Zasady przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych

-20%

Zasady przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych oraz pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.


W ósmej książce z tej serii przedstawiono przystępną i kompleksową analizę przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w kontekście zasad przyznawania i wypłaty dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Celem opracowania jest ukazanie, jak poszczególne przepisy powinny być stosowane w praktyce w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych. Bogactwo okoliczności, które podlegają ocenie w toku postępowań administracyjnych, powoduje bowiem, że opisane w publikacji problemy mogą stanowić wzory rozwiązań i przyczynić się do pełniejszego zrozumienia istoty ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy - Prawo energetyczne.


Istotną część opracowania stanowią odpowiedzi na pytania, jakie pojawiają się na tle stosowania danej instytucji, wskazujące prawidłowe sposoby interpretacji przepisu na tle opisanego przypadku. Walor praktyczny wzmacniają również zaprezentowane wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o przyznanie i wypłatę dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. W publikacji zamieszczono także teksty aktów prawnych związanych z omawianą tematyką.


Liczba stron304
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9938-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Wstęp | str.    9
  
  Część I
  Komentarz
  
  Rozdział 1. Dodatek mieszkaniowy | str.    13
  1.1. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych - uwagi ogólne | str.    13
  1.2. P rzesłanki ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego | str.    20
  1.2.1. T ytuł prawny do lokalu mieszkalnego | str.    20
  1.2.2. Kryterium dochodowe | str.    25
  1.2.2.1. Ustalanie dochodu członków gospodarstwa domowego | str.    25
  1.2.2.2. Ustalanie dochodu z gospodarstwa rolnego | str.    38
  1.2.3. Powierzchnia lokalu | str.    42
  1.3. Obliczanie dodatku mieszkaniowego | str.    46
  1.4. Wypłata dodatku mieszkaniowego | str.    53
  1.5. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego | str.    53
  1.5.1. Uwagi ogólne | str.    53
  1.5.2. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego | str.    54
  1.5.3. Postępowanie wyjaśniające - korekta danych zawartych we wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego w toku postępowania administracyjnego | str.    59
  1.5.4. Decyzja w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego | str.    67
  1.5.5. Weryfikacja ostatecznych decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego | str.    71
  1.5.5.1. Wznowienie postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego | str.    71
  1.5.5.2. Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego | str.    74
  1.5.5.3. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego i wygaśnięcie decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego | str.    75
  1.6. Ulgi w spłacie kwot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego | str.    76
  
  Rozdział 2. Dodatek energetyczny | str.    81
  
  Literatura (wybór) | str.    83
  
  Część II
  Pytania i odpowiedzi
  
  Rozdział 1. Adresaci dodatku mieszkaniowego | str.    87
  
  Rozdział 2. Kryterium dochodowe | str.    102
  
  Rozdział 3. Pojęcie gospodarstwa domowego | str.    113
  
  Rozdział 4. Ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego | str.    126
  
  Rozdział 5. Dodatek energetyczny | str.    142
  
  Część III
  Wzory dokumentów
  
  Rozdział 1. Postępowanie przed organem pierwszej instancji | str.    147
  
  Rozdział 2. Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym .    173
  
  Część IV
  Akty prawne
  
  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych | str.    191
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych | str.    202
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu | str.    209
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne | str.    214
  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. | str.    303
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia