie się immunitetu państwa w judykaturze angielskiej pierwszej połowy XIX wieku | str.    410
  Rozdział 3. Działalność sir Roberta Phillimore'a i sprawa The Parlement Belge | str.    427
  Rodział 4. Wpływ doktryny immunitetu nieograniczonego państwa na rozwój judykatury i doktryny państw common law na przełomie XIX i XX wieku. Zarys problemu | str.    438
  Rozdział 5. Czynniki determinujące rozwój judykatury angielskiej w XIX wieku w zakresie immunitetu państwa | str.    453
  Wnioski: immunitet monarchy jako immunitet państwa w orzecznictwie sądów common law - próba bilansu | str.    469
  
  Część VII
  Kształtowanie się immunitetu państwa w Europie kontynentalnej | str.    473
  
  Wstęp | str.    473
  Rozdział 1. Francja | str.    475
  Rozdział 2. Prusy | str.    509
  Rozdział 3. Niemcy | str.    538
  Rozdział 4. Austria i pozostałe państwa europejskie | str.    565
  Rozdział 5. Czynniki determinujące w XIX wieku rozwój judykatury w zakresie immunitetu państwa krajów przynależących do kontynentalnej kultury prawnej | str.    597
  Rozdział 6. Wpływ doktryny immunitetu nieograniczonego państwa na rozwój judykatury i nauki prawa państw kontynentalnej tradycji prawnej na przełomie XIX i XX wieku. Zarys problemu | str.    614
  Wnioski: proces krystalizacji immunitetu państwa w Europie kontynentalnej - próba podsumowania | str.    627
  
  Zakończenie | str.    633
  
  Bibliografia | str.    681
  
  Literatura | str.    689
  
  Indeks osób | str.    705
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia