Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

-20%

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

170,40  213,00

Format: pdf

170,40213,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz do przepisów ustawy - Prawo restrukturyzacyjne został przygotowany na podstawie aktualnej praktyki stosowania tej regulacji. Prezentowane są w nim doświadczenia sędziów upadłościowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz adwokatów i przedstawicieli nauki prawa. Większość autorów brała udział w przygotowaniu rekomendacji do nowelizacji prawa upadłościowego, a redaktorzy naukowi wchodzili w skład sześcioosobowego zespołu przygotowującego projekt ustawy.


W książce przedstawiono praktykę postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz dla pracowników administracji (urzędów skarbowych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin). Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, zarządzania i administracji.


Liczba stron1172
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-238-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  USTAWA z dnia maja 2015 r. - PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.74; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.79) | str.    15
  
  TYTUŁ I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach | str.    17
  DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str.    17
  Rozdział 1. Przepisy wstępne | str.    17
  Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania | str.    78
  Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny | str.    127
  Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego | str.    138
  DZIAŁ II. Sąd i sędzia-komisarz | str.    149
  Rozdział 1. Sąd | str.    149
  Rozdział 2. Sędzia-komisarz | str.    172
  DZIAŁ III. Nadzorca i zarządca | str.    180
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    180
  Rozdział 2. Nadzorca układu | str.    221
  Rozdział 3. Nadzorca sądowy | str.    231
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    231
  Oddział 2. Wynagrodzenie | str.    238
  Rozdział 4. Zarządca | str.    253
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    253
  Oddział 2. Wynagrodzenie | str.    264
  DZIAŁ IV. Uczestnicy postępowania | str.    283
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    283
  Rozdział 2. Spis wierzytelności | str.    319
  Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli | str.    403
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    403
  Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem | str.    434
  Rozdział 4. Rada wierzycieli | str.    452
  DZIAŁ V. Pomoc publiczna | str.    508
  DZIAŁ VI. Układ | str.    552
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    552
  Rozdział 2. Propozycje układowe | str.    572
  Rozdział 3. Zatwierdzenie układu | str.    601
  Rozdział 4. Skutki układu | str.    610
  Rozdział 5. Zmiana układu | str.    627
  Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu | str.    636
  DZIAŁ VII. Układ częściowy | str.    641
  DZIAŁ VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego | str.    657
  
  TYTUŁ II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach | str.    713
  DZIAŁ I. Postępowanie o zatwierdzenie układu | str.    713
  DZIAŁ II. Przyspieszone postępowanie układowe | str.    755
  Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str.    757
  Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego | str.    782
  Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego | str.    803
  Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego | str.    868
  DZIAŁ III. Postępowanie układowe | str.    873
  Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego | str.    874
  Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania układowego | str.    874
  Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające | str.    878
  Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego | str.    898
  Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego | str.    900
  Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika . | str.    900
  Oddział 2. Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str.    902
  Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego | str.    909
  DZIAŁ IV. Postępowanie sanacyjne | str.    911
  Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego | str.    911
  Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego | str.    911
  Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające | str.    926
  Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego | str.    943
  Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego | str.    956
  Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika | str.    956
  Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika | str.    963
  Oddział 3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika | str.    968
  Oddział 4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika | str.    984
  Oddział 5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika | str.    986
  Oddział 6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str.    1019
  Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego | str.    1038
  Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego | str.    1046
  DZIAŁ V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str.    1054
  DZIAŁ VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości | str.    1076
  
  TYTUŁ III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego | str.    1082
  DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str.    1082
  DZIAŁ II. Jurysdykcja krajowa | str.    1090
  DZIAŁ III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi | str.    1096
  
  TYTUŁ IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne | str.    1111
  DZIAŁ I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów | str.    1111
  DZIAŁ II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji | str.    1146
  DZIAŁ III. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych | str.    1157
  
  TYTUŁ V. Przepisy karne | str.    1158
  
  TYTUŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy | str.    1161
  
  Skorowidz | str.    1163
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia